Stránky

Poslední vývoj ohledně digitalizace matrik KPR

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu ohledně digitalizace matrik bylo sděleno, že k 1.1.2009 se plánuje zprovoznění nových internetových stránek Pražského hradu a v jejich rámci i nových stránek archivů.

Od 1. ledna 2009 by tak měly být na internetu dostupné přinejmenším některé matriky řádů a vyznamenání uložené v Archivu kanceláře prezidenta republiky.

S odkazem na plánované zveřejnění již také v současné době nejsou vyřizovány dotazy ohledně udělení řádů a vyznamenání prostřednictvím emailu, na které pracovníci archivu doposud odpovídali víceméně obratem.

Comments are closed.