Stránky

Nové číslo časopisu Signum (č. 17) – březen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Řád rytířů sv. Kateřiny hory Sinaje
– Československé letecké odznaky britské výroby
– Řády knížete Václava Liechtensteina (aukce Dorotheum listopad 2011)
– Rakouská pamětní medaile na tažení proti Dánsku z roku 1864
– Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací
– Odznak služby “Varování před vzdušnými útoky”
– O dekoracích národních gard v tisku Svazu brannosti
– Ad dekorace 4. pluku Deutschmeisterů
– Nechtěná medaile Svazu československo-sovětského přátelství
– K článku “Zlatá praporová medaila Latourových dragunov z roku 1791”
– K článku “Odznak Svazu československých válečných invalidů”

 

 

Nové obrázky revolučních medailí

Na stránce věnované Československé revoluční medaili byly přidány nové obrázky medailí s původními štítky se zdobným písmem:

Udělování titulu Hrdina socialistické práce v roce 1979

Shora uvedený snímek pochází z 30.dubna 1979. Prezident Československé socialistické republiky a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa předává Zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práceJánu Janušovi, strojnímu zámečníkovi n.p. Povážské strojírny, závod Klementa Gottwalda, Povážska Bystrica, za dlouholetou obětavou hospodářskou a politickou činnost. Vyznamenaný obdržel zlatou hvězdu v etuji a tubu s velkým dekretem.

Za pozornost stojí rovněž dvě hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky na hrudi Gustáva Husáka. Na třetí titul a třetí zlatou hvězdu si musí Gustáv Husák ještě 4 roky počkat…

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1985

Na stránce věnované Čestnému titulu Hrdiny socialistické práce byly umístěny nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1985. Komplet sestává ze Zlaté hvězdy hrdiny hrdiny socialistické práce č. 216, velkého udělovacího dekretu a původní etuje.

Provedení hvězdy odpovídá ostatním dosud popsaným hvězdám:

Provedení etuje se liší od dosud na těchto stránkách publikovaných etují k hvězdám z let 1979 – 1983. Etuje má světlejší barvu (středně červenou) a je (narozdíl od dřívější verze etuje) na přední straně opatřena zavíracím mechanismem. Byla zřejmě používány někdy mezi lety 1984-1987 (v roce 1983 a 1988 je již doloženo použití jiného typu etuje).


Shodou okolností je z jiného zdroje k dispozici publikace “Vysoká společenská uznání nejlepším” z roku 1985, kde jsou vyfotografováni všichni nositelé státních řádů vyznamenaní dne 30. dubna 1985 na Pražském hradě. Je tak k dispozici i dobová fotografie nositele této hvězdy:

Druhé udělování Československého vyznamenání práce 27. října 1949

Československé vyznamenání práce - emise 1949 - 1951

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.

Autorům těchto stránek se podařilo získat publikaci vydanou Ústřední komisí socialistické soutěže v souvislosti se slavnostním vyhlášením vítězů socialistického soutěžení v překonávání výkonových norem a druhém udělování Československého vyznamenání práce, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. října 1949 ve Španělském sále Pražského hradu.

Zde je kromě jiného zachycen i průběh akce.

Tato měla být zahájena v 10 hodin fanfárami a příchodem prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Po hymnách a předehře k opeře Prodaná nevěsta následoval projev předsedy vlády a poté již předávání Československých vyznamenání práce. Poté projev pana prezidenta, poděkování, symfonická báseň “Tábor” od B. Smetana z cyklu Má vlast. Celá akce byla zakončena Písní práce.

V minulých dnech se navíc podařilo získat i snímky všech stupňů Československého vyznamenání práce udělených v tento den, včetně mimořádně vzácných medailí I. a II. stupně.

Zlatá medaile Hrdiny práce byla udělena in memoriam pěti členům čety důlních záchranářů, kteří zahynuli 13. února 1949 při pokusu o záchranu horníků po výbuchu na dole Doubrava předchozí den. Dalšími vyznamenanými  ředitel dolů Ing. Rada, který sfáral se záchrannou skupinou a utrpěl přitom těžké zranění. Posledním vyznamenaným byl Ludvk Rada, předseda závodní rady, vyznamenaný za bezpříkladnou obětavost při druhém výbuchu (podrobnosti bohužel nejsou v publikaci uvedeny).

č. nositelé Československého vyznamenání práce I. stupně – Zlaté medaile Hrdiny práce – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Antonín Fluxa, horník z Ostravy
2 Vilém Holeček, horník z Orlové
3 Ing. A. Kanczucki, ml. báňský inženýr z Ostravy
4 František Kunčický, naddůlní dolu Doubrava
5 Josef Musial, horník z Lazů
6 Ing. Svat. Rada, gen. ředitel čs. dolů n.p.
7 Ludvík Rada, předseda národní rady na dole Doubrava

Snímky Zlaté medaile Hrdiny práce z roku 1949:

Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu byla udělena Ing. Arturu Kanczuckému za mimořádné zásluhy při technickém vedení záchranných prací. Dalšími vyznamenanými byli členové údernické skupiny svazu mládeže závodu Synthesia v Semtíně, kteří zahynuli při nehodě dne 9. srpna 1949.

č. nositelé Československého vyznamenání práce II. stupně – Stříbrné medaile Za zásluhy o výstavbu – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Ing. Artur Kanczucki, starší báňský inženýr z Ostravy
2 Milan Plecháček, učeň-laborant z Pardubic
3 Otakar Jukl, učeň chemie z Pardubic
4 Josef Babák, technický úředník z Pardubic

Snímky stříbrné medaile Československého vyznamenání práce – Za zásluhy o výstavbu:

Bronzovou medailí byli vyznamenáni nejlepší pracovníci jednotlivých oborů výroby a služeb:

