Stránky

Zveřejnění matriky Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil v minulých dnech další matriku řádů a vyznamenání minulého režimu. Z výroční zprávy archivu vyplývá, že přepis matriky za účelem zveřejnění byl dokončen (spolu s dalšími matrikami) již v minulém roce, je proto trochu zarážející, proč vše trvá tak dlouho a proč nebyly zveřejněny i další matriky. Soubor je opět “uzamčen”, takže běžný uživatel nebude schopen soubor vytisknout. Já to prostě nechápu :-(

Matriku lze nalézt zde:

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Z matriky vyplývá, že celkem byla medaile za dobu své existence udělena 373x.  Jedná se tak o dekoraci relativně vzácnou.

Comments are closed.