Stránky

Vzácné dekrety na aukci vídeňského Dorothea

Na včerejší aukci vídeňské firmy Dorotheum se objevily dva extrémně vzácné dekrety k československým vyznamenáním. Jedná se o dekret k Řádu bílého lva první třídy, vojenské skupiny (pol. 1293) a k Řádu bílého lva za vítězství, hvězdy prvního stupně (pol. 1294). Oba velmi vzácné.

Finální dosažené ceny tomu také odpovídaly. U prvního dekretu 1.400 […]

Pozvánka na konferenci v Tallinu

8. Medzinárodná faleristická konferencia

8. Internationale phaleristische Konferenz 8th International Phaleristics Conference

Miesto / Ort / Place: Tallinn, Estónsko / Estonia

Hotel Palace, Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinn

21. – 22. októbra 2023, 10:00 – 16:00 hod.

Prihlásenie / Anmeldung / Registration:

e-mail: v.kozon@wdm.at, c.lapinsh@tallinnmuseum.com

Poplatky / Gebühren / Fees:

1. konferenčný deň (21.10.) bez večere 50 €; 2-dňový program 150 € (pre členov SFS 100 €)

1. Konferenztag (21.10.) ohne Abendessen 50 €; 2-Tagesprogramm 150 € (für SFS-Mitglieder 100 €)

1st conference day (21.10.) without dinner € 50; 2-day program € 150 (for SFS members € 100)

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – bez tlmočenia

Konferenzsprachen: Slowakisch, Tschechisch, Englisch – ohne Übersetzung

Conference languages: Slovak, Czech, English – without translation

PROGRAM  8. Medzinárodnej faleristickej konferencie v Tallinne, 21. – 22. októbra2023

21. október 2023 (sobota, Samstag, Saturday)

10:00 – 10:20 Spomienka na Ing. Rudolfa Rezníčka (1955 – 2022) Erinnerung an Ing. Rudolf Rezníček (1955 –2022) In Memory of Ing. Rudolf Rezníček (1955 –2022)

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A/SK) – SFS, Valery Glushchuk (EE) – SFS, TMOK

10:20 – 10:35 Slávnostné odovzdávanie Čestných a Jubilejných odznakovSFS Feierliche Verleihung von Ehren- und Jubiläumsabzeichen der SFS Ceremonial Award of SFS Honorary and Jubilee Badgesof SFS prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A/SK) – SFS

10:35 – 10:55  Reťaz Radu kniežaťa Pribinu

Die Kollane […]

Obsah červnového čísla časopisu Signum

Obsah červnového čísla časopisu Signum:

Švanda R., Černý sbod, Brunšvická medaile a jeden příběh

Hrdý J.L., Národní gardy USA, její historie, organizace a vyznamenání

Growka K., Řády na výstavě “Generál tří armád: Eduard sv. pán von Böhm-Ermolli

Koláčný I., Záslužná legie USA

Hamilton V., Pribinov kříž

Jašek V., Unikáty československé faleristiky – Zlatá hvězda […]

Nová stránka o unikátu – Řád budování socialistické vlasti

Byla přidána nová stránka – věnovaná unikátnímu Řádu budování socialistické vlasti (někdy nazýváno též “Gottwald s lvíčkem). Nástupce Řádu socialismu, předchůdce Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Obsah prosincového čísla časopisu Signum

Obsah prosincového čísla časopisu Signum

Obsah prosincového čísla časopisu Signum, Zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Švanda R., Řád svatého beránka – málo známý finský řád

Hrdý J.L., Španělská sdružení šlechticů Maestranz de Caballeria

Koláčný I./I., Vojenský záslužný Řád zlatého luňáka

Growka K. a Sedlák F.L., Turecký pilotní odznak 1914

Jašek V., Unikáty československé faleristiky […]

Řády bílého lva v nové expozici Armádního muzea na Žižkově

Kompletní sestava Řádu bílého lva I.typu včetně kolany Kolana Řádu bílého lva

[…]

