Stránky

Co je a co není dekret?

V těchto dnech proběhla na aukčním portálu www.aukro.cz v sekci faleristika aukce dokumentu označeného jako “Řád Klementa Gottwalda – udělovací dekret”. V rámci podrobnějšího popisu bylo uvedeno “Udělovací dekret řádu Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti- uděleno Revolučnímu odborovému hnutí . Podpis presidenta Antonína Novotného. Velikost 62 x 52 cm. v zaskleném rámu.”

Dokument je zachycen na níže uvedeném obrázku.

Dokument byl vydražen za  neuvěřitelných 5.101,– Kč. Neuvěřitelných proto, že se ve skutečnost vůbec nejedná o originální udělovací dekret k Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti, nýbrž o pouhou reprodukci. V minulých letech se podobný dokument již na aukru nejméně 1x dražil a autor tohoto příspěvku byl tehdy telefonicky kontaktován s dotazem ohledně autenticity dokumentu, kterou musel popřít.

Budiž tedy s konečnou platností napsáno následující:

Revolučnímu odborovému hnutí byl udělen Řád Klementa Gottwalda č. 24.  Zřejmě v rámci řádného propagandistického využití udělení řádu byly vyhotoveny barevné reprodukce dekretu, na kterých je vedle samotného dekretu zachycena i barevná podoba řádu. Tyto reprodukce byly často umísťovány do síní tradic či jednacích místností odborů.

U těchto reproukcí se však v žádném případě o dekret k Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. ORIGINÁLNÍ DEKRETY ŽÁDNÉ VYOBRAZENÍ ŘÁDU NEOBSAHOVALY. Víc snad není třeba dodávat.

Comments are closed.