Stránky

Řád rudé zástavy

Řád rudé zástavy Řád rudé zástavy

Řád rudé zástavy byl zřízen vládním nařízením č. 6/1955 Sb., ze dne 8. února 1955, kterým se upravuje udělování čestného titulu Hrdina československé republiky a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti. Stanovy řádu byly později změněny vládním nařízením č. 44/1955 Sb. ze dne 9. září 1955 a vládním nařízením č. 52/1958 Sb. ze dne 20. srpna 1958.

Řád rudé zástavy byl založen k ocenění zásluh za obranu republiky a měl být propůjčován za vynikající činnosti k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, k upevnění obrany a bezpečnosti republiky, za vynikající velitelskou činnost, která měla rozhodující vliv na příznivý výsledek operace nebo bojové akce, za vynikající plnění bojových úkolů, iniciativu, osobní statečnost a vytrvalost v boji s nepřítelem. Řád rudé zástavy se propůjčoval mužstvu, poddůstojníkům, důstojníkům a generálům, svazkům a útvarům československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra a jiným občanům, kteří projevili mimořádnou chrabrost, obětavost a odvahu v boji s nepřítelem lidově demokratické vlasti.

Řád rudé zástavy se propůjčoval:

  • jednotlivcům – za hrdinské činy spojené s nasazením vlastního života, za chrabrost, vytrvalost a odvahu v boji s nepřáteli lidově demokratické vlasti,
  • velitelům a politickým pracovníkům – za vynikající řízení boje svazků a útvarů v útoku – za iniciativu při volbě okamžiku pro odvážný útok na nepřítele a jeho zničení při nepatrných ztrátách vlastního vojska, v obraně – za houževnatý a všestranný odpor nepříteli, který má číselnou převahu, za dovedné využití bojových prostředků, které jsou k disposici a za rozhodný přechod do protiútoku,
  • útvarům a svazkům – za vynikající bojové operace, které vedly přes houževnatý odpor nepřítele, ztráty a jiné nepříznivé podmínky k vítězství nad nepřítelem, které mu způsobily těžké ztráty, likvidovaly jeho úspěch nebo přispěly k úspěchu vlastních vojsk, což mělo rozhodující vliv na příznivý výsledek boje nebo operace.

Řád propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Za nové hrdinské činy a bojové zásluhy mohl být Řád rudé zástavy propůjčen opětovně.

Podle čl. 5 původního znění stanov řádu se Řád rudé zástavy dále propůjčoval také také generálům a důstojníkům z povolání za 20 let obětavé a poctivé práce při výstavbě československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra. Vládním nařízením č. 44/1955 Sb. ze dne 9. září 1955 byl okruh možných příjemců řádu s účinností od 15. září 1955 řádu rozšířen i o poddůstojníky z povolání. Stanovy řádu byly s účinností ke dni 1.10.1958 změněny vládním nařízením č. 52/1958 Sb. ze dne 20. srpna 1958, tak že Řád rudé zástavy “mohl být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za celoživotní mimořádné zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra.”

Zároveň s řádem obdržel vyznamenaný řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.

Model do roku 1960 (ČSR):

Tato varianta řádu je velmi vzácná a vyskytuje se velmi  zřídka. Důvodem je relativně krátká doba udělování (1955-1960). Celkový počet udělených kusů odhaduji na pouhých několik desítek kusů (níže uvedená dekokrace s číslem 094 již byla udělena jako dekorace s novým státním znakem). Díky ochotě jednoho z tuzemských sběratelů je však přesto možné zveřejnit níže uvedené snímky dekorace s matričním číslem 005:

 

Řád rudé zástavy Řád rudé zástavy

Řád rudé zástavy Řád rudé zástavy

Model po roce 1960 (ČSSR):

Řád rudé zástavy č. 094 – nositelem dekorace byl generál MUDr. Josef Škvařil, hlavní chirurg polní chirurgické nemocnice Rudé armády “Praga” při 1. čs. armádním sboru, po válce velitel zdravotní služby Československé armády.

Řád rudé zástavy č. 094 po r. 1960 aversŘád rudé zástavy č. 094 po r. 1960 revers
Řád rudé zástavy č. 094 po r. 1960 aversŘád rudé zástavy č. 094 po r. 1960 revers

U etuje se jedná o původní model s víkem přelepeným krytem s novým státním znakem. Zřejmě se bude jednat o dekoraci udělenou počátkem 60. let.

Řád rudé zástavy č. 145 – nositelem dekorace byl generálmajor. Ing. Jan Mráz, uděleno v říjnu 1969.

Řád rudé zástavy č. 145 po r. 1960 aversŘád rudé zástavy č. 145 po r. 1960 revers
Řád rudé zástavy č. 145 po r. 1960 aversŘád rudé zástavy č. 145 po r. 1960 revers

Řád rudé zástavy - řádová knížkaŘád rudé zástavy - řádová knížka

Řád propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Za nové hrdinské činy a bojové zásluhy mohl být Řád rudé zástavy propůjčen opětovně.

Popis řádu:

Řád rudé zástavy tvoří plastická pěticípá rudě smaltovaná hvězda s rozpětím hrotů 45 mm se zlatou středovou pěticípou hvězdou, podložená zlatými paprsky. Na rubu řádu je místo středové hvězdy namontován zlatý kotouč s písmeny ČSR (od r. 1960 s písmeny ČSSR) a matričním číslem. Hvězda se nosí na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé, barvy rudé, s dvěma tmavorudými proužky 3 mm širokými na okrajích. Hvězda je spojena se stuhou zlatým závěsem, který tvoří vodorovně položený palcát připevněný na stuze a dvě vavřínové snítky zkřížené pod palcátem a spojené závěsným kroužkem s hvězdou.

Řád rudé zástavy se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé. S účinností od 15.10.1958 byla stužka doplněna miniaturou řádu.

Řádové dekorace se mohou lišit sílou hvězdy na lícní straně – viz. foto: