Stránky

Československé vyznamenání práce

 

 

Československé vyznamenání práce - emise 1949 - 1951

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony. Vyznamenání byla zřízena, aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé osoby a pro pracovní soubory o třech stupních. Nařízením byl nahrazen původní systém Vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony z roku 1945.

Za zásluhy o hospodářskou výstavbu státu v duchu socialistickém a za vynikající pracovní výkony, zvláště vítězů pracovních soutěží, mohlo být propůjčeno Československé vyznamenání práce, a to:

a) jednotlivým osobám zlatá medaile “Hrdina práce” spojená s čestným titulem “hrdina práce” jako I. stupeň, stříbrná medaile “Za zásluhy o výstavbu” jako II. stupeň a bronzová medaile “Za pracovní obětavost” jako III. stupeň,

b) pracovním souborům čestný putovní prapor “Hrdinům práce” jako I. stupeň, čestný putovní praporec “Bojovníkům práce” jako II. stupeň a čestný putovní praporec “Úderníkům práce” jako III. stupeň.

Za tytéž zásluhy mohlo být jednotlivým osobám nebo pracovním souborům projeveno uznání.

Československé vyznamenání práce propůjčované jednotlivcům mělo tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým byla zlatá medaile “Hrdina práce” spojená s čestným titulem “hrdina práce”. I. stupeň mohl být propůjčen osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu vynikající průkopnickou činností, která přispěla k rozvoji tak širokého hospodářského úseku, že to svými důsledky zasahuje život celého státu.

b) II. stupeň, kterým byla stříbrná medaile “Za zásluhy o výstavbu”. II. stupeň mohl být propůjčen osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu.

c) III. stupeň, kterým byla bronzová medaile “Za pracovní obětavost”. III. stupeň mohl být propůjčen osobám, které se staly vysokou pracovní výkonností a obětavou prací vynikajícími vzory v plnění pracovních úkolů, získaly k následování i další pracovníky a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Existovaly 2 emise medailí:

a) emise Československého vyznamenání práce 1948, a

b) emise Československého vyznamenání práce 1949-1951.

Československé vyznamenání práce 1948 ( 1. emise):

1.) Zlatá medaile Hrdina práce

Kruhová medaile o průměru 36 mm a síle 2 mm ražená ze stříbra a pozlacená.

Na líci medaile je znázorněna postava muže vpravo hledícího, držícího pravou rukou kladivo, opřené násadou o koleno pravé nohy, spočívající na stupni. Levou rukou drží rukojeť pluhu. V pozadí jest znázorněna těžní věž, huť a dva stožáry elektrického vedení. V horní části medaile je rovnoběžně s okrajem nápis “HRDIMŮM PRÁCE”.

Na rubu se ve středu nachází plasticky zvýrazněný čtvercový štít státního znaku. Při heraldicky pravé straně mezi okrajem a štítem sedí sova na zavřené knize a pod ní umístěna Merkurova hůl. Při levém okraji jsou nahoře dvě zřízená hornická kladiva, pod nimi srp s obilnými klasy. Pod štítem je umístěno ozubené kolo. Zcela nahoře pod štítem je ve dvou řádcích text VDĚČNOST NÁRODA. Na dolní straně je vyražen text POZLACENO, puncovní značka stříbra a ryzost 987/1000 (popis v tomto odstavci je převzat z publikace Kounovský J. – Heinc Z., Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949, Česká numismatická společnost – pobočka v Hradci Králové 2001).

Medaile se nosila na světle červené hedvábné průvlečné stuze široké 36 mm.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

2. Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu

Medaile je identická se shora uvedenou medailí, avšak je stříbrná bez zlacení. Rubová strana je rovněž shodná. Na hraně medaile je vyražena pouze puncovní značka stříbra a ryzost 987/1000.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

3. Bronzová medaile Za pracovní obětavost

Medaile je vzhledově shodná, je však ražena z bronzu. Hrana medaile je prázdná.

