Stránky

Z obsahu posledního čísla časopisu Signum

Informujeme tímto o obsahu posledního čísla časopisu Signum. Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 1 (březen 2018)

Nejedlo, Pavel: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje – Kříž sv. Cyrilla a Metoděje (1-5)
Krejčík, Tomáš: Poznámky ke „Šlechtické společnosti lovkyně Diany“ (6-10)
Lukš, Oldřich: Medaile královny Alžběty II. ke zlatému jubileu panování z r. 2002 (Britské korunovační a jubilejní medaile – 22. část) (10-14)
Šejn, R. V. – Naděl, M. I.: Řád rudého praporu Azerbajdžánské SSR (14-17)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Bádenská Čestná medaile pro pracovníky a zaměstnance „Za věrnou práci“ (17-19)
Tusek, Friedrich: Bronzová Vojenská záslužná medaile s věnováním (19-21)
Tusek, Friedrich: Nekompletní klenot ruského Řádu sv.Ondřeje (21)
Tusek, Friedrich: Tři padělky Vojenského řádu Marie Terezie (22-23)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní odznak „100 let pevnosti Sveaborg“ (23-24)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak pro civilní piloty Luftwaffe (25)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Medaile na památku německé atlantické expedice „Meteor“ v letech 1925 – 1927 (26-27)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pozor na falza! (27-34)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile k otevření střelnice města Bolzano v r. 1912 (34-37)
Jedlička, Roman: Závěsné miniatur dekorací Svazu národních střeleckých gard – doplněk (37)
Jedlička, Roman: Neznámá komunistická medaile (37-38)
Hrdý, Josef: Medaile k 250. výročí narození maršála Radeckého (38-39)
Redakce: Faleristický test 3 (40)
Literatura, zprávy (40-43)
Zusammenfassung (44)

Comments are closed.