č. nositelé Československého vyznamenání práce III. stupně – bronzové medaile Za pracovní obětavost – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Vilém Hajn, horník na dole Žofie, Ostrava
2 Karel Kyzlink, brusič, Zbrojovka, Brno
3 Arnošt Folvarcny, horník na dole president Gottwald, Horní Suchá
4 Robert Janda, horník na dole Dukla, Sokolov
5 Jan Morký, havíř na dol Zdeněk Nejedlý, Slaný
6 Antonín Novák, havíř na dole Partyzán Slánský II, Severočeský revír Most
7 Josef Ludvík, horník na dole Slelepý důl, Svatoňovie
8 František Paseka, horník na dole Ludvík, Ostrava
9 Ján Rejdovián, baník, Železorudné bane, n.p., závod Spišské Mlýnky
10 Josef Rybář, havíř na dole Quido, Most I-III
11 Karel Šebesta, horník na dole Hlubina, Ostrava
12 Josef Važan, baník, Uhoĺnébane, n.p., Handlová
13 Ján Vozár, baník, Železnorudé bane, n.p., Dobšin
14 Karol Balco, robotník, Švermove železiarne, n.p., závod Podbrezová
15 Františka Bezděková, jádrařka, Gottwaldovy závodyy, n.p., závod Brno
16 Josef Binhack, revolverář, TOS n.p., závod Čelákovice
17 Ján Bohunský, nástrojár, Považské strojárne, n.p., závod Považská Bystrica
18 Jan Brzobohatý, vrtač,Zbrojovka Brno, n.p., závod Brno
19 Marie Dítětová, dělnice, Drátovny a šroubárny, n.p., závod Jihlava
20 Jan Doležal, soustružník, Škodové závody, n.p., Plzeň
21 Miroslav Doležal, brusič, Zbrojovka Brno, n.p., závod Vsetín
22 Jiří Fialka, frézař, TOS, n.p., závod Kuřim
23 Julius Gottlieb, slievač, Švermove železiarne, n.p., závod Hronec
24 Emil Grygar, řidič, Železárny Kl. Gottwalda, n.p., závod Ostrava
25 František Hamr, dílovedoucí, Zbrojovka Brno, n.p., závod Brno
26 Josef Hnilica, slevač, MEZ, n.p., závod Židenice
27 Silvestr Hrabec, svařeč, Třineckék železárny, n.p.
28 Josef Hubáček, klempíř, Tatra, n.p., závod Kopřivnice
29 Gustav Jaško, klempíř, Tatra n.p., závod Kopřivnice
30 Josef Jedenáctík, slevač, Moravia, n.p., závod Hlubočky
31 Marie Jeřábková, lisařka, Elektro-Praha, n.p., závod Stráž n. Nis.
32 Václav Jílek, kovář, Škodovy závody, n.p., Plzeň
33 Karel Kacovský, soustružník, LET, n.p., závod Jinonice
34 Ladislav Karban, slevač, Agrostroj, n.p., závod Jičín
35 Jan Kmeč, soustružník, závod Jana Švermy, Brno
36 Josef Kopecký, soustružník, ČKD, n.p., závod Sokolovo
37 Marie Koryntová, soustružnice, Chotěbořské kovozávody, n.p., závod MEVA, Chotěboř
38 Ladislav Krejčí, vrtač, Gottwaldovy závody, n.p., závod 01, Brno
39 Jan Kubala, vrtač, Agrostroj, n.p., závod Prostějov
40 Jaromír Kudlička, dílovedoucí, TOS, n.p., závod Kuřim
41 Maria Lazíková, robotníčka, Kovosmalt, n.p., závod Trnava
42 Antonín Lejček, soustružník, Škodovy závody, n.p., závod Smíchov
43 Josef Malík, dělník, Václovny trub, n.p., závod G. Kliemnta, Chomutov
44 Ladislav Matula, soustružník, Škodovy závody, n.p., závod Hradec Králové
45 Václav Moutelík, brusič, Česká Zbrojovka, n.p., závod Rokycany
46 Josef Mrázek, soustružník, Gottwaldovy závoy, n.p., závod Brno
47 Jan Mudra, slevač, závod Buzuluk, zvod Komárov u Hořovic
48 Antonín Němec, instruktor, Svit, n.p., závod Gottwaldov
49 František Niešporek, slevač, Bohumínské železárny, n.p., závod Gustava Klimenta
50 Věra Novotná, naviječka, MEZ., n.p., závod Mohelnice
51 Antonín Otáhal, mistr hutního zednictví, Vítkovické železárny, n.p., závod Gottwaldov
52 Bohumil Pinc, zámečník TOS, n.p., závod Čelákovice
53 Marie Polívková, navijařka, Škodovy závody, n.p., závod Doudlevec
54 Karel Pospíchal, soustružník, Zbrojovka Brno, n.p., závod Líšeň
55 Václav Říha, soustružník, Spojené ocelárny, n.p., závod Koněv, Kladno
56 Josef Sládek, brusič, TOS, n.p., závod Klášterec n. Ohří
57 Růžena Smolíková, robotnička, Povážské strojárně, n.p., závod Myjava
58 František Strejček, svářeč, ČKD, n.p., závod Blansko
59 František Šáš, kovář, Sigma-Pumpy, n.p., závod Lutín
60 Růžena Šindelářová, revolverářka, Škodovy závody, n.p., závod Plzeň
61 Antonín Těžký, kotlář, Škodovy závody, n.p., závod Plzeň
62 Josef Tichý, horizontář, Škodovy závody, n.p., závod Brno
63 Karolina Toflová, řezačka šroubů, Vítkovické železárny, n.p., závod Klementa Gottwalda, Ostrava
64 Jindřich Toncar, slevač, Alba, n.p., závod Buzuluk, Komárov u Hořovic
65 Jozef Zatlkaj, robotník, Kovosmalt, n.p., závod Trnava
66 Miloslav Zezula, soustružník, Vítkovické železárny, n.p., závod Klementa Gottwalda, odd. válcovna trub
67 Raimund Žáček, slevač, Vítkovické železárny n.p., závod Klementa Gottwalda, odděl. Stará Ocelárna
68 Jan Žaža, soustružník, Válcovny trub, n.p., závod Gustava Klimenta, Chomutov
69 Zoltán Fürjež, strojník, Spojené papierne, n.p., Gemerská Horka
70 Josef Kaštovský, lisař, Ostravské chemické závody, n.p., závod Rütgers
71 Matěj Petrovič, strojník, Slavošovská papiereň, n.p., Slavošovice
72 Eduard Vyskočil, bednář, Chemický závod, n.p. Hrušov
73 Štefan Žiak, šofér, Hramanecké papierne, n.p., závod Harmanec
74 Josef Dušík, robotník u fy. Drevoindustria, n.p., Lučenec
75 Jaroslav Kloud, dělník u fy Delta, n.p., závod Děčín II
76 Josef Vrba, leštič, Spojené ÚP závody, n.p., závod Bučovice
77 Anna Benáková, šička, Odeva, n.p., závod V. Širokého, Trenčnín
78 Marie Brokešová, tkadlena, UTEX, n.p., závod 03, Kerhartice n. Orl.
79 Marta Čistecká, tkadlena, Mileta, n.p., závod 03, Miletín
80 Lydia Gumelová, pradiarka, Slov. bavlnárske závody, n.p., závod V.I.Lenina, Rybárpole
81 Josefa Halouzková, tkadlena, Mosilana, n.p., závod 102, Brno
82 František Haška, tkadlec, Textilana,n.p., závod Dolní Hanychov
83 Marie Herajtová, tkadlena, Cotona, n.p., závod Beroun
84 Marta Herbstová, tkadlena, Mileta, n.p., závod Hořice v Podkrkonoší
85 František Holman, tkadlec, vlnařské závody, n.p., závod Strakonice
86 Katarina Križanová, tkáčka, Polana, n.p., závod Opatová pri Lučenci
87 Josef Fučík, sekáč vrchovej manipulácie, Závody 29. augusta, n.p., Nové Zámky
88 FrantišekOlša, sekář patníků, Svit, n.p., Gottwaldov
89 Eulalia Paňková,pradiárka, Taztra-Svit, n.p., Svit
90 Růžena Pavlíková, pradiárka, Danubia n.p., závod Cvernovka, Bratislava
91 Aloisie Pižlová, tkadlena, Mostex, závod 01, Mostek
92 Marie Rauchová, tkadlena, Velveta, n.p., závod 107, Varnsdorf
93 Marie Remeňová, Svit, Gottwaldov
94 Margita Slúčiková, tkáčka, Slovena, n.p., závod Žilina
95 Emilie Šulcová, přadlena, Veba, n.p., bavln. záv., závod Zd. Nejedlý, Broumov, Velká Ves
96 Alois Uchytil, prošivač podešví, Sázavan, n.p., Zruč nad Sázavou
97 Anna Vacková, tkadlena, Veba, n.p., Broumov
98 Stanislava Vejnarová, závod Kl. Gottwalda, č. 101, Náchod
99 František Záležák, sekáč vrchov, závody 29. augusta, n.p., Partizánské
100 Božena Zámková, řetízkovačka, závod G. Klimenta, Třebíč, Borovina
101 Vratislav Kabát, formař šamotu a dinasu, Západočeské kaolinky, n.p., závod Chlumčany u Plzně
102 Jaroslav Kavalier, foukač skla, Sklárna Kavalier, n.p., Sázava
103 Jan Vašák, kameník, závod KE-26-V/I, lom Pavlov
104 Jaroslav Dejmek, Čs. stavební závody, n.p., Plzeň
105 Ľudovít Gajdoš, stavebný robotník, Čs. stavebné závody, n.p., Košice
106 Ladislav Hajný, zedník, Čs. stavební závody, České Budějovice
107 Štefan Kysela, robotník, Čs. stavebné závody, n.p., Košice
108 Štefan Latečka, robotník, Čs. stavebné závody, n.p., závod pre priemyselné stavby, Bratislava
109 Stanislav Luňák, zedník, Čs. stavební závody, n.p., závod 351, Kuřim
110 Václav Štěpánek, železář, Čs. stavební závody, n.p., stavební správa II., Pardubice
111 Anton Tencer, murár, Čs. stavebné závody, n.p., expozitura Považska Bystrica
112 Jan Prkno, železář, Čs. stavební závody, n.p., závod 550, Ostrava
113 František Zeman, zedník, ČS. stavební závody, n.p., závod Armabeton, Praha
114 Václav Jungr, soustružník ČSD, n.p., výtopna Nymburk
115 Ľudovít Křižan, autoelektrikár, dielne ČSAD, n.p., Bratislava
116 Jan Novohradský, dělník ČSD, výpravna Choceň
117 Karel Faltys, traktorista, Státní strojní stanice, Horňátky
118 Antonie Hošková, krmička vepřů, státní hospodářství v Dobřenicích, statek Chlumec n.Cidl.