Obsah červnového čísla časopisu Signum

Obsah červnového čísla časopisu Signum:Sedláček P.: K vzácnému životnímu jubileu zakladatele zpravodaje Signum Ing. Josefa Ladislava HrdéhoKoláčný I.: Portugalský královský Řád rytířů Ježíše KristaJašek V.: Unikáty československé faleristiky I – Řád socialismuHami V.: Čestný titul Hrdina Československej socialistickej republikyŠvanda R.: Málo známá Pamětní medaile na dobytí Kosova z roku 1912Growka K. – Sedlák L.F.: […]

Řád socialismu – unikát československé faleristiky

Ohlédnutí za faleristickým přednáškovým večerem v Náchodě aneb snímek asi toho nejvzácnějšího, co v československé faleristice existuje. Jediný udělený resp. propůjčený exemplář Řádu socialismu v historii státu.

Řád socialismu č. 2 propůjčený Rudolfu Slánskému v červenci 1951 s originálním dekretem […]

Odznak Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti spolupracovníků Národního muzea můžeme zpřístupnit obrázky odznaku Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea. Zvláštní poděkování patří Mgr. Jakubovi Anderlemu, kurátorovi sbírky medaile a faleristika.

[…]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti pracovníků Národního muzea v Praze, zejména pak Mgr. Mgr. Jakuba Andeleho, kurátora sbírky medaile a faleristika, můžeme zpřístupnit snímek (neudělené) dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek Národního muzea.

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze […]

Řád socialismu – dekorace č. 4 z aukce Aurea 2019

Řád socialismu č. 4 – neudělená dekorace – 94.aukce Aurea prosinec 2019, Co dodat :-)

Ŕád socialismu č. 4 Etuje k Řádu socialismu č. 4 […]

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR Rudolfa Jasioka ze sbírek slovenského Vojenského historického ústavu

V srpnu letošního roku jsme v rámci našeho pravidelného “šmejdění” nalezli na internetu informaci o této dekoraci, která se nachází ve sbírkách slovenského Vojenského historického ústavu.

Nedalo nám to, napsali jsme jim a už je to tady. Děkujeme moc za zaslání fotografií dekorace, etuje a dekretu, které zde tímto zpřístupňujeme. Před lety […]

Dekret k Československému vyznamenání práce 1948 – Za pracovní obětavost

Na těchto stránkách se delší dobu nic moc nedělo. Prostě nebyla moc chuť a hlavně čas. Teď by se to snad mohlo trochu změnit.

A tak ukázka velmi vzácného dekretu:

Zn.: Brzy se tu objeví ještě mnohem mnohem vzácnější :-)

[…]

Z obsahu posledního čísla časopisu Signum

Informujeme tímto o obsahu posledního čísla časopisu Signum. Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 1 (březen 2018)

Nejedlo, Pavel: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje – Kříž sv. Cyrilla a Metoděje (1-5) Krejčík, Tomáš: Poznámky ke […]

Výstava československých řádů v Technickém muzeu v Brně

Do 8. dubna 2018 probíhá v Technickém muzeu v Brně doprovodná malá výstava československých řádů.

Hvězda Řádu 25. února:

Řád budování socialistické vlasti – unikátní dokumenty z archivů

Řád budování socialistické vlasti patří k nejvzácnějším československým vyznamenáním. Kromě návštěvníků výstavy Řády a vyznamenání prezidentů republiky na Pražském hradě v roce 2000 a účastníků 3. mezinárodní faleristické konference Slovenské faleristické společnosti v Brně v říjnu 2013 nebude mnoho těch, kteří měli možnost spatřit tento unikát na vlastní oči, pokud vůbec existují.

[…]

Nové číslo časopisu Signum – červen 2015

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

 

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 10 (červen 2015)

 

 

Linke, Robert – Tusek, Friedrich: Záslužná hvězda Čestného vyznamenání Červeného kříže (457-467)

[…]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 8 (prosinec 2014)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Český šlechtický kříž z roku 1814 – dochované exempláře (361-366)

Jedlička, […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 7 (září 2014)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Zlatý a stříbrný Civilní čestný kříž […]

K udělování Čs. vojenského Řádu za svobodu in memoriam

Československý vojenský řád “Za svobodu” o třech stupních byl zřízen v roce 1946 vládním nařízením č. 105/1946 Sb. jako vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Podle stanov řádu, které […]

Řády přátelství ze sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Součástí sbírek je i několik mimořádně vzácných Řádů přátelství včetně udělovacích dekretů.

Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a […]

Řády Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti ze sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit fotografie Řádů Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Jedná se o dekoraci […]

Nové číslo časopisu Signum – červen 2014

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 6 (červen 2014):

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Armádní kříž 1813/1814 zvaný […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1989

 

Po delší době máme opět možnost zpřístupnit snímky dalšího kompletu k čestnému titulu Zlaté hvězdy Hrdiny socialistické práce , tentokrát z roku 1989, tj. z posledního udělování tohoto čestného titulu. Komplet sestává z dekorace zlaté hvězdy, etuje, udělovacího dekretu a tuby, v níž byl předáván.

Zlatá hvězda svým provedením odpovídá exemplářům z předchozích […]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 4 (prosinec 2013)

 

Growka,Květoslav: Dekrety čs. státních vyznamenání (1918 – 1989) (161-166)

Jedlička, […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 3 (září 2013)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Lipsko 1813 – ukradená […]

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR č. 40 ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně zveřejňujeme snímky dalšího originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek tohoto muzea. Jedná se o neudělenou dekoraci s matřičním číslem 40, převedenou do muzea po roce 1989 Kanceláří prezidenta republiky:

[…]

Odznak Letec-Kosmonaut ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR:

Nové číslo časopisu Signum – červen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Kříž Františka Josefa zvaný „Militantibus a latere meo“ (57-61)

Tusek, Friedrich: Hvězda Ř. sv. Štěpána se zvláštním […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR a odznak Letec-Kosmonaut ČSSR ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě

Díky ochotě spolupracovníků Slezského zemského muzea v Opavě máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR a originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky (dekorace č. 36).

Nové číslo časopisu Signum – březen 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

– Měřička, Václav: Řády generála A. A. Brusilova (1-14)

– Pandula, Attila: Zpôsoby vracania insignií Radu sv. Štefana (14-17)

– Growka, Květoslav: „Piis […]

Dekret k Řádu přátelství

V těchto dnech je na aukčním portálu www.aukro.cz nabízen dekret k Řádu přátelství udělený v roce 1987 prof. Kurtu Hagerovi. Cena požadovaná prodávajícím (přes 30 tis Kč) je více než přemrštěná a lze předpokládat, že za těchto podmínek se nenajde rozumný zájemce.

Řády Klementa Gottwalda udělené hlavnímu městu Praha

V březnu 2012 proběhla tuzemskými sdělovacími prostředky zpráva o ztrátě či odcizení Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti uděleného městu Bánská Bystrica. Udělení tohoto řádu městům bylo v jeho historii velmi vzácné. Z matriky řádu zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že takto byl Řád Klementa Gottwald kromě Bánské Bystrice (řád č. 141 […]

Řád bílého lva za vítězství – hvězda I. stupně, výroba Spink and Son

Řád bílého lva za vítězství patří k vzácným československým vyznamenáním. Dekorace vyrobené firmou Karnet a Kyselý se v tuzemských aukcích objevují relativně často. Dekorace vyrobené firmou Spink and Son se objevují vzácněji, lze narazit na kříž III. stupně či hvězdu II. stupně. Hvězda I. stupně se vyskytuje velmi vzácně. Jeden exemplář byl po několika letech […]

Řády a vyznamenání prezidentů republiky

V roce 2000 se na Pražském hradě konala výstava Řády a vyznamenání prezidentů republiky, kde byly prezentovány tuzemské i zahraniční řády a vyznamenání náležejícím prezidentům Československé a České republiky. V minulých dnech se nám podařilo na inzerát získat katalog této výstavy, jehož součástí byl i seznam dekorací jednotlivých prezidentů. Protože jiný takto podrobný […]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2012 (č.20)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Hrdý, Josef: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první (997)

Jedlička, Roman: Geneze Československého Řádu Bílého lva […]

Odznak Letec-kosmonaut č. 10 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Díky ochotě spolupracovníků Uměleckoprůmyslového musea v Praze zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 10, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.

