Stránky

Prototyp Řádu republiky z roku 1951

Na aukci České numismatické společnosti v prosinci 2002 byl pod položkou č. 2197 dražen Řád republiky, I. typ ČSR s odlišným provedením rubové strany. Namísto běžného označení výrobce “KK” byla dekorace označena písmeny “KŠ” a opatřena pouze jednou číslicí “5” namísto běžného tříciferného číslovače.

Dekorace byla popsána v článku Josefa Kounovského v Numismatických listech č. 5/2003 na str. 142-143, ze kterého vyplynulo, že se jedná o jeden z devíti prototypů vyhotovený pro vládní komisi, která v roce 1951 projednávala a schvalovala návrhy nových státních vyznamenání. Díky laskavému svolení majitele dekorace bvlo autorovi umožněno pořídit a uveřejnit snímky tohoto vzácného prototypu.

Prototyp Řádu republiky aversPrototyp Řádu republiky revers

Prototyp Řádu republiky detail reversuPrototyp Řádu republiky detail reversu

Comments are closed.