Snímky bronzové medaile Československého vyznamenání práce – Za pracovní obětavost:

U každého z vyznamenaných je uvedeno povolání a pracoviště a dále stručný profil s odůvodněním, čím si vyznamenaný svou poctu zasloužil.

 

V roce 1949 byla Ministerstvem informací a osvěty vydána ještě poublikace “Vítězové na poli práce v prvém poli pětiletky” obsahující seznam a zásluhy vyznamenaných Čs. vyznamenáním práce a čestným odznakem Průkopníků práce v roce 1949.

Ukázka z publikace je zde – u každého z vyznamenaných je ze uvedena i jeho fotografie.:

Níže přinášíme i snímky vzácného dekretu z tohoto dne. Dekrety jsou u těchto medailí ještě vzácnější než samotné medaile. V publikaci Kounovský J. – Heinc Z., Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949, vydané Česko numismatickou společností – pobočka v Hradci Králové 2001, je vyobrazen tento exemplář:

Dekrety nebyly předávány v tubách, jak tomu bylo v pozdějších letech, ale ve velkých červených deskách formátu A3 s vytlačeným státním znakem a nápisem “ČESKOSLOVENSKÉ VYZNAMENÁNÍ PRÁCE”, zasunutých do kartonového pouzdra:

Součástí akce byla i slavnostní recepce v Obecním domě. Menu můžete posoudit sami :-)

 

Nové číslo časopisu Signum

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky,

– Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů

– Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie s brilianty v nabídce internetu

– Řád Karla IV. – mezityp

– K odznaku “Za budování brannosti”

 

 

Řád republiky č. 833 a dekret z roku 1987

Na stránce věnované Řádu republiky byly zveřejněny nové snímky Řádu republiky č. 833 uděleného v roce 1987 včetně vzácného dekretu.

Řád republiky č. 833 udělený v roce 1987:
Řád republiky č. 833 aversŘád republiky č. 833 revers
Řád republiky č. 833 avers

Řád rudé zástavy ČSR

Na stránkách věnovaných   Řádu rudé zástavy byly zveřejněny nové obrázky velmi vzácného Řádu rudé zástavy – prvního modelu “ČSR”. Na stránku je možné přejít kliknutím zde.

Řád rudé zástavy Řád rudé zástavy

Odznak za obětavost v práci

Odznak byl zřízeni spolu s dalšími vyznamenáními dekretem prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., ze dne 12. října 1945 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

V katalogu V. Měřičky je odznak popsán následovně (převzato z publikace Měřička V., Československá vyznamenání, IV. část, 1945-1975, ČNS – pobočka Hradec Králové, 1976):

Odznak je celostříbrný, v rozměru 40×35 mm a je tvořen ozubeným kolem, na jeho ž dolní části je nápis: ZA OBĚTAVOST V PRÁCI. Uvnitř kola je na sníženém podkladě př i dolním okraji skřížená lipová ratolest a dva klasy. Do horní poloviny středu kola a přes jeho horní okraj přesahuje lev státního znaku. Rubní strana je hladká a je opatřena kolmou připínají jehlicí. V trojúhelníku je umístěna číslice 3 a značka ryzosti “900”.”

Publikace obsahuje rovněž níže uvedené vyobrazení odznaku opatřeného svislou zapichovací jehlicí:

 

Publikace autorů Josefa Kounovského a Zděnka Heince Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949 vydaná Českou numismatickou společností v Hradci Králové v roce 2001 uvádí, že odznak je vyroben ze stříbra 900,. Odznak je uveden s upínáním na svislou jehlici, přičemž hmotnost odznaku má být 18,03 g s tím, že v roce 1947 byla zahájena výroba odlehčené verze odznaku o hmotnosti 12,76 g. Dále se uvádí, že odznak není opatřen značkou výrobce.

 

Obrázek této lehčí verze odznaku na jehlici poskytl jeden ze slovenských sběratelů. Hmotnost odznaku je 12,92 g, je vyroben ze stříbra ryzosti 900, je opatřen značkou ryzosti 900 a stříbrným puncem (číslice “3” v trojúhelníčku). Odznak je na jehle označen značkou výrobce “FA”:

Autori této stránky zaznamenal i odchylné provedení – vyrobeno ze stříbra ryzosti 800. Na lícové straně se nachází punc stříbra (v trojúhelníku číslice 5) a označení ryzosti “800”. Na rubové straně není svislá jehlice ale vodorovná zapínací jehla se zapínacím mechanismem.

