Stránky

Zveřejnění matriky Řádu přátelství

Na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republky byl v minulých dnech zveřejněn přepis další matriky řádů a vyznamenání z období před rokem 1989 a sice Řádu přátelství.

Z matriky vyplývá, že v letech 1978 – 1989 bylo uděleno pouze 96 exemplářů řádu. Matriku je možné nalézt zde: http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Je škoda, že archiv v přepisu uvádí pouze minimum údajů. Zejména u Řádu přátelství by bylo fajn, pokud by bylo uvedeno, kým nebo čím přesně vyznamenaný byl. U většiny vyznamenaných (cizí státní příslušníci) tak badateli pravděpodobně zůstane utajeno,  kým příjemce byla a jakou funkci zastával.

Comments are closed.