Stránky

K vývoji Řádu bílého lva

Původní československý Řád bílého lva byl udělován od roku 1923 do roku 1989. Byl udělován ve typech, první do r. 1961 (na líci se starým státním znakem, na rubu se znaky jednotlivých zemí – Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) a po roce 1961 (na líci již se socialistickým lvíčkem, na rubových ramenech bez zemských znaků).

V prvního typu udělovaného v letech 1923 – 1961 lze vysledovat některé odchylky. Řádové hvězdy obsahovaly na rubovém medailonu označení výrobce “Karnet Kyselý Praha”, po znárodnění podniku již označení “Zukov – Praha XI”.

Hvězda I. stupně revers, výroba KARNET KYSELY PRAHA, detail reversuHvězda I. stupně revers, výroba ZUKOV PRAHA, detail reversu

Kromě různých variant puncovních značek lze u jednotlivých dekorací v průběhu let vysledovat i odchylky v provedení smaltu. U řádů lze nalézt např. prvorepublikové dekorace s tmavě červeným smaltem, případně pozdější dekorace se světle červeným až oranžovým smaltem. Na níže uvedených obrázcích jsou za shodných světelných podmínek dvě dekorace ŘBL druhého stupně, kde je rozdíl v barevném odstínu smaltu více než patrný.

Dekorace II. stupně v etujích, vlevo výroba Karnet Kyselý, vpravo ZUKOV Praha

Dekorace II. stupně v etuji, výroba Karnet KyselýDekorace II. stupně v etuji výroba ZUKOV Praha

Kříž II. stupně, výroba Karnet KyselýKříž II. stupně, výroba ZUKOV Praha

Comments are closed.