Stránky

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům – upozornění sběratelům

V minulých týdnech byl autor informován o případu, kdy  byla mezi sběrateli nabízena dekorace udělená před rokem 1989 vojenskému útvaru tehdejší Československé lidové armády.  Na základě udání byl vlastník dekorace vyzván orgány Policie České republiky k vydání věci, neboť Vojenský historický ústav po téměř 20 letech uplatnil k dekoraci práva s tím, že by se mělo jednat o majetek státu, neboť se původně mělo jednat o majetek Československé lidové armády.

Řízení ve věci zatím stále probíhá.

Jste-li majiteli obdobných řádů a vyznamenání, lze doporučit zvýšenou opatrnost při jejich nabízení, neboť opakování obdobného případu nelze zcela vyloučit. Při zveřejnění snímků dekretu je vhodné zakrýt údaj o příjemci dekorace, jinak nelze vyloučit,  že se stejný případ může opakovat a nabízená dekorace vzbudí nežádoucí pozornost orgánů Police České republiky či Vojenské policie.

 

Comments are closed.