Order of the White Lion

řádový odznak I. stupně avers Hvězda I. stupně avers

The Czechoslovak Order of the White Lion and Medal of the White Lion were established by the Czechoslovak goverment in 1922. The Statutes of the Order of the White Lion were amended in 1924, 1930 and 1936. The Order of the White Lion was established as an award for foreign citizens for merits for the Czechoslovakia.

The Order of the White Lion was established in five classes. The same person could have had only one class or the ORder of the White Lion. The Order of the White Lion was awarded in two divisions, civil (with two crossed palms above the badge) and military (two crossed Roman swords above the badge).

The numbers of awarded classes had been limited. The limits were changed during following years. The development of the numbers is shown in following table. The numbers of medals were not limited.

ClassI.II.III.IV.V.In Total
1922 50150400200050007600
1924150300750200050008200
1930200350900150030005950
1936250400900150030006050

The Badge of the Order of the White Lion is five arms stars going from the middle circle, at the end wider, forked, ends with small balls. There are leam leaflets between the arms. Teh star is red enameled. Na střed hvězdice je na lícové straně upevněn modelovaný stříbrný lev malého státního znaku. Střední kruh rubové hvězdice nese na středu zlacený monogram ČSR. Středový kruh je vrouben zlaceným okrajem a dark red enameled inscription PRAVDA VÍTĚZÍ. The inscription is devided by two leam leaflets. The reverse or the Star is red enamaled with heraldry of the former parts of Czechoslovakia Bohemia, Moravia, Silesia, Slovakia and Carpathian Russia.

The Military Division has two crossed roman sword above the badge, the civil division two crosse palm oaks above the badge.

Order of the White Lion I. Class - Grand Cross

Civil division

etue pro I. stupeň označení výrobce na vnitřním víku etue I. stupeň v etui řádový odznak I. stupně avers řádový odznak I. stupně revers Klopová miniatura pro I. stupeň

Military division

Odznak I. stupně na stuze - vojenská skupina

The sash of the Order of the White Lion I. Class is 180 cm long and 100 mm wide with two 15 mm white stripes 5 mm from the edge. The sash is to be worn across the right shoulder to the left hip, where the sash ends with a cockade.

Order of the White Lion I. Class - Grand Cross with Chain Collar

Order of the White Lion I. Class with Chain Collar - Military Division Order of the White Lion I. Class with Chain Collar - Military Division

The chain collar was introduces later in 1924. The chain collar was the part of the highest class. The first class could have been awarded either with the chain or without. The chain collar could have been awarded separately later - this was used as a special honor to heads and representatives of foreign countries.

Order of the White Lion II. class - Grand Officer

Řád bílého lva II. stupně, obvers

Civil division (Provenience Collectiion of Otto Grosz, auction CNSS 12/2005, lot 27). Second class, issue ZUKOV PRAHA (1948-1960).

Order of the White Lion II. class, civil division Order of the White Lion II. class, civil division Order of the White Lion II. class, civil division Order of the White Lion II. class, cross - civil division, obvers Order of the White Lion II. class, cross - civil division, reverse Order of the White Lion II. class, cross - detail Order of the White Lion II. class, star - issue ZUKOV, obvers Order of the White Lion II. class, star - issue ZUKOV, reverse Order of the White Lion II. class, star - issue ZUKOV, detail of the needle Order of the White Lion II. class, star - issue ZUKOV, detail of the hallmark

Military division division

. II. class, issue Karnet & Kyselý (producer`s mark on the reverse of the star.

Order of the White Lion II. class, military division Order of the White Lion II. class, military division Order of the White Lion II. class, military division Order of the White Lion II. class, military division Order of the White Lion II. class, cross - military division, obvers Order of the White Lion II. class, cross - military division, reverse Order of the White Lion II. class, cross - detail závěsného kroužku Order of the White Lion II. class, star - issue Karnet a Kyselý, obvers Order of the White Lion II. class, star - issue Karnet a Kyselý, reverse

Order of the White Lion III. Class - Commander

Order of the White Lion III. Class - Military Division, obverse Order of the White Lion III. Class - Military Division reverse Order of the White Lion III. Class - Civil Division, obverse Order of the White Lion III. Class - Civil Division reverse

