Stránky

Archiv KPR zveřejnil matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil první matriku udělených vyznamenání, a to matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Matrika nebyla digitalizována, nýbrž byl zveřejněn její částečný přepis ve formátu pdf. Soubor je možné získat na stránkách archivu http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9.

Přehled obsahuje informace o číslu dekorace, vyznamenané fyzické či právnické osobě, u fyzických osob datum narození a rok udělení.

Je škoda, že oproti nebyla zvolena metoda kompletní digitalizace, neboť z vlastní zkušenosti vím, že matriky obsahují řadu dalších zajímavých informací, např. informace o odejmutí či vrácení řádů či informace o funkci či postavení vyznamenaných. Řada jmen z matrik dnešnímu badateli nic neříká a tak vlastně není jasné, o koho se vlastně jednalo.

Je poněkud zarážející,i když s ohledem na dosavadní přístup archivu snad ani ne zase tak překvapivé,  že soubor ve formátu pdf je zamčený a proto ho po stažení např. není možné ani vytisknout. Tento problém je ovšem řešitelný. Na internetu lze relativně snadno během několika minut nalézt návody, jak takový soubor vytisknout resp. odemknout – např. pomocí programu “Freeware PDF Unlocker”, který je volně ke stažení na http://www.slunecnice.cz/sw/freeware-pdf-unlocker/ . Nevíte-li si s tím rady, napište mi na info@vyznamenani.net

Na stránce věnované Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti byly doplněny některé informace o počtu udělených řádů a jejich nositelích.

Comments are closed.