Československá vojenská medaile za zásluhy

Československá vojenská medaile za zásluhy

Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně revers Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně revers Československá vojenská medaile za zásluhy II. stupně revers Československá vojenská medaile za zásluhy II. stupně revers

Československá vojenská medaile za zásluhy byla zřízena nařízením nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl. (uveřejněno v roč. IV., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 31. prosince 1943), jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy. Platnost nařízení byla potvrzena vyhláškou ministra vnitra č. 56/1946 Sb. ze dne 23. března 1946.

Československá vojenská medaile za zásluhy byla zřízena rozhodnutím československé vlády jako viditelné vojenské vyznamenání pro příslušníky československé armády za vynikající zásluhy o československou armádu mimo boj.

Československá vojenská medaile za zásluhy má dva stupně: Medaile prvního stupně jest stříbrná, medaile druhého stupně je bronzová. Byla vyhrazena příslušníkům československé armády a příslušníkům spojeneckých armád za vojenské činy a zásluhy o československou armádu, vykonané mimo boj.

Nařízením č. 70/1946 Sb. byly stanovy medaile doplněny tak, že medaile mohla být udělena udělena také příslušníkům spojeneckých armád cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.

Popis medaile (dle stanov)
Medaile má dva stupně, medaile prvního stupně je stříbrná, medaile druhého stupně bronzová. Průměr medaile jest 34 mm. Na líci medaile jsou poprsí tří československých vojínů s československou přilbou. V horní části medaile souběžně s jejím okrajem je nápis "Za zásluhy", v dolní části medaile je zkratka ČSR. Zadní strana medaile má uprostřed lipovou větévku, obklopenou mezikružím paprsků o průměru 8 mm. Závěs medaile je proveden ve tvaru dvou skřížených mečů o délce 23 mm ze stejného kovu jako medaile. Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem štítu je rozložený letopočet 1939.Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Stužka Československé vojenské medaile za zásluhy je 34 mm široká, 38 mm dlouhá, v základní barvě modré. Na 2 mm od krajů je bílý proužek široký 8 mm. Nařízení č. 70/1946 Sb. bylo doplněno označení stužky medaile prvního stupně o stříbrnou hvězdičku o průměru 5 mm.

Československou vojenskou medaili za zásluhy uděloval prezident Československé republiky na návrh vlády.

Zpět na hlavní stránku