Stránky

K udělování Čs. vojenského Řádu za svobodu in memoriam

Československý vojenský řád “Za svobodu” o třech stupních byl zřízen v roce 1946 vládním nařízením č. 105/1946 Sb. jako vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Podle stanov řádu, které byly součástí shora uvedeného vládního nařízení, se řád neměl udělovat in memoriam.

V minulých dnech jsme však byli konfrontováni s kompletem dekorace udělené v listopadu 1949 in memoriam (č. matriky 225).

Řád za svobodu udělený in memoriam
Řád za svobodu udělený in memoriam

V praxi zřejmě toto pravidlo nebylo dodržováno. Nejde o první případ, kdy se faktický postup lišil od formálních pravidel stanovených předpisy.

Aktualizace: Komplet byl nabízen v 58. aukci firmy Aurea konané dne 6.12.2014 jako položka č. 1580

Comments are closed.