Stránky

Matriky řádů a vyznamenání

Často je kladen dotaz, zda resp. kde lze získat informace o udělených řádech a vyznamenáních, t.j. zejména, zda či kdy byl řád udělen, kdo byl nositelem řádu určitého čísla atd.

Většina těchto informací je dostupná v Archivu Kanceláře Prezidenta republiky na Pražském hradě. V archivu jsou uložena matriky většiny civilních řádů – např. matrika Hrdinů ČSSR, Hrdinů socialistické práce, Řádu Klementa Gottwalda, Řádu republiky, Řádu Vítězného února, Řádu práce, Řádu přátelství, Vyznamenání Za statečnost, Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a jiné. Dostupné jsou rovněž informace o Řádu bílého lva.

V archivu KPR NEJSOU (!) uloženy matriky vojenských řádů a vyznamenání.

Kontakt na archiv (převzato z www.hrad.cz):

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
119 08 Praha 1 – Hrad
tel. +420 224 373 367
e-mail: archivkpr@hrad.cz

badatelské hodiny: úterý – čtvrtek od 9.00 po dohodě

Jakub Doležal
tel. +420 224 373 682
e-mail: jakub.dolezal@hrad.cz
Mgr. Eva Javorská
tel. +420 224 373 367
e-mail: eva.javorska@hrad.cz
Mgr. Hana Jurková
tel. +420 224 373 304
e-mail: hana.jurkova@hrad.cz
PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.
tel. +420 224 373 207
e-mail: pavel.zeman@hrad.cz

Pracovníci archivu obratem vyřizují emailové dotazy badatelů. Nahlížení do matrik či pořízování kopií není v současné době umožňováno. Při mé první návštěvě to nebyl problém, poté se situace změnila. Pořízení kopie bylo odmítáno nejprve s odkazem na ochranu osobních údajů nositelů vyznamenání, poté s odůvodněním, že “takhle najednou ve velkém množství by se infomrace asi poskytovat němly (sic!).” Emailové dotazy však byly i za těchto okolností vyřizovány obratem.

Protože mi už došla trpělivost, podal jsem v březnu tohoto roku písemnou žádost o pořízení kopie. Archiv kopie poskytnout zřejmě “prostě nechce”, protože (po písemné urgenci) sdělil, že lituje, ale s ohledem na špatný stav archiválií není nahlížení ani pořízení kopií možné, neboť archiválie, včetně matrik řádů a vyznamenání, procházejí procesem čistění, restaurování apod.

Tuto odpověď na straně jedné oceňuji, neboť využívá ustanovení zákona o archivnictví a je  z právního formálního hlediska velmi elegantním způsobem, jak se badatele zbavit. Na straně druhé je pro mě dosti neuspokojivá, neboť při mých posledních návštěvách byly matriky – alespoň z mého laického pohledu – ve výborném stavu.

Využil jsem proto možnosti podle zákona o archivnictví a podal žádost nadřízenému orgánu archivní a spisové služby (zde odbor archivní a spisové služby Kanceláře prezidenta republik), aby ve věci vydal rozhodnutí .

V tuto chvíli čekám na odpověď. Nebude-li postoj změněn, budu ve svém úsilí pokračovat, včetně případné žaloby ve správním soudnictví. Nechci pracovníkům archivu křivdit, ale z jejich dosavadního  postoje mám bohužel pocit, že se jedná o účelovou snazu vyhnout se pořízení kopie za každou cenu, čemuž prostě nerozumím.

Bude-li v této věci cokoliv nového, budu ctěné čtenáře informovat.

Comments are closed.