Stránky

Kolana Řádu Bílého lva aneb hlavy států v řetězech

Řád bílého lva ČSR - kolana řádu

Kolana Řádu Bílého lva je nejkrásnější a bezporu nejmajestátnější československé vyznamenání. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat . Současně patří, s ohledem na počet udělení a okruh příjemcům k nejvzácnějším dekoracím vůbec.

Přiznejme si, přátelé, většina z nás kolanu viděla pouze v knížkách, za sklem ve Vojenském historickém muzeu nebo na výstavách (Výstava řádů prezidentů republiky, Krása evropské faleristiky, Výstava Řádů a vyznamenání v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu). Kolik z nás mělo možnost se jí dotknout či si snad prohlédnout zblízka provedení jednotlivých článků či dokonce značku výrobce na jejím rubu? Odpověď zní – „velmi málo“.

Doplnění Řádu Bílého lva o řetěz proběhlo dodatečně v roce 1924. Řetěz jako součást I. třídy mohl být udělen buď současně s ostatními znaky I. třídy nebo později zvláště a to především hlavám cizích států a v mimořádně pozoruhodných případech i jiným příslušníkům cizích států. Udělením řetězu byla zdůrazněna zvláštní pocta při udělení řádu vyhrazená hlavám a představitelům států.

Řetěz sestával z dvaceti článků spojených navzájem na obvodě řetězu vždy dvěma řetízky. Ve středu byl článek závěsový, tvořící monogram z iniciálek “ČSR”, po obou jeho stranách se střídaly články, na nichž je lev ze státního znaku, s články z iniciálek “ČSR”. Článků se lvem je deset, článků s monogramem “ČSR” spolu s článkem závěsovým taktéž deset.

Článek závěsový určený k zavěšování řádového odznaku má celkem tvar pravidelného lichoběžníku. Je vyplněn monogramem “ČSR” v bílém smaltu se zlatou facetovou obrubou, podloženým vzdušnou ratolestí vavřínu, smaragdově zeleně smaltovanou. Okraje a zadní strana článku jsou zlaté, leštěné. Síla článku je 2 mm. Článek je na zadní straně opatřen záponkou k zavěšení řádového odznaku.

Článek se lvem má podobu čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu je připevněn na červeně smaltované desce, vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm, stříbrný lev ze státního znaku. Kolem desky je vyřezávaný zlatý nápis “Pravda vítězí”, dělený dvěma lípovými listy a zevně vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm. Rohy článku jsou vyplněny vzdušnou lípovou ozdobou, rovněž zlatou. Okraje a zadní strana článků jsou zlaté, leštěné; síla článku je 2 mm.

Článek s iniciálkami “ČSR” má tvar pravidelného lichoběžníku, jehož základna tvoří část zevního obvodu řetězu. Utvořen je zlatým plastickým monogramem “ČSR” s lesklou facetou, podloženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí. Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla článku 2 mm.

Spojovací řetízky jsou zlaté a skládají se ze tří čtyřhranných článků s otupenými rohy, na přední straně plastických, lesklých, na zadní straně plochých. Články jsou navzájem spojeny oválovými zdobenými kroužky a s články řetězu zdobenými kroužky připájenými na tyto články.

V souvislosti se změnou názvu státu v roce 1961 došlo i u řetězu k drobným úpravám, kdy iniciálky„ČSR“ byly nahrazeny „ČSSR“, a použit byl nový lev ze státního znaku (bez koruny na hlavě a s pavézou na prsou namísto původního štítku se slovenským dvojkřížem).

Kolany byly udělovány (alespoň po r. 1961) v šestihranných rudých etujích bez státního znaku (narozdíl od etují k ostatním řádovým odznakům). Zajímavé je, že jednotlivé kolany měly rozdílné průměry, takže i vybrání v etujích byly přizpůsobovány jednotlivým řetězům, t.j. vyráběny kus od kusu.

Snímky kolany (model do roku 1960) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSR - detail kolany

Snímky kolany (model po roce 1961) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSSR - detail kolany

Snímky kolany (model po r. 1961) z výstavy Československé řády a vyznamenání v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu (2009-2010):

Řád bílého lva ČSSR - kolana řádu
Řád bílého lva ČSSR - detail kolany

Řetězy k československým Řádům Bílého lva jsou prostě nádherné. Současný model Řádu Bílého lva České republiky už není to pravé “řetězové”, i když může to být samozřejmě věc názoru. Inu, posuďte sami:

Snímky kolany (model po roce 1993) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČR - kolana řáduŘád bílého lva ČR - detail kolany

Díky ochotě spolupracovníků Archivu Kanceláře prezidenta Republiky a zejména díky laskavé spolupráci vedoucího archivu pana PhDr. Pavla Zemana, kterému autor touto cestou ještě jednou srdečně děkuje, je možné zpřístupnit seznam nositelů řetězů Řádu Bílého lva od r. 1924 do současnosti:

