Stránky

Řád Klementa Gottwalda udělený Národnímu divadlu v roce 1983

V matrice Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky je pod č. 124 uveden řád udělený v roce 1983 Národnímu divadlu v Praze. Dotazem u Národního divadla jsme se pokusili zjistit o udělení a osudu řádu bližší údaje a obdrželi jsme následující informace a podklady:

Řád byl Národnímu divadlu udělen v souvislosti s oslavami 100. výročí Národního divadla a znovuotevření jeho historické budovy.  Dekorace byla zástupcům Národního divadla předána 11. listopadu 1983.

V archivu Národního divadla se dochovaly fotografie ze slavnostního předání řádu. Na první fotografii je zachyceno předání řádu tehdejším prezidentem a generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa Gustavem Husákem. Na fotografii jsou dále zachyceni (zleva): Antonín Švorc (operní pěvec), ředitel ND prof. Jiří Pauer, Vasil Bilak, Lubomír  Štrougal, Alois Indra, Antonín Kapek a s. Havlín;

 

Na dalším snímku (po předání řádu) jsou zachyceni (zleva): Antonín Kapek, prof. Josef Švoboda (šéf Lidových milicí Národního divadla, dir. Zdeněk Košler (šéf opery),  Lubomír Štrougal, herečka Jiřina Švorcová, Jaroslav Fixa (šéf činohry), Jiří Němeček (šéf baletu), p. Hamous, ředitel divadla prof. Jiří Pauer, Antonín Švorc, Gustav Husák, Alois Indra, Vasil Bilak, Josef Korčák a Antonín Kempný.

Dle obdržených informací byl řád až do roku 1989 umístěn v historické ředitelně Národního divadla. Po roce 1989 byl přemístěn, jeho další osudy nejsou známy. Dochovala se alespoň fotografie originální dekorace (č. 124), kterou rádi zveřejňujeme.

Comments are closed.