Order of the White Lion IV. Class - Officer

Order of the White Lion IV. Class - Civil Division - obverse Order of the White Lion IV. Class - Civil Division - reversee Order of the White Lion IV. Class - Military Division - obverse Order of the White Lion IV. Class - Civil Division + dekret

The badge is quarter smaller than the badge of the II./III. class. The diametr of the Cross is 46 mm, diameter of the middle circle 15 mm, the rays are 2,25 mm wide, and 15 mm at the end. The sash is 40 mm wide, scarlet red with 6mm with stripes 22 mm from the edges. The sahs is 60 mm long. On the sash is a white-red rosette with diametr of 20 mm.

Order of the White Lion V. Class - Knight

Order of the White Lion V. Class - Civil Division - obverse Order of the White Lion V. Class - Civil Division - reverse Case of issue

The Order of the White Lion V. Class is identical with the IV. Class, only the shapes of the badge, lime oaks, and the shape of the central circle are silver and not golden. The breast sash ist without rosette.

A large certificate for the V. class awarded to an officer of the Rumanian Army. Interesting is the drawing in the upper part:

Dekret k dekoraci V. stupně - vojenská skupina

Gold Medal of the White Lion

Zlatá medaile - civil division - avers Zlatá medaile - civil division - revers

Silver Medal of the White Lion

Silver Medal of the White Lion - Military Division - obverse Silver Medal of the White Lion - Military Division - reversee Stříbrná medaile - civilní skupina - avers Stříbrná medaile - civilní skupina - revers

A new regulation on Order of the White Lion was issued 1961. The Order of the White Lion was divided into three classes only (with the First Class as highest). The same person could have had only one class of the Order of the White Lion. The Order of the White Lion could have been awarded to foreigners (only) with extraordinary merits for the Czechoslovakia, development of friendly relationships with the Czechoslovak Socialist Republiy or for merits of development of friendship and cooperation between nations. The Order of the White Lion was awarded by the president especially to important political and other public persons, representantives of international organisations or to economic and cultural exponents.

Order of the White Lion I. Class 1961 - 1990

Order of the White Lion I. Class - Military Division Order of the White Lion I. Class - Civil Division

I. Class consits of the badge, sash star and (in some cases) chain collar.

Stuha je šarlatově červená, 100 mm široká a 180 cm dlouhá z moirée hedvábí, opatřená po obou krajích ve vzdálenosti 5 mm od okraje bílým pruhem v šíři 15 mm. Nosí se přes prsa od pravého ramene k levému boku, kde se crossí v uzel ve tvaru kokardy, přikrývající kotvu k zavěšení řádového odznaku.

Řádovým odznakem je pětidílná hvězdice, jejíchž pět paprsků pramení z kruhu o průměru 23 mm. Konec každého paprsku vybíhá ve tři hroty. Špičky hrotů jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Paprsky hvězdy jsou navzájem spojeny lípovými listy. Celkový průměr okruhu hvězdice je 68 mm. Hvězdice je na přední straně granátově smaltovaná, okraje středního kruhu a paprsků jsou zlaté a kuličky na hrotech a lípové listy mezi paprsky zlaté. Na středu hvězdice je připevněn stříbrný lev ze státního znaku Československé socialistické republiky. Na zadní straně hvězdice je střední kruh granátově smaltován, nese ve středu zlatý monogram "ČSSR" a je vrouben zlatým okrajem, v němž je vyryto heslo "Pravda vítězí" tmavomodře smaltovaným písmem a zdobeným dvěma stylisovanými lípovými listy. Paprsky jsou rovněž granátově smaltované. Okraje paprsků jsou zlacené a leštěné. S kuličkou na středním hrotu hořejšího paprsku středního je pohyblivě spojen oboustranně ražený zlatý lípový věnec tvaru ležícího oválu v rozměru 35 : 25 mm, přes jehož střed jsou scrosseny u řádu udělovaného osobám vojenským dva meče, u řádu udělovaného osobám civilním dvě palmy, rovněž zlaté. Lípový věnec je nahoře opatřen pohyblivým kruhem k zavěšení odznaku. Odznak se nosí zavěšený v kokardě stuhy.

Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované a paprskově vzorkované. Mezi kruhy je umístěno heslo "Pravda vítězí" s dvěma stylisovanými lípovými listy, rovněž stříbrně lesklé. Prostora středního kruhu je vyplněna stříbrným lvem státního znaku v mdlém provedení. Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají šikmo nazad v osmihrannou hvězdici stříbrné, leštěné paprsky, mající tvar dlouhých, k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců. Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku s okrajovou ozdobou z lípových listů, vypoukle raženou kolem monogramu "ČSSR". Na stěnách jsou patrny mírné stopy paprsků ze strany přední. Hvězda se nosí na levé straně prsou.

Order of the White Lion I. Class 1961 - 1990 - Chain Collar

Tento znak může být udělen buď současně s ostatními znaky prvé třídy, nebo později zvláště, a to především hlavám cizích států, v případech zvláštního zřetele hodných i jiným příslušníkům cizích států.

Řetěz sestává z dvaceti článků spojených navzájem na obvodě řetězu vždy dvěma řetízky. Ve středu je článek závěsový, tvořící monogram z iniciálek "ČSSR", po obou jeho stranách střídají se články, na nichž je lev ze státního znaku Československé socialistické republiky, s články z iniciálek "ČSSR". Článků se lvem je deset, článků s monogramem "ČSSR" spolu s článkem závěsovým taktéž deset.

Článek závěsový určený k zavěšování řádového odznaku má celkem tvar pravidelného lichoběžníku. Je vyplněn monogramem "ČSSR" v bílém smaltu se zlatou facetovou obrubou, podloženým vzdušnou ratolestí vavřínu, smaragdově zeleně smaltovanou. Okraje a zadní strana článku jsou zlaté, leštěné. Síla článku je 2 mm. Článek je na zadní straně opatřen záponkou k zavěšení řádového odznaku.

Článek se lvem má podobu čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu je připevněn na červeně smaltované desce, vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm, stříbrný lev ze státního znaku. Kolem desky je vyřezávaný zlatý nápis "Pravda vítězí", dělený dvěma lípovými listy a zevně vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm. Rohy článku jsou vyplněny vzdušnou lípovou ozdobou, rovněž zlatou. Okraje a zadní strana článků jsou zlaté, leštěné; síla článku je 2 mm.

Článek s iniciálkami "ČSSR" má tvar pravidelného lichoběžníku, jehož základna tvoří část zevního obvodu řetězu. Utvořen je zlatým plastickým monogramem "ČSSR" s lesklou facetou, podloženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí. Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla článku 2 mm.

Spojovací řetízky jsou zlaté a skládají se ze tří čtyřhranných článků s otupenými rohy, na přední straně plastických, lesklých, na zadní straně plochých. Články jsou navzájem spojeny oválovými zdobenými kroužky a s články řetězu zdobenými kroužky připájenými na tyto články.

Order of the White Lion II. Class 1961 - 1990

Neck badge and star worn on the right breast side.

Řádovým odznakem je pětidílná hvězdice jako u třídy prvé, avšak v rozměru o jedenáctinu zmenšeném a s lípovým věncem, zmenšeným na ovál 30 : 20 mm. V témže poměru jsou zmenšeny meče i palmy. Na závěsném kruhu je návlečka pro stuhu, na přední ploše granátově smaltovaná se zlatými okraji.

The sash is made from moiree silk, 50 cm long and 45 mm wide, scarlet red a má po obou krajích ve vzdálenosti 3 mm od okraje 7 mm široký bílý pruh. The star is identical with the Star of the first class.

Order of the White Lion III. Class 1961 - 1990

The III. Class was the same as the second class, only without the star.

TO BE CONTINUED. TRANSLATION IS BEING COMPLETED.

I am interested to buy decorations or medals of the Czechoslovakian Order of the White Lion, any class, civil or military division, cases of issue, documents, parts of the decorations, badges etc.

If you have it for sale, please do not hesitate to contact me anytime on my email info@vyznamenani.net

Back to the main page