 

Zapínací jehla je opatřena stříbrným puncem (v trojúhelníku číslice 5) a označením výrobce “F A” (dle V. Měřičky se jedná o firmu Franta Anýž). V. Měřička uvádí tyto značky pouze u Odznaku za zásluhy o výstavbu státu (VM 26.1 – viz. shora uvedená publikace, str. 6), avšak zjevně byly používány i u Odznaku z obětavost v práci. Hmotnost vyobrazeného odznaku je 18,1 g.

Shodné provedení odznaku bylo v minulosti draženo na aukci Aurea Praha, aukce 12/2007 (obrázek převzat z katalogu této aukce) jako položka 311:

I zde je odznak opatřen upínáním na vodorovnou jehlici a dle podpisu v aukčním katalogu je opatřen puncovními značkami 800 a “5”.

 

Nové číslo časopisu Signum

V těchto dnech vyšlo nové číslo časopisu Signum:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Francouzský Řád bílého lva

Řád bílého lva byl jedním ze symbolů československé státnosti. Dekorace byla vyráběna firmou Karnet & Kyselý a po znárodnění po roce 1948 pak v rámci Závodů umělecké kovovýroby (ZUKOV). Řády bílého lva patří mezi vzácné a (zejména vyšší třídy) také velmi drahé dekorace.

Zcela vyjímečně se pak vyskytují exempláře vyrobené ve Francii, pravděpodobně v letech 1938-1940. Jeden z těchto exemplářů byl dražen na aukci společnosti Aurea v prosinci 2010. Bližší informace a popis dekorace budou zveřejněny v jednom z letošních čísel časopisu Signum – zpravodaji Klubu faleristů v Brně (vydává MUDr. Roman Jedlička).  Zatím alespoň dvě fotografie:

Řád bílého lva - vzácná varianta z francouzské produkceŘád bílého lva - vzácná varianta z francouzské produkce

Československé vyznamenání práce

 

 

Československé vyznamenání práce - emise 1949 - 1951

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony. Vyznamenání byla zřízena, aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé osoby a pro pracovní soubory o třech stupních. Nařízením byl nahrazen původní systém Vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony z roku 1945.

Za zásluhy o hospodářskou výstavbu státu v duchu socialistickém a za vynikající pracovní výkony, zvláště vítězů pracovních soutěží, mohlo být propůjčeno Československé vyznamenání práce, a to:

a) jednotlivým osobám zlatá medaile “Hrdina práce” spojená s čestným titulem “hrdina práce” jako I. stupeň, stříbrná medaile “Za zásluhy o výstavbu” jako II. stupeň a bronzová medaile “Za pracovní obětavost” jako III. stupeň,

b) pracovním souborům čestný putovní prapor “Hrdinům práce” jako I. stupeň, čestný putovní praporec “Bojovníkům práce” jako II. stupeň a čestný putovní praporec “Úderníkům práce” jako III. stupeň.

Za tytéž zásluhy mohlo být jednotlivým osobám nebo pracovním souborům projeveno uznání.

Československé vyznamenání práce propůjčované jednotlivcům mělo tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým byla zlatá medaile “Hrdina práce” spojená s čestným titulem “hrdina práce”. I. stupeň mohl být propůjčen osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu vynikající průkopnickou činností, která přispěla k rozvoji tak širokého hospodářského úseku, že to svými důsledky zasahuje život celého státu.

b) II. stupeň, kterým byla stříbrná medaile “Za zásluhy o výstavbu”. II. stupeň mohl být propůjčen osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu.

c) III. stupeň, kterým byla bronzová medaile “Za pracovní obětavost”. III. stupeň mohl být propůjčen osobám, které se staly vysokou pracovní výkonností a obětavou prací vynikajícími vzory v plnění pracovních úkolů, získaly k následování i další pracovníky a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Existovaly 2 emise medailí:

a) emise Československého vyznamenání práce 1948, a

b) emise Československého vyznamenání práce 1949-1951.

Československé vyznamenání práce 1948 ( 1. emise):

1.) Zlatá medaile Hrdina práce

Kruhová medaile o průměru 36 mm a síle 2 mm ražená ze stříbra a pozlacená.

Na líci medaile je znázorněna postava muže vpravo hledícího, držícího pravou rukou kladivo, opřené násadou o koleno pravé nohy, spočívající na stupni. Levou rukou drží rukojeť pluhu. V pozadí jest znázorněna těžní věž, huť a dva stožáry elektrického vedení. V horní části medaile je rovnoběžně s okrajem nápis “HRDIMŮM PRÁCE”.

Na rubu se ve středu nachází plasticky zvýrazněný čtvercový štít státního znaku. Při heraldicky pravé straně mezi okrajem a štítem sedí sova na zavřené knize a pod ní umístěna Merkurova hůl. Při levém okraji jsou nahoře dvě zřízená hornická kladiva, pod nimi srp s obilnými klasy. Pod štítem je umístěno ozubené kolo. Zcela nahoře pod štítem je ve dvou řádcích text VDĚČNOST NÁRODA. Na dolní straně je vyražen text POZLACENO, puncovní značka stříbra a ryzost 987/1000 (popis v tomto odstavci je převzat z publikace Kounovský J. – Heinc Z., Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949, Česká numismatická společnost – pobočka v Hradci Králové 2001).

Medaile se nosila na světle červené hedvábné průvlečné stuze široké 36 mm.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

2. Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu

Medaile je identická se shora uvedenou medailí, avšak je stříbrná bez zlacení. Rubová strana je rovněž shodná. Na hraně medaile je vyražena pouze puncovní značka stříbra a ryzost 987/1000.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

3. Bronzová medaile Za pracovní obětavost

Medaile je vzhledově shodná, je však ražena z bronzu. Hrana medaile je prázdná.

Československé vyznamenání práce 1949 – 1951 (2. emise):

V roce 1949 bylo rozhodnuto o změně grafické podoby vyznamenání. Lícová strana medaile je totožná, avšak namísto textu “HRDINŮM PRÁCE” se v horní části medaile nachází slova “PRÁCI ČEST”. Rubové strany jsou u jednotlivých medailí odlišné:

1. Zlatá medaile Hrdina práce

Na rubu medaile je vyobrazení lva z malého státního znaku republiky Československé. I. stupeň medaile ze stříbra, pozlacený a má na rubu pod vyobrazením lva nápis “Hrdina práce”. Pod nápisem je lipová ratolest.

2. Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu

II. stupeň medaile je stříbrný, na rubu mezi vyobrazením lva a lipovou ratolestí je nápis “ZA ZÁSLUHY O VÝSTAVBU”.

3. Bronzová medaile Za pracovní obětavost

III. stupeň medaile je bronzový, na rubu mezi vyobrazením lva alipovou ratolestí je nápis “ZA PRACOVNÍ OBĚTAVOST”.

Československé vyznamenání práce III. stupně 1949-1951 – bronzová medaile Za pracovní obětavost (udělená 27. října 1949):


 

Československé vyznamenání práce propůjčované pracovním souborům mělo tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým byl čestný putovní prapor “Hrdinům práce”. I. stupeň mohl být propůjčen pracovním souborům, které vysokou výkonností předstihly ostatní pracovní soubory v oboru zvláštního hospodářského významu a přispěly tak mimořádně k budovatelskému úsilí o hospodářskou výstavbu státu.

