Stránky

Odchylné provedení rubu hvězd hrdiny socialistické práce z roku 1975

V souvislosti s možností srovnání několika exemplářů Zlatých hvězd hrdiny socialistické práce si autor těchto stránek dovoluje upozornit na odchylné provednení rubové strany dekorací udělovaných v roce 1975, u nichž provedení rubové strany zlaté hvězdy vykazuje některé odlišnosti.

Snímky rubových stran dvou hvězd udělených v roce 1975:

Oproti jiným hvězdám je výrazně odlišné provedení linky lemující vnitřní okraj hvězdy mezi jejími rameny. Zatímco u všech ostatních (zatím autorem shlédnutých) hvězd – z let 1973, 1982, 1983, 1986 a 1988 včetně jednoho neuděleného exempláře, vytváří linka mezi rameny hvězdy části kružnice, u hvězd z roku 1975 kopíruje linka tvar hvězdy. Útvar, v němž je umístěno matriční číslo, je rovněž užší než u hvěz z jiných let.

Pro srovnání několik obrázků hvězd z jiných let:

Je možné, že podobné odchylné provedení vykazují i další hvězdy. Hvězda č. 40 udělená v roce 1973 však odpovídá ostatním dekoracím, stejně jako hvězda č. 67 vyobrazená v aukčním katalogu Aurea Praha z prosince 2007, která byla dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky udělena v roce 1976.

Comments are closed.