Vyznamenání Za vynikající práci

Vyznamenání Za vynikající práci aversVyznamenání Za vynikající práci po r. 1960reversVyznamenání Za vynikající práci bylo zřízeno vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce" (později " Hrdina práce") za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti.

Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to:

Vyznamenání Za vynikající práci se propůjčovalo osobám, které vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony se staly vzorem v plnění pracovních úkolů a získaly další pracovníky k následování, nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědy, kultury nebo techniky.

Podle stanov se Vyznamenání Za vynikající práci se propůjčovalo osobám, které vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony se staly vzorem v plnění pracovních úkolů a získaly další pracovníky k následování, nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědy, kultury nebo techniky.

Vyznamenání Za vynikající práci propůjčoval na návrh vlády prezident republiky

Zároveň s vyznamenáním dostal vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

Vyznamenání Za vynikající práci má tvar kruhu o průměru 33 mm. Na líci vyznamenání spočívá na lipových ratolestech stuha s nápisem "Za vynikající práci" a nad ní srp a kladivo. Na rubu vyznamenání, lemovaném lipovými ratolestmi, jsou písmena ČSR (do r. 1960) nebo ČSSR (po r. 1960), nad nimi pěticípá hvězda a dole matriční číslo. Vyznamenání je raženo z bronzu. Bronzovým závěsem, vytvořeným dvěma vavřínovými ratolestmi, je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá (barvy pracovního obleku) s dvěma 3 mm širokými rudými proužky uprostřed.

Vyznamenání Za vynikající práci se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Vyznamenání mohlo být uděleno i posmrtně; v takovém případě se vyznamenání s doklady doručilo rodině vyznamenaného.

Vyznamenání Za vynikající práci bylo možné propůjčit i:

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.

Zpět na hlavní stránku