č. nositel kolany Řádu Bílého lva uděleno
1 jugoslávský král Alexander I. Karadordevic 1925
2 italský král Viktor Emanuel III. 1925
3 rumunský král Ferdinand I. (Ferdinand Viktor Albert Maria Gennaro di Savoio) 1925
4 belgický král Albert I. (Albert Leopold Clément Marie Meinrad) 1925
5 japonský císař Hirohito 1928
6 rumunský král Carol II. 1935
7 Christian X. (Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm), král dánský a islandský 1933
8 polský prezident Stanislav Wojciechowski 1926
9 rakouský prezident Michael Hainisch 1926
10 egyptský král Fuad I. 1928
11 nizozemská královna Vilemína (Wilhemina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau) 1929
12 litevský prezident Antanas Smetona 1931
13 finský prezident Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad 1932
14 estonský prezident Konstantin Päts 1934
15 lotyšský prezident Alberts Kviesis 1932
16 portugalský prezident António Óscar de Fragoso Carmona 1933
17 belgický král Leopold III. (Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel) 1935
18 španělský prezident Niceto Alcalá Zamora y Torres 1925
19 iránský šah Rezá Šáh Pahlaví 1935
20 Pavel Karadordevic, první člen regentské rady království Jugoslávie 1936
21 uruguayský prezident Dr. Gabriel Terra Leivas 1937
22 mexický prezident Lázaro Cárdenas del Río 1937
23 lotyšský prezident Dr. Kāris Ulmanis 1937
24 norský král Haakon VII. (Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel 1937
25 švédský král Gustav V. (Oscar Gustav Adolf) 1937
26 egyptský a súdánský král Faruk I. 1937
27 jugoslávský král Petr II. Karadordevic 1937
28 iránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1943
29 Josif Visarionovič Stalin, generální tajemník ÚV KSSS 1945
30 čínský prezident Čankajšek 1946
31 Norodom Sihanuk, hlava státu (místo titulu krále) Království Kambodža 1960
32 prezident Německé demokratické republiky Wilhelm Pieck 1960
33 indonéský prezident Dr. Achmed Sukárno (Kusno Sosrodihardjo) 1956
34 etiopský císař Haile Seassie I. 1959
35 Ahmed Sékou Touré 1959
36 ghanský prezident Kwame Nkrumah 1961
37 kubánský prezident Osvaldo Dorticós Torrado 1961
38 prezident republiky Mali, Modibo Keita 1962
39 Nikita Sergejevič Chruščov, generální tajemník ÚV KSSS a předseda rady ministrů SSSR 1964
40 alžírský prezident Mohamed Ahmed ben Bella (Muhammad Ahmad Bin Balla) 1964
41 jugoslávský prezident Josip Broz Tito 1964
42 egyptský prezident Gamál Abd an-Násir 1966
43 íránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1967
44 předseda Státní rady Německé demokratické republiky Walter Ulbricht 1968
45 finský prezident Urho Kaleva Kekkonen 1969
46 předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR Nikolaj Viktorovič Podgornyj 1970
47 předseda Rady ministrů SSSR Alexej Nikolajevič Kosygin 1970
48 afghánský král Muhammad Záhir Šáh 1970
49 Todor Živkov, generální tajemník Bulharské komunistické strany a předseda Státní rady Bulharské republiky 1972
50 Fidel Castro, předseda kubánské vlády 1972
51 Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník Ústředního výboru KSSS 1973
52 předseda vlády Mongolské lidové republiky Jumdžágín Cedenbal 1973
53 prezident Korejské lidově demokratické republiky Kim Ir Sen 1973
54 předseda Státní rady Polské lidové republiky Henryk Jabłoński 1973
55 syrský prezident Háfiz al-Asád 1975
56 íránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1977
57 íránská císařovka Farah Páhlaví 1977
58 Muammar Kaddáfí, generální tajemník Všeobecného lidového kongresu Libye 1978
59 kyperský prezident Spyros Kyprianu 1980
60 alžírský prezident Benžedid Šadlí 1984
61 finský prezident Mauno Henrik Koivisto 1987
62 etiopský prezident Mauno Haile Mariam 1987
63 Erich Honecker, generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa a předseda Státní rady Německé demokratické republiky 1987
64 Nicolae Andruță Ceauşescu, generální tajemník Komunistické strany Rumunska a rumunský prezident 1987
65 Raif Dizdarevič, předseda Prezidia Socialistické federativní republiky Jugoslávie 1989
66 Jásir Arafat (Mohammed Yaser Abdel Rahman Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini), předseda Organizace pro osvobození Palestiny 1989
67 francouzský prezident Francois Mitterand 1990
68 dar Národnímu muzeu 1995
69 španělský král Juan Carlos I. (Juan Carlos Alfonso Victor María de Borbón-Dos Sicilias) 1995
70 anglická královna Alžběta II. 1996
71 izraelský prezident Ezer Weizman 1996
72 francouzský prezident Jacques Chirac 1997
73 americký prezident William „Bill“ Jefferson Clinton 1998
74 německý prezident Johannes Rau 2000
75 český prezident Václav Havel 2003
76 polský prezident Aleksander Kwasniewsky 2004
77 rakouský prezident Heinz Fischer 2009
78 polský prezident Lech Aleksander Kaczyński 2010

Seznam je do značné míry odrazem politického vývoje státu a jeho zahraničně-politické orientace. Množství diktátorů, zločinců a teroristů (Jásir Arafat v r. 1989) je zarážející.

Přehled zahrnuje jak období Československa tak i samostatné České republiky. Z přehledu vyplývá, že v letech 1925 – 1960 bylo uděleno 35 řetězů, v letech 1961-1990 celkem 33 řetězů a 34. byl darován Národnímu muzeu. Zde již má autor těchto stránek předběžně přislíbenu ) možnost pořízení fotodokumentace kolany. S ohledem na plánovanou rekonstrukci a stěhování v muzeu se však tato možnost naskytne až počátkem příštího roku.

Počty udělení a okruh nositelů (představitelé a hlavy cizích států) činí kolanu Řádu bílého lva pro soukromé subjekty a sběratele prakticky nedostupnou a to jak cenově tak i fakticky. Přesto je autorovi známo, že v České republice by se v soukromých sbírkách mělo nacházet několik málo exemplářů řetězů Řádu bílého lva. Jeden z nich je zachycen na níže uvedeném snímku (model ČSSR). Foto nepřekypuje kvalitou, ale lepší prostě není:

Řád bílého lva ČSSR - kolana řádu

1 comment to Kolana Řádu Bílého lva aneb hlavy států v řetězech