Čestný putovní prapor “Hrdinům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 100 cm x 80 cm. Je zhotoven z přírodního hedvábí rudé barvy. Okraj praporu je 8 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporu je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy zlaté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je nápis “Hrdinům práce” ve zlaté barvě. Na rubu praporu je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla, dvě lipové ratolesti a nápis “Práci čest” ve zlaté barvě. Prapor je připevněn na dřevěné žerdi, dlouhé 220 cm a ukončené kovovou zlacenou hlavicí.

b) II. stupeň, kterým byl čestný putovní praporec “Bojovníkům práce”. II. stupeň byl propůjčován pracovním souborům, které si získaly mimořádnou zásluhu o výstavbu státu tím, že svou vysokou výrobností předstihly ostatní pracovní soubory v širším významném hospodářském oboru nebo které výsledky své práce dosáhly mimořádného úspěchu dalekosáhlého veřejného významu.

Čestný putovní praporec “Bojovníkům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z vlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis “Bojovníkům práce”. Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis “Práci čest”. Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou postříbřenou hlavicí.

c) III. stupeň, kterým byl čestný putovní praporec “Úderníkům práce”. III. stupeň byl propůjčován pracovním souborům, které se svou vysokou výrobností nebo vynikajícími úspěchy ve vědecké, výzkumné, správní nebo kulturní činnosti staly vzory pracovním souborům téhož druhu v plnění pracovních úkolů a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Čestný putovní praporec “Úderníkům práce” je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z bavlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený bílý dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen bílý patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis “Úderníkům práce”. Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis “Práci čest”. Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou hlavicí.

Vyobrazení jsou převzata z publikace “Vítězové na poli práce v prvém roce pětiletky”, vydané Ministerstvem informací a osvěty ke II. všeodborovému sjezdu ROH.

Československé vyznamenání práce propůjčoval prezident na návrh vlády. Uznání za zásluhy projevoval prezident republiky, vláda nebo příslušný člen vlády.

Za vynikající výkony veřejného významu v hospodářské nebo správní činnosti, ve vědě, v technice nebo na poli kulturním bylo možné jednotlivcům nebo pracovním souborům projevit uznání za zásluhy.

Zároveň s vyznamenáním se odevzdával vyznamenané osobě nebo vyznamenanému souboru diplom o tom, že vyznamenání bylo uděleno.

Ukázka dekretu k Československému vyznamenání práce III. stupně – Bronzové medaili Za pracovní obětavost udělené v roce 1949:

Desky k dekretu:

Zemřela-li vyznamenaná osoba, ponechávalo se vyznamenání i diplom jejím dědicům na památku. Nesměli však vyznamenání nosit.

Máme zájem o koupi zlaté či stříbrné medaile vyznamenání práce 1. emise (s textem “Hrdinům práce”) . Kontaktuje nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Nově uveřejněné matriky řádů a vyznamenání

Archiv Kanceláře prezidenta republiky uveřejnil na svých internetových stránkách nové přepisy matrik řádů a vyznamenání. Jedná se o:

a) jmenný rejstřík nositelů Řádu bílého lva z let1922 – 1947 (rozsah rejstříku je 181 stran !!!!),

b) přepis matriky Čestného titulu Letec – kosmonaut ČSSR,

c) přepis matriky Čestné standarty bojovníkům práce, a

d) přepis matriky Čestné standarty hrdinům práce.

 

Soubory je možné stáhnout na stránkách archivu.

Kolana Řádu Bílého lva aneb hlavy států v řetězech

Řád bílého lva ČSR - kolana řádu

Kolana Řádu Bílého lva je nejkrásnější a bezporu nejmajestátnější československé vyznamenání. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat . Současně patří, s ohledem na počet udělení a okruh příjemcům k nejvzácnějším dekoracím vůbec.

Přiznejme si, přátelé, většina z nás kolanu viděla pouze v knížkách, za sklem ve Vojenském historickém muzeu nebo na výstavách (Výstava řádů prezidentů republiky, Krása evropské faleristiky, Výstava Řádů a vyznamenání v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu). Kolik z nás mělo možnost se jí dotknout či si snad prohlédnout zblízka provedení jednotlivých článků či dokonce značku výrobce na jejím rubu? Odpověď zní – „velmi málo“.

Doplnění Řádu Bílého lva o řetěz proběhlo dodatečně v roce 1924. Řetěz jako součást I. třídy mohl být udělen buď současně s ostatními znaky I. třídy nebo později zvláště a to především hlavám cizích států a v mimořádně pozoruhodných případech i jiným příslušníkům cizích států. Udělením řetězu byla zdůrazněna zvláštní pocta při udělení řádu vyhrazená hlavám a představitelům států.

Řetěz sestával z dvaceti článků spojených navzájem na obvodě řetězu vždy dvěma řetízky. Ve středu byl článek závěsový, tvořící monogram z iniciálek “ČSR”, po obou jeho stranách se střídaly články, na nichž je lev ze státního znaku, s články z iniciálek “ČSR”. Článků se lvem je deset, článků s monogramem “ČSR” spolu s článkem závěsovým taktéž deset.

Článek závěsový určený k zavěšování řádového odznaku má celkem tvar pravidelného lichoběžníku. Je vyplněn monogramem “ČSR” v bílém smaltu se zlatou facetovou obrubou, podloženým vzdušnou ratolestí vavřínu, smaragdově zeleně smaltovanou. Okraje a zadní strana článku jsou zlaté, leštěné. Síla článku je 2 mm. Článek je na zadní straně opatřen záponkou k zavěšení řádového odznaku.

Článek se lvem má podobu čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu je připevněn na červeně smaltované desce, vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm, stříbrný lev ze státního znaku. Kolem desky je vyřezávaný zlatý nápis “Pravda vítězí”, dělený dvěma lípovými listy a zevně vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm. Rohy článku jsou vyplněny vzdušnou lípovou ozdobou, rovněž zlatou. Okraje a zadní strana článků jsou zlaté, leštěné; síla článku je 2 mm.

Článek s iniciálkami “ČSR” má tvar pravidelného lichoběžníku, jehož základna tvoří část zevního obvodu řetězu. Utvořen je zlatým plastickým monogramem “ČSR” s lesklou facetou, podloženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí. Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla článku 2 mm.

Spojovací řetízky jsou zlaté a skládají se ze tří čtyřhranných článků s otupenými rohy, na přední straně plastických, lesklých, na zadní straně plochých. Články jsou navzájem spojeny oválovými zdobenými kroužky a s články řetězu zdobenými kroužky připájenými na tyto články.

V souvislosti se změnou názvu státu v roce 1961 došlo i u řetězu k drobným úpravám, kdy iniciálky„ČSR“ byly nahrazeny „ČSSR“, a použit byl nový lev ze státního znaku (bez koruny na hlavě a s pavézou na prsou namísto původního štítku se slovenským dvojkřížem).