Detail rubové strany odznaku se značkou výrobce a puncovními značkami:

[…]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Po několika týdnech máme opět možnost zveřejnit snímky originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky, tentokrát dekorace s č. 37 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze:

2. Mezinárodní konference Slovenskej faleristickej spoločnosti v Bratislavě 27.10.2012

 

Dne 27.10.2012 se v prostorách Slovenského národného múzea – historického múzea uskutečnila 2. Mezinárodní konference pořádaná Slovenskou faleristickou společností. V rámci programu byly předneseny následující příspěvky:

 

Prax vracania Radu svätého Štefana / Rückgabepraxis bei Stephansorden

prof. PhDr. Attila Pandula, PhD. (Maďarská heraldická agenealogická spoločnosť), Budapešť

Diplomový odznak Karola IV. / Diplomiertes Ehrenzeichen […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Muzea Policie České republiky v Praze

Díky vstřícnému přístupu Muzea Policie České republiky nám bylo dne 26.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 43. Jedná se o neudělený exemplář převedený po roce 1989 do muzea Kanceláří prezidenta republiky. Rychlost reakce spolupracovníků muzea byla neuvěřitelná. V den obdržení našeho dopisu se ozvali a další den […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR Vladimíra Clementise ze sbírek Slovenského národného múzea

Díky vstřícnému přístupu Slovenského národného múzea v Bratislavě nám bylo v rámci 2. faleristické konference pořádané Slovenskou faleristickou spoločností dne 27.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 3 udělené in memoriam Vladimíru Clementisovi:

[…]

Zdánlivě obyčejná medaile – Hrdina práce 1949

Níže uvedené obrázky vypadají jako obyčejné fotky obyčejné medaile. Ve skutečnosti však zachycují jeden ze 7 exemplářů Čs. vyznamenání práce I. stupně – medaili Hrdiny práce – udělených 27. října 1949 v rámci 2. udělování Československého vyznamenání práce. Uděleno ing. memoriam říslušníku čety důlních záchranářů, kteří zahynuli v roce 1949 na dole Doubrava […]

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 9 ze sbírek Muzea Policie České republiky

Díky ochotě spolupracovníků Muzea Policie České republiky zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 9, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.

[…]

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 4 ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Se souhlasem Západočeského muzea v Plzni máme vzácnou možnost zveřejnit snímky exempláře z jejich sbírek. Jedná se o snímek originálu odznaku získaný dne 27. února 1991 od Kanceláře prezidenta republiky. Odznak č. 4 tedy nebyl darován Národnímu muzeu, jak je uvedeno ve zveřejněné matrice Archivu Kanceláře prezidenta republiky (tato informace byla potvrzena i […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2012 (č. 19)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco – Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře – Odznaky senátora a poslance […]

Dekret ke Zlaté hvězdě Hrdiny Československé socialistické republiky – kapitán František Vrána

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky patří k velmi vzácným dekoracím období 1960-1989 (uděleno pouze 31 dekorací, z toho 14 občanům Sovětského svazu). Udělovací dekret k této hvězdě je stejně vzácný, ne-li vzácnější, protože dekrety se mnoha případech nedochovají.

Je nám proto potěšenín, že můžeme zveřejnit snímek jednoho z těchto dekretů. […]

Řád Klementa Gottwalda udělený Národnímu divadlu v roce 1983

V matrice Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky je pod č. 124 uveden řád udělený v roce 1983 Národnímu divadlu v Praze. Dotazem u Národního divadla jsme se pokusili zjistit o udělení a osudu řádu bližší údaje a obdrželi jsme následující informace a podklady:

August 19th, 2012 | Category: ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ | Comments are closed

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil nové matriky řádů a vyznamenání

Nově zde bylo v PDF publikováno šest dalších seznamů (Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Řád Vítězného února, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 35 ze sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

V těchto dnech jsme od Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě získali snímky dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 35 ze sbírek jejich muzea. Děkujeme za jejich zaslání a možnost jejich zveřejnění.

Jedná se o originální neudělený exemplář převedený ze fondů Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989 do […]

Vladimír Clementis a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 3

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze.

V minulosti jsme na našich stránkách již […]