Stránky

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Řád byl založen vládním nařízením č. 14/1953 Sb. ze dne 3. února 1953 s původním názvem “Řád budování socialistické vlasti”. Cílem zřízení řádu bylo nahradit fakticky Řád socialismu, který byl v roce 1951 udělen Rudolfu Slánskému a jeho další udělování se tak režimu nehodilo. Původní varianta tak byla udělena nebo předána (Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému řád náležel z titulu funkce prezidenta republiky) v letech 1953-1955 pouze 6x. Řád proto patří k vůbec nejvzácnějším československým vyznamenáním.

Vládním nařízením č. 5/1955 Sb. ze dne 8. února 1955 o Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti byl název řádu změněn na “Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti.

Model ČSR 1955 – 1960 (originál – č. 17 propůjčený 17.5.1955 Zdeňku Nejedlému):

hvězda a závěs raženy ze zlata o ryzosti 986, hmotnost dekorace bez stuhy 75,0 g, celková hmotnost se stuhou a závěsnou jehlou 77,5 g. Přinejmenším první emisi dekorací byla zjevně věnována velká pozornost. Etuje je velmi pěkně kvalitně provedená a na zadní straně je dokonce vyraženo matriční číslo (zde č. 25). Podle matriky řádu byly Zdeňku Nejedlému uděleny dva Řády Klementa Gottwalda – č. 17 a č. 25. Vyobrazená etuje tedy zřejmě pochází od druhé jeho dekorace, v průběhu let asi došlo k záměně při vyjímání a vracení řádů. Pozdější etuje již matriční číslo vyznačeno nemívaly. Stejně tak vybrání etuje pro dekoraci je uděláno “na míru” a dekorace v etuji perfektně sedí. U pozdějších řádů je vybrání o poznání nepřesnější.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Etue k Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960 v etui
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960 etue
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960 zadní strana etue s vytlačeným matričním číslem

Model ČSR 1955 – 1960 (originál – č. 26)

Snímek dekorace č. 26 udělené Jednotkám Lidových milicí v roce 1958. Řád je dnes součástí sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky:

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960

I zde vykazuje dekorace i etuje mimořádně vysoký stupeň kvality zpracování. Na zadní straně etuje je vytlačeno matriční číslo dekorace.

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 62)

propůjčený 25. září 1963 ministryni spotřebního průmyslu Boženě Machačové-Dostálové. Vyrobeno ze zlata o ryzosti 585. Celková hmotnost řádu se stuhou 69,6 g. Zajímavé je provedení etuje, kde byla použita etuje prvního typu, zřejmě ze zásob, a byl na ní doplněn nový státní znak tehdy již socialistické republiky. Na spodní straně etuje již není vyznačeno matriční číslo.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Etue k Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 v etui
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 etue
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 zadní strana etue
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 dekret

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 86)

udělen 03.10.1969 redakci Rudého práva – vyrobeno ze zlata o ryzosti 585. Celková hmotnost řádu se stuhou 72,8 g. Provenience – sbírka Otto Grosz, aukce ČNS 12/2005, položka 106.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Etue k Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 v etui
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 etue
Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 88)
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 92 propůjčený dne 9. září 1973 kolektivu pracujících OKR)

vyrobeno ze zlata (hvězda a závěsný kroužek ze zlata o ryzosti 750, závěs dekorace a trojúhelníkový závěs a připínací jehla ze zlata o ryzosti 585). Není tedy pravdivá legenda, že Řády KG udělované kolektivům nebyly zlaté. U těchto údajných “nezlatých” dekorací se bude spíše jednat o nositelské kopie. Celková hmotnost řádu se stuhou 62,2 g.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Dekret k Řádu Klementa Gottwalda z roku 1973

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 105 )

vyrobeno ze zlata 585. Celková hmotnost řádu se stuhou 65,9 g.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda č. 105 - detail rubového medailonu

Za pozornost stojí umístění trojmístného čísla dekorace do do oválného medailonu na rubu dekorace.

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 136 propůjčený v roce 1983 Gustě Fučíkové. Dnes součástí sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky):

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 170 propůjčený v roce 1988 Eduardu Manďákovi)

vyrobeno ze zlata 585. Celková hmotnost řádu se stuhou 73,8 g.

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989

Shora uvedená dekorace má výrazně světlejší smalt s velmi výraznými paprsky v ramenech hvězd. Zajímavé je dále umístění matričního čísla “170” mimo malý oválný medailon. Při výrobě si pravděpodobně někdo ulehčil práci. Zřejmě se jedná o později vyrobenou dekoraci. Výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel ÚR2 napovídá, že se tak stalo zřejmě po červenci 1979, neboť teprve od té doby byla tato značka užívána. Do roku 1979 byla užívána značka ÚR8 (viz. také shora uvedené dekorace).