Kolany byly udělovány (alespoň po r. 1961) v šestihranných rudých etujích bez státního znaku (narozdíl od etují k ostatním řádovým odznakům). Zajímavé je, že jednotlivé kolany měly rozdílné průměry, takže i vybrání v etujích byly přizpůsobovány jednotlivým řetězům, t.j. vyráběny kus od kusu.

Snímky kolany (model do roku 1960) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSR - detail kolany

Snímky kolany (model po roce 1961) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSSR - detail kolany

Snímky kolany (model po r. 1961) z výstavy Československé řády a vyznamenání v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu (2009-2010):

Řád bílého lva ČSSR - kolana řádu
Řád bílého lva ČSSR - detail kolany

Řetězy k československým Řádům Bílého lva jsou prostě nádherné. Současný model Řádu Bílého lva České republiky už není to pravé “řetězové”, i když může to být samozřejmě věc názoru. Inu, posuďte sami:

Snímky kolany (model po roce 1993) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČR - kolana řáduŘád bílého lva ČR - detail kolany

Díky ochotě spolupracovníků Archivu Kanceláře prezidenta Republiky a zejména díky laskavé spolupráci vedoucího archivu pana PhDr. Pavla Zemana, kterému autor touto cestou ještě jednou srdečně děkuje, je možné zpřístupnit seznam nositelů řetězů Řádu Bílého lva od r. 1924 do současnosti:

č. nositel kolany Řádu Bílého lva uděleno
1 jugoslávský král Alexander I. Karadordevic 1925
2 italský král Viktor Emanuel III. 1925
3 rumunský král Ferdinand I. (Ferdinand Viktor Albert Maria Gennaro di Savoio) 1925
4 belgický král Albert I. (Albert Leopold Clément Marie Meinrad) 1925
5 japonský císař Hirohito 1928
6 rumunský král Carol II. 1935
7 Christian X. (Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm), král dánský a islandský 1933
8 polský prezident Stanislav Wojciechowski 1926
9 rakouský prezident Michael Hainisch 1926
10 egyptský král Fuad I. 1928
11 nizozemská královna Vilemína (Wilhemina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau) 1929
12 litevský prezident Antanas Smetona 1931
13 finský prezident Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad 1932
14 estonský prezident Konstantin Päts 1934
15 lotyšský prezident Alberts Kviesis 1932
16 portugalský prezident António Óscar de Fragoso Carmona 1933
17 belgický král Leopold III. (Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel) 1935
18 španělský prezident Niceto Alcalá Zamora y Torres 1925
19 iránský šah Rezá Šáh Pahlaví 1935
20 Pavel Karadordevic, první člen regentské rady království Jugoslávie 1936
21 uruguayský prezident Dr. Gabriel Terra Leivas 1937
22 mexický prezident Lázaro Cárdenas del Río 1937
23 lotyšský prezident Dr. Kāris Ulmanis 1937
24 norský král Haakon VII. (Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel 1937
25 švédský král Gustav V. (Oscar Gustav Adolf) 1937
26 egyptský a súdánský král Faruk I. 1937
27 jugoslávský král Petr II. Karadordevic 1937
28 iránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1943
29 Josif Visarionovič Stalin, generální tajemník ÚV KSSS 1945
30 čínský prezident Čankajšek 1946
31 Norodom Sihanuk, hlava státu (místo titulu krále) Království Kambodža 1960
32 prezident Německé demokratické republiky Wilhelm Pieck 1960
33 indonéský prezident Dr. Achmed Sukárno (Kusno Sosrodihardjo) 1956
34 etiopský císař Haile Seassie I. 1959
35 Ahmed Sékou Touré 1959
36 ghanský prezident Kwame Nkrumah 1961
37 kubánský prezident Osvaldo Dorticós Torrado 1961
38 prezident republiky Mali, Modibo Keita 1962
39 Nikita Sergejevič Chruščov, generální tajemník ÚV KSSS a předseda rady ministrů SSSR 1964
40 alžírský prezident Mohamed Ahmed ben Bella (Muhammad Ahmad Bin Balla) 1964
41 jugoslávský prezident Josip Broz Tito 1964
42 egyptský prezident Gamál Abd an-Násir 1966
43 íránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1967
44 předseda Státní rady Německé demokratické republiky Walter Ulbricht 1968
45 finský prezident Urho Kaleva Kekkonen 1969
46 předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR Nikolaj Viktorovič Podgornyj 1970
47 předseda Rady ministrů SSSR Alexej Nikolajevič Kosygin 1970
48 afghánský král Muhammad Záhir Šáh 1970
49 Todor Živkov, generální tajemník Bulharské komunistické strany a předseda Státní rady Bulharské republiky 1972
50 Fidel Castro, předseda kubánské vlády 1972
51 Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník Ústředního výboru KSSS 1973
52 předseda vlády Mongolské lidové republiky Jumdžágín Cedenbal 1973
53 prezident Korejské lidově demokratické republiky Kim Ir Sen 1973
54 předseda Státní rady Polské lidové republiky Henryk Jabłoński 1973
55 syrský prezident Háfiz al-Asád 1975
56 íránský šáh Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr 1977
57 íránská císařovka Farah Páhlaví 1977
58 Muammar Kaddáfí, generální tajemník Všeobecného lidového kongresu Libye 1978
59 kyperský prezident Spyros Kyprianu 1980
60 alžírský prezident Benžedid Šadlí 1984
61 finský prezident Mauno Henrik Koivisto 1987
62 etiopský prezident Mauno Haile Mariam 1987
63 Erich Honecker, generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa a předseda Státní rady Německé demokratické republiky 1987
64 Nicolae Andruță Ceauşescu, generální tajemník Komunistické strany Rumunska a rumunský prezident 1987
65 Raif Dizdarevič, předseda Prezidia Socialistické federativní republiky Jugoslávie 1989
66 Jásir Arafat (Mohammed Yaser Abdel Rahman Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini), předseda Organizace pro osvobození Palestiny 1989
67 francouzský prezident Francois Mitterand 1990
68 dar Národnímu muzeu 1995
69 španělský král Juan Carlos I. (Juan Carlos Alfonso Victor María de Borbón-Dos Sicilias) 1995
70 anglická královna Alžběta II. 1996
71 izraelský prezident Ezer Weizman 1996
72 francouzský prezident Jacques Chirac 1997
73 americký prezident William „Bill“ Jefferson Clinton 1998
74 německý prezident Johannes Rau 2000
75 český prezident Václav Havel 2003
76 polský prezident Aleksander Kwasniewsky 2004
77 rakouský prezident Heinz Fischer 2009
78 polský prezident Lech Aleksander Kaczyński 2010

Seznam je do značné míry odrazem politického vývoje státu a jeho zahraničně-politické orientace. Množství diktátorů, zločinců a teroristů (Jásir Arafat v r. 1989) je zarážející.

