Stránky

Komunistické návrhy Řádu bílého lva

Nastolení totalitního režimu v Československu po roce 1948 s sebou přineslo i zásadní změnu v systému řádů a vyznamenání. V průběhu několika let byl zaveden systém civinlních i vojenských vyznamenání kopírující do jistné míry sovětské řády (viz. např. i názvy jako “Řád rudé hvězdy”, “Řád rudé zástavy” apod.

Autorovi těchto stránek se podařilo získat fotografie dekorací vyrobených ve firmě Karnet a Kyselý v dosud nezjištěném období. Podle dostupných informací se jedná o (naštěstí nerealizované) návrhy Řádu bílého lva.

Jak je ze snímků patrné, jedná se skutečně o komunistickou symboliku nejhružšího zrna, dle které lze usuzovat na padesátá léta.  Inspirace sovětskými řády je skutečně silná, ať již se jedná o provedení závěsné stuhy či samotného závěsu se srpem a kladivem.

Návrh zřejmě počítal s rozčleněním do nejméně tří řádových tříd – prostřední dekorace měla být pravděpodobně nošena na nákrční stuze.

Na zadní straně je v rubovém štítku umístěn nápis “ZA MÍR ZA VLAST ZA SOCIALISMUS”


Doposud se mi bohužel nepodařilo získat podrobnější informace. Za jakékoliv zprávy proto budu vděčný. Je-li Vám o těchto návrzích cokoliv známo, kontaktujte mě prosím na emailu info@vyznamenani.net

 

Comments are closed.