Stránky

Velkokříže Řádu bílého lva udělené do Bulharska

Dle sdělení Kanceláře prezidenta republiky byly v letech 1945-1961 uděleny do Bulharska následující velkoříže Řádu bílého lva, civilní skupiny:

Obbov Alexandr Christov, náměstek předsedy bulharské vlády, 6.5.1947
Dimitrov Georgi, předseda bulharské vlády, 23.4.1948
Kolarov Vasil, bulharský ministr zanraničních věcí, 23.4.1948

Trajkov Georgi, bulharský ministr zemědělství, 23.4.1948

Červenkov Vlko, předseda komitétu pro vědu a umění, Bulharsko, 23.4.1948

Mitovski Zdravko, bulharský ministr práce a sociální péče, 23.4.1948

Simov Stefan, bulharský vyslanec v Praze, 23.4.1948

Ganev Dimitru, bulharský ministr zahraničního obchodu, 19.4.1949

Nikolaev Nenčo, bulharský vyslanec v Praze, 19.4.1949.

Comments are closed.