Stránky

Řády udělené komunistickému deníku Pravda

V minulých dnech se v nabídce jednoho z tuzemských obchodníků objevil soubor řádů udělených před rokem 1989 slovenskému deníku Pravda, tehdejšímu orgánu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Soubor sestává z Řádu republiky, Řádu Vítězného února a Řádu práce, prvním dvěma řádům jsou k dispozici velké dekrety ve slovenské verzi, k Řádu práce je pak k dispozici kopie novinové strany deníku Pravdy z 18. září 1955, v němž je hrdě oznamováno udělení řádu, a potvrzení Kanceláře prezidenta republiky z roku 1. října 1973 o udělení řádu.

Pravda byla před rokem 1989 hlavním komunistickým deníkem na Slovensku, jednalo se o obdobu českého Rudého práva.

K historii Pravdy (následující informace je převzata ze slovenské Wikipedie):

“Titul Pravda sa na Slovensku prvýkrát objavil 15. septembra 1920, kedy začal v Ružomberku pod názvom Pravda chudoby vychádzať týždenník Československej sociálnodemokratickej strany na Slovensku. V rokoch 1921 až 1923 vychádzal dvakrát týždenne, v roku 1924 skrátili noviny svoje meno na Pravda. V októbri 1925, už ako periodikum Komunistickej strany Československa, sa Pravda stala denníkom.

V rokoch 1922-26 mala Pravda nedeľnú prílohu Proletárska nedeľa, v ktorej uverejňovala svoje príspevky mladá slovenská inteligencia. Napríklad Ján Poničan, Eduard Urx, Peter Jilemnický, Fraňo Kráľ a iní. Od 4. septembra 1924 vychádza pod názvom Pravda. V polovici dvadsiatych rokov dosahuje náklad 1500 až 2000 kusov. Redakcia sa pre problémy s vtedajšou vládou presťahovala vo februári 1930 z Prahy do Bratislavy, no tlačila sa naďalej v Prahe.

V polovici júla 1934 bolo vydávanie na pol roka prerušené, redaktori prešli do nového periodika s názvom Ľudový denník. V čase Slovenského štátu bol pokračovateľom týchto novín ilegálny Hlas ľudu. Od 9. septembra 1944 krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania začala vychádzať v Banskej Bystrici povstalecká Pravda. Po oslobodení začala postupne vychádzať Východoslovenská a Stredoslovenská Pravda.

V rokoch 1948 až 1989 bola Pravda tlačovým orgánom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Na Slovensku mal denník výsadné postavenie a informoval najmä v línii komunistickej ideológii. Štátne podniky museli povinne denník odoberať.

Šéfredaktorom Pravdy bol od polovice roku 1947 až do konca roku 1951 Eduard Friš, po ňom do roku 1953 A. Nedvěd, ktorého vystriedal Miloš Marko. Od roku 1958 viedol redakciu Ondrej Klokoč, od roku 1968 Mária Sedláková, po nej krátko Luboš Podstupka a od roku 1969 Bohuš Trávniček. [1]

Od 1. januára 1959 vychádza denník Pravda vo svetovom formáte, ako prvé slovenské noviny. V tomto formáte vychádza až do roku 1989. Od 1. novembra 1968 má prílohu Pravda na weekend a od 8. januára 1971 vychádza Nedeľná Pravda. Od roku 1990 prestala byť Pravda orgánom ÚV KSS a vydáva ju zamestnanecká akciová spoločnosť Perex. Zároveň sa zmenil formát novín na berlínsky. Od roku 1995 ja majoritným vlastníkom vydavateľstva podnikateľ Juraj Široký a jeho Harvardská investičná spoločnosť. Široký v júli 2006 predal celý podiel vo vydavateľstve Perex anglickej spoločnosti Northcliffe International, ktorú vlastní anglická mediálna skupina Daily Mail and General Trust.”

Řád práce:

Jako první byl deníku udělen Řád práce č. 581 udělený 17. září 1955 při příležitosti Dne československého tisku a 35. výročí založení deníku. V průběhu let zřejmě došlo ke ztrátě dekorace i dekretu, neboť součástí souboru je Řád práce s č. 581, avšak jedná se o model dekorace udělovaný po roce 1960 (na rubu jsou písmena ČSSR). U dekorace se tedy jedná o dodatečně předaný duplikát za původní (ztracenou dekoraci). S ohledem na potvrzení prezidentské kanceláře z 1. října 1973 jsem se domníval, že, že dekorace byla vydána právě v této době. Tuto domněnku mi následně potvrdil i Archiv Kanceláře prezidenta republiky, který mi sdělil : “V roce 1973 se uvedené noviny obrátily na KPR se žádostí o vydání duplikátu řádového odznaku i diplomu. Žádost byla odůvodněna ztrátou řádu i diplomu. KPR žádosti vyhověla a zaslala Pravdě nový řádový odznak a potvrzení o udělení řádu již v roce 1955. Potvrzení byla náhrada za diplom.


Duplikát Řádu práce (model ČSSR opatřený v roce 1973 matričním číslem původní dekorace 581 udělení v roce 1955).


 

Řád republiky:

Dalším řádem uděleným deníku Pravda byl Řád republiky č. 616 udělený 14. září 1970 za “zásluhy o šíření komunistických ideí a výstavbu socialismu v Československu”. K řádu se docho val velký dekret ve slovenské verzi o rozměrech 523 x 369 mm. Dekret byl zjevně roky vystaven spolu v dekorací (nalepena přímo na dekretu), zřejmě v síni tradic či na jiném veřejném místě, neboť je (kromě dekorace) značně vybledlý:

V září 1973 byl pak deníku Pravda udělen i Řád Vítězného února (č. 53) a sice za “dlouholetou politicko-výchovnu práci, za zásluhy o politickou konsolidaci po krizových letech a za vysokou angažovanou publicistickou činnost”. Dekret má rozměry 550 x 379 mm.

Comments are closed.