Stránky

Řády přátelství ze sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Součástí sbírek je i několik mimořádně vzácných Řádů přátelství včetně udělovacích dekretů.

Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit jejich fotografie:

Řád přátelství č. 56 – udělený Petru Mladenovovi, generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Bulharska:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství
Řád přátelství
 

Řád přátelství č. 73 – udělený Nelsonu Mandelovi:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelství

Řád přátelství č. 83 – udělený armádnímu generálovi a ministru vnitra Německé demokratické republiky, Friedrichu Dickelovi:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelství

Comments are closed.