Stránky

Řády Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti ze sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit fotografie Řádů Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Jedná se o dekoraci č. 26 (model ČSR) udělenou jednotkám Lidových milicí a dekoraci č. 136 (model ČSSR) udělenou v roce 1983 Gustě Fučíkové:

Model ČSR 1955 – 1960 (originál – č. 26)

Snímek dekorace č. 26 udělené jednotkám Lidových milicí v roce 1958. Řád je dnes součástí sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky:

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960

I zde vykazuje dekorace i etuje mimořádně vysoký stupeň kvality zpracování. Na zadní straně etuje je vytlačeno matriční číslo dekorace.

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 136 propůjčený v roce 1983 Gustě Fučíkové. Dnes součástí sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky):

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989

Comments are closed.