Přehled zahrnuje jak období Československa tak i samostatné České republiky. Z přehledu vyplývá, že v letech 1925 – 1960 bylo uděleno 35 řetězů, v letech 1961-1990 celkem 33 řetězů a 34. byl darován Národnímu muzeu. Zde již má autor těchto stránek předběžně přislíbenu ) možnost pořízení fotodokumentace kolany. S ohledem na plánovanou rekonstrukci a stěhování v muzeu se však tato možnost naskytne až počátkem příštího roku.

Počty udělení a okruh nositelů (představitelé a hlavy cizích států) činí kolanu Řádu bílého lva pro soukromé subjekty a sběratele prakticky nedostupnou a to jak cenově tak i fakticky. Přesto je autorovi známo, že v České republice by se v soukromých sbírkách mělo nacházet několik málo exemplářů řetězů Řádu bílého lva. Jeden z nich je zachycen na níže uvedeném snímku (model ČSSR). Foto nepřekypuje kvalitou, ale lepší prostě není:

Řád bílého lva ČSSR - kolana řádu

Co je a co není dekret?

V těchto dnech proběhla na aukčním portálu www.aukro.cz v sekci faleristika aukce dokumentu označeného jako “Řád Klementa Gottwalda – udělovací dekret”. V rámci podrobnějšího popisu bylo uvedeno “Udělovací dekret řádu Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti- uděleno Revolučnímu odborovému hnutí . Podpis presidenta Antonína Novotného. Velikost 62 x 52 cm. v zaskleném rámu.”

Dokument je zachycen na níže uvedeném obrázku.

Dokument byl vydražen za  neuvěřitelných 5.101,– Kč. Neuvěřitelných proto, že se ve skutečnost vůbec nejedná o originální udělovací dekret k Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti, nýbrž o pouhou reprodukci. V minulých letech se podobný dokument již na aukru nejméně 1x dražil a autor tohoto příspěvku byl tehdy telefonicky kontaktován s dotazem ohledně autenticity dokumentu, kterou musel popřít.

Budiž tedy s konečnou platností napsáno následující:

Revolučnímu odborovému hnutí byl udělen Řád Klementa Gottwalda č. 24.  Zřejmě v rámci řádného propagandistického využití udělení řádu byly vyhotoveny barevné reprodukce dekretu, na kterých je vedle samotného dekretu zachycena i barevná podoba řádu. Tyto reprodukce byly často umísťovány do síní tradic či jednacích místností odborů.

U těchto reproukcí se však v žádném případě o dekret k Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. ORIGINÁLNÍ DEKRETY ŽÁDNÉ VYOBRAZENÍ ŘÁDU NEOBSAHOVALY. Víc snad není třeba dodávat.

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce ČSR

Čestný titulu Hrdina práce byl zřízen nařízením vlády č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Dne 20. května 1959, kterým se upravuje udělování čestného titulu “Hrdina socialistické práce”.  Ústavním zákonem č.  100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960 byla přijata nová Ústava Československé socialistické republiky, kterou byl kromě jiného deklarován i nový název státu – Československá socialistická republika.

Matrika Čestného titulu Hrdina socialistické práce uložená v Archivu kanceláře prezidenta republiky čísluje udělené tituly od č. 1 a počíná běžet rokem 1960.

Původní tituly “Hrdina práce” zřejmě nebyly v praxi nikdy udělovány. Katalog  k výstavě vyznamenání prezidentů republiky z roku 2000 v přehledu vyznamenání udělených jednotlivým prezidentů sice zmiňuje čestný titulu”Hrdina práce” u prezidenta Klementa Gottwalda v roce 1951 a prezidenta Antonína Zápotockého v roce 1953. ale z archivních dokumentů uložených v Archivu Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že prezidentům byly tyto dekorace náležely ze zákona a jako takové jim byly předány (v Archivu KPR je např. dochována zpráv o tom, že dne 27. května 1953 byly Antonínu Zápotockému předána státní vyznamenání, včetně Zlaté hvězdy Hrdiny práce).

Z dobových novinových zpráv vyplývá, že v předvečer Svátku práce byly udělovány pouze Řády republiky a Řády práce, nikoliv však (jako od roku 1960) tituly Hrdina socialistické práce. Nasvědčuje tomu i fakt, že v Archivu Kanceláře prezidenta republiky nejsou k dispozici žádné matriky ani jiné dokumenty k případnému udělování.

V minulých dnech obdržel autor tohoto příspěvku od jednoho z tuzemských sběratelů unikátní fotografie jedné z hvězd Hrdiny socialistické práce udělené v roce 1960 včetně udělovacích dokumentů. Z fotografií je jasné, že přinejmenším po zavedení titulu “Hrdina socialistické práce” v roce 1859 namísto “Hrdiny práce” byly vyrobeny nové etuje s novým názvem, avšak stále ještě s původním státním znakem (titul již byl “socialistický”, republika ještě ne).  Hvězdy udělené v roce 1960 tak měly na rubu uvedena jetšě písmena “ČSR”, na horním závěsném rameni měly pouze dvě podélné rýhy.

V pozdějších letech již byly udělovány hvězdy se zkratkou “ČSSR” avšak stále ještě se dvěma podélnými rýhami na závěsu (min. ještě v roce 1973), přinejmenším roce 1975 (zřejmě po vyčerpání zásob) již pak byl udělován poslední typ dekorací.

Se souhlasem majitele kompletu zveřejňuje autor fotografie udělené  Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1960 a udělovacích dokumentů. Zajímavý je výskyt malého průkazu (vedle velkého dekretu), který měl podle stanov titulu existovat, autor příspěvku zatím jeho výskyt nezaznamenal:

Velký dekret k titulu Hrdina socialistické práce z roku 1960:

Malý průkaz k titulu Hrdina socialistické práce z roku 1960:


Maršál Kiril Semjonovič Moskalenko a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR

Maršál Kiril Semjonovič MoskalenkoMaršál Kiril Semjonovič Moskalenko

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze (autoru těchto stránek byla již předběžně přislíbena možnost pořízení a zveřejnění jejích fotografií, jen co bude mít čas, fotografie se tu objeví).

Originální dekorace byla vyrobena ze zlata o ryzosti 986 (s výjimkou upínací jehly, která je o ryzosti 750) a je prakticky nedostupná. Dle informací autora se originál hvězdy doposud nikdy neobjevil na veřejném trhu a jeho skutečnou cenu lze tak jen pouze odhadovat.

Důvodem je zejména nízký počet udělení a dále skutečnost, že z celkových 31 exemplářů jich bylo 14 uděleno do Sovětského svazu (3 hvězdy generálnímu tajemníkovi UV KSSS Leonidu Iljiči Brežněvovi, 8 hvězd maršálům Sovětského svazu a 3 hvězdy sovětským kosmonautům, příslušníkům posádek kosmického letu Vladimíra Remka). Tento fakt činí tuto dekoraci ještě vzácnější, neboť téměř polovina hvězd byla udělena do zahraničí a šance na jejich objevení či dokonce návrat do vlasti jsou takřka minimální.