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 177 propůjčený v roce 1989)

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers

Třímístné matriční číslo je podobně jako u dekorace č. 105 vyryto mimo malý oválný medailon. K dekoraci je odlišná etuje, podobná etujím používané v posledních letech u hvězdy hrdiny socialistické práce – viz. např. příspěvek o Hvězdě hrdiny soc. práce č. 279 udělené v roce 1988

Jedná se o vůbec poslední exemplář udělený do České republiky. Řády Klementa Gottwalda č. 178 a 179 byly uděleny představitelům Laosu, řády 180 a 181 již nebyly předány a řád č. 182 byl věnován Národnímu muzeu.

Jednotlivé dekorace se v průběhu let mírně lišily svým vzhledem i hmotností. Dekorace č. 92 má již např. na pohled rozdílnou sílu ramen hvězdy a je výrazně lehčí než ostatní. Následující srovnání přináší odpověď na někdy pokládanou otázku, kde mají být puncovní značky umístěny – u jednotlivých řádů je to prostě různé:

číslo dekoracepřipínací jehlatrojúhelníkový závěszávěs dekoracezávěsný kroužekhvězda
56nicani jehla ani závěs nejsou zjevně ze zlata, viditelná oxydace, vyraženo “METALL”P, 585, ÚŘ 8*nic986, ÚŘ 8*, punc Au1 (lvíček, punc pro malé zboží)
62P, 585, ÚŘ 8*585, ÚŘ 8*, punc Au 585
(lev – zn. většího zboží)
P, 585, ÚŘ 8*nic585, ÚŘ 8*, punc Au 585 (čajka)
(na rubu kuliček na konci ramen)
86P, 585, ÚŘ 8*nicP, 585, ÚŘ 8*nic585, ÚŘ 8*, punc Au 585 (čajka)
(na rubu kuliček na konci ramen)
92P, 585, ÚŘ 8*punc Au 585 (čajka)P, 585, ÚŘ 8*nicnic
105P, 585, ÚŘ 8*punc Au 585 (čajka)585, ÚŘ 8*, punc Au 585 (čajka),
ručně vyryto “48”
nicnic
128P, 585, ÚŘ 2*585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka)P, 585, ÚŘ 2*punc Au 585 (čajka)nic
137P, 585, ÚŘ 2*585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka),P,
vyryto 0,084
P, 585, ÚŘ 2*nic
159P, 585, ÚŘ 2*punc Au 585 (čajka)P, 585, ÚŘ 2*punc Au 585 (čajka)nic
170585, ÚŘ 2*585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka)vyryto 0,100 – zřejmě ozn. karátu585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka)nic
177nic585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka) vyryto 0,060585, ÚŘ 2*, punc Au 585 (čajka) nic

* ÚŘ 8 – značka výrobce Ústředí uměleckých řemesel (s číslicí 8) – užívána do roku 1979

* ÚŘ 2 – značka výrobce Ústředí uměleckých řemesel (s číslicí 2) – užívána od roku 1979

V lednu 2009 byl na stránkách Archivu Kanceláře Archivu kanceláře prezidenta republiky zveřejněn přepis matriky Řádu Klementa Gottwalda. V matice je uvedeno celkem 182 dekorací, celkem jich bylo uděleno 179 (poslední byla darována Národnímu muzeu).

Většina řádů byla udělena fyzickým osobám, 29 bylo uděleno podnikům, organizacím či kolektivům pracujících.  34 řádů bylo uděleno do zahraničí, většinou představitelům socialistických zemí (nalezneme zde jména jako Leonid Iljič Brežněv, Fidel Castro, Todor Živkov, Erich Honecker, Wojciech Jaruzelski, maršál Ustinov, Andrej Gromyko, Konstantin Ustinovič Černěnko,  János Kádár, Kim Ir-sen a další). Někteří vyznamenaní obdrželi řád vícekrát.

Největší počet obdržel Gustav Husák, který byl vyznamenán konce čtyřikrát (dekorace č. 74, 90, 133 a 159). Dvojnásobnými nositeli byli (jsou uváděni pouze nositelé Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti):

– Jaromír Dolanský (7, 13), tedy oba typy ČSR,

– Viliam Široký (9, 60), tedy typ ČSR a ČSSR, posledně jmenovaný řád dražen v roce 2019 na aukci ve V. Británii,

– Zdeněk Fierlinger (14, 51), oba dnes ve sbírkách Archivu Národního muzea, máme slíbenu fotodokumentaci.

