Stránky

Sdělení Kanceláře prezidenta republiky ohledně matrik řádů a vyznamenání

Níže si dovoluji zveřejnit odpověď Kanceláře prezidenta republiky ohledně řádů a vyznamenání. Vedle vstřícného přístupu a podrobného vysvětlení stávajícího stavu, který oceňuji, je mimořádně zajímavá informace, že v současné době se matriky řádů a vyznamenání převádějí do elektronické podoby a připravuje se zveřejnění seznamů řádů a vyznamenání na stránkách hradu. Máme se tedy na co těšit. Nezbývá než doufat, že nedojde k žádnému zpoždění a v druhé polovině letošního roku už budou seznamy opravdu k dispozici:


Comments are closed.