Stránky

Medaile Za zásluhy – ČSFR

Medaile Za zásluhy byla zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990 o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky jako vyznamenání osob, které se zasloužily o blaho státu nebo obce.

Vyznamenaný obdrží insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se uděluje nebo propůjčuje vyznamenání in memoriam, obdrží pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání.

Medaili Za zásluhy uděloval prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se zasloužily o blaho státu a obcí v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Medaile Za zásluhy měla 3 stupně, z nichž první je nejvyšší. Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Podle stanov měla Medaile Za zásluhy průměr 33 mm. Na lícové straně medaile je symbolické znázornění zásluh o republiku a opis “ZA ZÁSLUHY”. Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. I. stupeň medaile je ražen ze stříbra a pozlacen, II. stupeň je ražen ze stříbra a III. stupeň je ražen z bronzu. Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze; I. stupeň na žluto-bílo-žluté v poměru 18:2:18, II. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 16:2:2:2:16 a III. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluto-bílo- -žluté v poměru 14:2:2:2:2:2:14. Na stužce o rozměrech 38×10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů.

Medaile “in natura” nebo stužka se nosila na levé straně prsou. Věci Medaile Za zásluhy spravuje Kancelář prezidenta republiky.

 Medaili I. stupně obdrželo od května do prosince 1992 -34 osob, II. stupně v prosinci 1992 -58 osob a III. stupně od června do prosince 1992 -71 osob.

Na internetových stránkách Kanceláře prezidenta republiky je nesprávně uvedeno, že medaile nebyla v letech 1990 až 1992 udělena. Dle sdělení vedoucího archivu ze dne 16.10.2008 adresovaného jednomu z vyznamenaných se jedná o starší chybu, která bude v dohledné době opravena. Ve skutečnosti Medaili I. stupně obdrželo od května do prosince 1992 -34 osob, II. stupně v prosinci 1992 -58 osob a III. stupně od června do prosince 1992 -71 osob.