Stránky

Nové číslo časopisu Signum – září 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 3 (září 2013)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Lipsko 1813 – ukradená historie (200. výročí „Bitvy národů“) (109-117)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak Kolegiální kapituly sv. Martina v Bratislavě z r. 1831 (118-123)

Growka, Květoslav: Slezský medailér Hans Schwathe (124-128)

Growka, Květoslav: K problematice „nárokových“ medailí čs. legionářů (129-130)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Život statečného vojáka 1/2 (131-139)

Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Vojenský záslužný kříž I. tř. bulharského cara Ferdinanda (139-143)

Lukš, Oldřich: Jubilejní medaile z r. 1897 pro policii (Britské korunovační a jubilejní medaile – 6. část) (144-146)

Tusek, Friedrich: Doplněk k článku „Malé dekorace“ založené v r. 1908 (146-148)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznaky Čs. Červeného kříže ve Velké Británii 1940-1945 (148-150)

Kilian, Felix: Neobvyklý způsob upevnění řetízku komtura Řádu Františka Josefa (150)

Kilian, Felix: Odznak člena olympijského týmu 1936 v Berlíně (151)

Staněk, František: Pamětní medaile odbojové skupiny „Trávnice“- doplněk (152)

Karásek, Martin: Dekorácie partizánskej brigády Ščorsa (153-154)

Tusek, Friedrich: Služební odznak (154-155)

Kilian, Felix: Soudcovský odznak Justičního soudu v Alexandrii (155)

Redakce: Výsledek faleristického testu (155-156)

Redakce: 3. Mezinárodní konference SFS v Brně (156-157)

Growka, Květoslav: Mezi Východem a Západem faleristiky (158)

Tusek, Friedrich: Aukce řádů ve vídenském Dorotheu v květnu 2013 (158)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Dr. Martin Karásek – Slovenské vyznamenania a čestné odznaky 1938-1945 (159)

Zusammenfassung (160)

Comments are closed.