Stránky

Čestný titul Letec-kosmonaut ČSSR

Titul byl zřízen k ocenění úspěšného zvládnutí úkolů při kosmickém letu. S titulem bylo spojeno právo nosit odznak “Letec-kosmonaut ČSSR”.

Čestný titul “Letec-kosmonaut ČSSR” se propůjčoval jednotlivcům za úspěšné splnění úkolů při kosmickém letu. Čestný titul “Letec-kosmonaut ČSSR” propůjčoval prezident Československé socialistické republiky československým občanům a příslušníkům jiných států.  Zároveň s propůjčením čestného titulu se odevzdávala listina o jeho propůjčení a odznak “Letec-kosmonaut ČSSR”.

Odznak tvoří stylizovaná zeměkoule položená na bílém podkladu, kterou oblétá raketa směřující k jiným planetám znázorněným dvěma čtyřcípými hvězdami. Nad zeměkoulí je ve dvou řádcích nápis “Letec-kosmonaut ČSSR” převýšený barevným československým státním znakem. Odznak je podložen stylizovaným věncem z lipové ratolesti vpravo a vavřínové vlevo v podobě mnohoúhelníka. Na raketě je rudý nápis “CCCP” a fasetovaná pěticípá hvězda z českého granátu. Věnec, raketa, dvouřádkový nápis, poledníky a rovnoběžky na zeměkouli jsou z pozlaceného stříbra; pravá polovina zeměkoule je světle modrá, levá je tmavě modrá.

Odznak “Letec-kosmonaut ČSSR” se nosil na pravé straně prsou za stříbrnou hvězdou Řádu 25. února 1948.

Snímek odznaku vystaveného na výstavě řádů a vyznamenání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu (listopad 2009 – březen 2010). S odstupem času a na základě srovnání s dalším snímky níže uvedených originálů nelze vyloučit, že se jednalo pouze o (muzejní) kopii:

Podle matriky zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky byl čestný titul udělen pouze 1x a to prvnímu československému kosmonautovi Vladimíru Remkovi v roce 1978. Odznak č. 2 byl dle matriky v roce 1986 odprodán Muzeu V.I. Lenina. Odznaky č. 3 a 4 měly být darovány Národnímu muzeu. Informace ohledně odznaku č. 4 uvedená v matrice však není správná, odznak č. 4 byl v únoru 1991 odprodán Západočeskému muzeu v Plzni (tato informace byla potvrzena i samotným archivem).

Se souhlasem Západočeského muzea v Plzni máme vzácnou možnost zveřejnit snímky exempláře z jejich sbírek:
;”>Díky ochotě spolupracovníků Muzea Policie České republiky zveřejňujeme zveřejnit snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 9, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.


I Uměleckoprůmyslové museum v Praze bylo ochotno poskytnout snímky originálního odznaku ze svých sbírek. Jedná se o doznak s č. 10:

 


Detail rubové strany odznaku se značkou výrobce a puncovními značkami:

Snímek originálního odznaku ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě:

 

Snímek originálu odznaku ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně: