Stránky

Zasloužilý mistr sportu

Čestný titul „Zasloužilý mistr sportu“ byl zaveden vládním nařízením č. 15/1956 Sb. ze dne  25. dubna 1956 o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu.

 

Spolu s dalšími tituly  byl zaveden pro ocenění sportovců, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj a úspěchy tělesné výchovy a sportu,

Čestný titul “Zasloužilý mistr sportu” se uděloval zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy a sportu. Titul udělovala vláda na návrh Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.

Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostali zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom). S čestným titulem bylo spojeno právo nosit čestný odznak.

 

Diplom a čestný odznak odevzdával poctěnému předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, po případě osoba, kterou tím pověřil.