Stránky

Francouzský Řád bílého lva

Řád bílého lva byl jedním ze symbolů československé státnosti. Dekorace byla vyráběna firmou Karnet & Kyselý a po znárodnění po roce 1948 pak v rámci Závodů umělecké kovovýroby (ZUKOV). Řády bílého lva patří mezi vzácné a (zejména vyšší třídy) také velmi drahé dekorace.

Zcela vyjímečně se pak vyskytují exempláře vyrobené ve […]

Prototyp Řádu republiky z roku 1951

Na aukci České numismatické společnosti v prosinci 2002 byl pod položkou č. 2197 dražen Řád republiky, I. typ ČSR s odlišným provedením rubové strany. Namísto běžného označení výrobce “KK” byla dekorace označena písmeny “KŠ” a opatřena pouze jednou číslicí “5” namísto běžného tříciferného číslovače.

Dekorace byla popsána v článku Josefa Kounovského […]