– Václav Kopecký (15, 22), tedy oba typy ČSR,

– Zdeněk Nejedlý (17, 25), kromě toho i nositelem původního Řádu budování socialistické vlasti,

– Josef Plojhar (19, 56), typ ČSR a ČSSR,

– Revoluční odborové hnutí (27, 95), typ ČSR a ČSSR

– Ludvík Svoboda (40, 87), typ ČSR a ČSSR, oba dnes ve fondech Národního archivu, ČR

– Václav David (47, 115), typ ČSR a ČSSR, u čísla 47 by se mělo jednat ještě o typ ČSR, protože následující dekorace č. 48, ač udělena až v roce 1961, byl stále typ ČSR – dnes součástí sbírek muzea řádů v Tallinnu Tallinn Museum of Orders of Knighthood |

– Hlavní město Praha (65, 98), oba modely ČSSR, dnes ve fondech Archivu hlavního města Prahy,

– Leonid Iljič Brežněv (103, 122), oba modely ČSSR,

– Vasil Bilak (105, 157), oba modely ČSSR,

– Dmitrij Fjorodovič Ustinov (109, 138), oba modely ČSSR

Zajímavým svědectvím doby jsou i osudy posledních dvou dekorací. Řád č. 180 měl být udělen Viliamu Šalgovičovi, předsedovi Slovenské národní rady a řád č. 181 Jaroslavu Hajnovi, předsedovi Ústřední kontrolní a revizní komise. U obou soudruhů se zřejmě mělo jednat o dárek k narozeninám (Šalgovič 12. prosince, Hajn 8. prosince). V důsledku rychlého vývoje událostí po listopadové revoluci již nedošlo k předání dekorací a tyto byly 10. ledna 1990 vráceny Ústředním výborem KSČ zpět kanceláři prezidenta republiky. Posledními skutečně udělenými řády tak byla dekorace č. 179 udělená bývalému prezidentu Laosu Souphanouvongovi a dekorace č. 178 udělená úřadujícímu prezidentu Laosu Vongvichitovi.

Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti – model ČSR 1955 – 1960

Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989


Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti – model ČSSR 1960 – 1989)
pozlaceno, hmotnost 47,4 g.

Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 avers
Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 etue
Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 v etui
Nositelská kopie Řádu Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989 etue

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti se propůjčoval za mimořádně vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice, získané při budování státu a v boji o mír na poli politickém, hospodářském, sociálním nebo kulturním, při zvyšování branné schopnosti státu nebo v boji s vnitřním nepřítelem. Řád propůjčoval na návrh vlády president republiky. Zároveň s řádem dostal vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad o nošení řádu.

Řád Klementa Gottwalda - dekret
Řád Klementa Gottwalda - průkaz
Řád Klementa Gottwalda - průkaz

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti tvoří pěticípá hvězda upevněná závěsem na stuze. Hvězda je ražena ze zlata, její přední plocha je rudě smaltována, zadní plocha je leštěná. Hroty jsou ukončeny zlatými kuličkami. Průměr hvězdy mezi hroty bez kuliček činí 45 mm. Ve středu přední strany hvězdy byl u původního Řádu budování socialistické vlasti ražený, zlatý kotouč s plastickým malým státním znakem, u Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti pak ražený kotouč s plastickou podobiznou Klementa Gottwalda. Na zadní straně je stejně velký kotouč s plastickým motivem stuhy a nápisem “Za socialistickou vlast” a dvěma vavřínovými snítkami. Na levé straně zadního kotouče je malý oválný plastický tvar pro matriční číslo. Závěs je rovněž ražen ze zlata a sestává z pásku s iniciálami ČSR (po roce 1960 s iniciálami ČSSR) a z lipových ratolestí sevřených sponou. Nad sponou je zamontován do platiny briliant ve váze 0,30 karátu.
Největší rozměr závěsu je 30 mm, výška 20 mm. Závěs je spojen s hvězdou zlatým závěsným kroužkem. Stuha řádu je 38 mm široká a 55 mm dlouhá; stuha je rudá s 15 mm širokým tmavě rudým pruhem uprostřed.

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti bylo možné propůjčit i po smrti; v takovém případě se řád a doklady doručily rodině vyznamenaného. Zemřel-li vyznamenaný, ponechával se řád a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny jej však nesměl nosit. Nebylo-li nikoho z rodiny zesnulého, řád a doklady měly být vráceny úřadu předsednictva vlády.

Řád bylo možné propůjčit i

  • souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu a dokladů zvolí kolektiv ze svého středu delegaci;
  • vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu a dokladů určí delegaci velitelství útvaru;
    dekorování se provádí zpravidla před nastoupeným útvarem;
  • podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu a dokladů určí delegaci příslušný orgán.
KOUPÍM ŘÁD BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VLASTI – model do roku 1955 příp. i jiné.

Koupím rovněž Řády Klementa Gottwalda, kterýkoliv model, nejraději v původní etuji a s dokladem o udělení, možno i bez či samostatně. Kontaktovat mě můžete na tel. 603 492 329, na info@vyznamenani.net nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
P, 585, ÚŘ 8*