Československé vyznamenání práce 1949 – 1951 (2. emise):

V roce 1949 bylo rozhodnuto o změně grafické podoby vyznamenání. Lícová strana medaile je totožná, avšak namísto textu “HRDINŮM PRÁCE” se v horní části medaile nachází slova “PRÁCI ČEST”. Rubové strany jsou u jednotlivých medailí odlišné:

1. Zlatá medaile Hrdina práce

Na rubu medaile je vyobrazení lva z malého státního znaku republiky Československé. I. stupeň medaile ze stříbra, pozlacený a má na rubu pod vyobrazením lva nápis “Hrdina práce”. Pod nápisem je lipová ratolest.

2. Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu

II. stupeň medaile je stříbrný, na rubu mezi vyobrazením lva a lipovou ratolestí je nápis “ZA ZÁSLUHY O VÝSTAVBU”.

3. Bronzová medaile Za pracovní obětavost

III. stupeň medaile je bronzový, na rubu mezi vyobrazením lva alipovou ratolestí je nápis “ZA PRACOVNÍ OBĚTAVOST”.

Československé vyznamenání práce III. stupně 1949-1951 – bronzová medaile Za pracovní obětavost (udělená 27. října 1949):


 

Československé vyznamenání práce propůjčované pracovním souborům mělo tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým byl čestný putovní prapor “Hrdinům práce”. I. stupeň mohl být propůjčen pracovním souborům, které vysokou výkonností předstihly ostatní pracovní soubory v oboru zvláštního hospodářského významu a přispěly tak mimořádně k budovatelskému úsilí o hospodářskou výstavbu státu.

Čestný putovní prapor “Hrdinům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 100 cm x 80 cm. Je zhotoven z přírodního hedvábí rudé barvy. Okraj praporu je 8 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporu je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy zlaté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je nápis “Hrdinům práce” ve zlaté barvě. Na rubu praporu je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla, dvě lipové ratolesti a nápis “Práci čest” ve zlaté barvě. Prapor je připevněn na dřevěné žerdi, dlouhé 220 cm a ukončené kovovou zlacenou hlavicí.

b) II. stupeň, kterým byl čestný putovní praporec “Bojovníkům práce”. II. stupeň byl propůjčován pracovním souborům, které si získaly mimořádnou zásluhu o výstavbu státu tím, že svou vysokou výrobností předstihly ostatní pracovní soubory v širším významném hospodářském oboru nebo které výsledky své práce dosáhly mimořádného úspěchu dalekosáhlého veřejného významu.

Čestný putovní praporec “Bojovníkům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z vlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis “Bojovníkům práce”. Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis “Práci čest”. Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou postříbřenou hlavicí.

c) III. stupeň, kterým byl čestný putovní praporec “Úderníkům práce”. III. stupeň byl propůjčován pracovním souborům, které se svou vysokou výrobností nebo vynikajícími úspěchy ve vědecké, výzkumné, správní nebo kulturní činnosti staly vzory pracovním souborům téhož druhu v plnění pracovních úkolů a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Čestný putovní praporec “Úderníkům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z bavlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený bílý dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen bílý patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis “Úderníkům práce”. Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis “Práci čest”. Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou hlavicí.

Vyobrazení jsou převzata z publikace “Vítězové na poli práce v prvém roce pětiletky”, vydané Ministerstvem informací a osvěty ke II. všeodborovému sjezdu ROH.

Československé vyznamenání práce propůjčoval prezident na návrh vlády. Uznání za zásluhy projevoval prezident republiky, vláda nebo příslušný člen vlády.

Za vynikající výkony veřejného významu v hospodářské nebo správní činnosti, ve vědě, v technice nebo na poli kulturním bylo možné jednotlivcům nebo pracovním souborům projevit uznání za zásluhy.

Zároveň s vyznamenáním se odevzdával vyznamenané osobě nebo vyznamenanému souboru diplom o tom, že vyznamenání bylo uděleno.

Ukázka dekretu k Československému vyznamenání práce III. stupně – Bronzové medaili Za pracovní obětavost udělené v roce 1949:

Desky k dekretu:

Zemřela-li vyznamenaná osoba, ponechávalo se vyznamenání i diplom jejím dědicům na památku. Nesměli však vyznamenání nosit.

Máme zájem o koupi zlaté či stříbrné medaile vyznamenání práce 1. emise (s textem “Hrdinům práce”) . Kontaktuje nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Comments are closed.