Autoru těchto stránek se však přesto naskytla zcela mimořádná příležitost pořídit fotodokumentaci jedné z těchto “ztracených” hvězd a sice hvězdy č. 10, udělené v roce 1969 maršálu Sovětského svazu Kirilu Semjonoviči Moskalenkovi.

Kiril Semjonovič Moskalensko se narodil 28. dubna (11. května) 1902 ve vsi Grišino na Ukrajině. V Rudé armádě sloužil od r. 1920 jako velitel dělostřeleckých jednotek. V letech Velké vlastenecké války od dubna do srpna 1941 jako velitel 1. dělostřelecké motorizované protitankové brigády, jako velitel střeleckého sboru (srpen – září 1941, jako velitel jezdeckého sboru (únor – březen 1942 a jako velitel 38. armády (březen – červenec 1942. V období červenec – srpen 1942 velel (tehdy jako generálmajor) Moskalenko 1. tankové armádě, do října 1942 1. gardové samostatné armádě, do října 1943 40. armádě a poté až do konce války 38. armádě.

Po druhé světové válce byl velitelem Přikarpatského vojenského okruhu, Moskevské vojenské oblasti, byl velitelem raketových vojsk a náměstkem ministra obrany SSSR, hlavním inspektorem ministerstva obrany a poté generálním inspektorem skupiny generálních inspektorů ministerstva obrany SSSR. 16. srpna 1948 mu byla udělena hodnost plukovníka, dne 4. června 1940 generálmajora, 19. června 1943 byl jmenován generálporučíkem,  19. září 194 generálplukovníkem, dne 3. srpna 1953 byl jmenován armádním generálem a konečně 11. března 1955 byl jmenován maršálem Sovětského svazu (tato hodnost byla udělena pouze 41 osobám). 26. června 1953 velel skupině generálů a důstojníků sovětské armády, která na žádost Nikity Chruščova zatkla Lavrentije Pavloviče Beriju, lidového komisaře vnitra, jednoho z hlavních vykonavatelů Stalinových čistek.  Maršál Moskalenko zemřel 17. června 1985 a je pohřben na Novoděvičím hřbitově v Moskvě.

Maršál Moskalenko se významnou měrou podílel na osvobození Československa. Jako velitel 38. armády se podílel zejména na velení v Karpatsko-Dukelské operaci a na Ostravské operaci. Pod jeho veleni spadaly i jednotky 1. československého armádního sboru.

Maršál Kiril Semjonovič Moskalenko Maršál Moskalenko byl dvojnásobným držitelem titulu Hrdina Sovětského svazu, které mu byly uděleny  23.10.1943 (hvězda č. 2002) a  21.02.1978 (hvězda č. 105). Kromě toho byl maršál Moskalenko vyznamenán 7 řády Lenina, Řádem říjnové revoluce, 5 Řády rudé zástavy,  2 Řády Suvorova I. stupně, 2 Řády Kutuzova I. stupně, Řádem Bohdana Chmelnického I. stupně, Řádem Velké vlastenecké války I. stupně, Řádem Za službu vlasti v ozbrojených silách SSR III. stupně, 15 medailemi SSSR a 29 řády a medailemi dalších států.  V roce 1968 mu byla předána Čestná zbraň se zlatým vyobrazením státního znaku SSSR, což byla zvláštní šavle udělená příslušníkům nejvyššího a  nejužšího velitelského sboru sovětské armády při příležitosti 50. výročí vzniku Sovětské armády.

Maršál Moskalenko byl nositelem i řady československých vyznamenání – např. velkokříže Řádu bílého lva vojenské skupiny, Řádu bílého lva za vítězství a hvězdy Československého vojenského řádu “Za svobodu”. Ze zveřejněné matriky Řádu přátelství pak lze zjistit, že v roce 1982 byl maršálu Moskalenkovi udělen Řád přátelství č. 18.

Po smrti maršála Moskalenka v roce 1985 byly veškeré jeho sovětské i zahraniční řády ukradeny či ztraceny a dodnes (t.j. po více jak 20 letech) nebyly nalezeny. Výjimkou je jedna jediná dekorace, jejíž osud zůstal znám, a to právě Zlatá hvězda hrdiny Československé socialistické republiky. Pro českou či slovenskou faleristiku to lze označit snad jen za zázrak.

Právě tato zlatá hvězda je zachycena na níže uvedených fotografiích.  Hvězda je zajímavá tím, že má výrazně zkrácenou stuhu, a sice jejím přeložením a přišitím na rubu (dobře patrné na snímku vpravo). Zkrácení stuhy je patrné i na fotografii stuhy v etuji, kde je patrné původní výrbcem připravené vybrání pro hvězdu. Co bylo přesným důvodem této úpravy se již zřejmě nikdy nedozvíme a lze tak pouze spekulovat.

Při pohledu na fotografie maršála Moskalenka je patrné, že Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR opravdu nosil spolu se svými ostatními řády. Maršál Kiril Semjonovič Moskalenko byl kromě jiného i dvojnásobným hrdinou SSSR. Tento titul a jeho nositelné požívali v Sovětském svazu mimořádné, až posvátné, úcty. Lze proto předpokládat, že nebylo vhodné, aby hvězda hrdiny cizího státu byla ve srovnání s hvězdami Hrdiny SSSR příliš veliká a tyto hvězdy svou velikostí zastiňovala. S ohledem na množství řádů a vyznamenání navíc zjevně každý volný centimetr místa na uniformě přišel vhod.

Sešitím (mírně se zužující) stuhy se na jejím líci utvořila uprostřed výrazná prohlubeň, která je patrná i na snímcích, na nichž má maršál Moskalenko připnuty své řády – viz. např. publikace Maršálové Sovětského svazu (v orig.  Маршалы Советского союза) vydaná v roce 1996 Institutem vojenských a vlastenecko-historických problémů a výzkumů v Moskvě (ISBN 5-7656-0012-3) . U této dekorace je tak na první pohled (vedle matričního čísla hvězdy) zřejmé, že  jedná o maršálovi udělenou a jím nošenou dekoraci.

Hmotnost dekorace se stuhou je 39,4 g.  Celá dekokrace s výjimkou závěsné jehly je vyroben ze zlata o ryzosti 986. Na závěsné liště i ráhnu lze nalézt označení ryzosti “986, značku výrobce – Ústředí uměleckých řemesel zlatý punc určený pro větší výrobky. Na závěsné jehle vyrobené z tvrdšího zlata o ryzosti 750 se nachází obdobná kombinace značek “750”, značka výrobce a zlatý punc. Samotná hvězda a závěsné ouško není žádnou značkou opatřeno. Na spodní části závěsného ráhna (těsně nad závěsným ouškem) je ručně vyryto číslo dekorace.

Výstava Československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě prodloužena do 21. března 2010

Výstava Řádů a vyznamenání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je prodloužena o další měsíc a to až do 21. března 2010 !!!!

Zveřejnění matriky Řádu přátelství

Na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republky byl v minulých dnech zveřejněn přepis další matriky řádů a vyznamenání z období před rokem 1989 a sice Řádu přátelství.

Z matriky vyplývá, že v letech 1978 – 1989 bylo uděleno pouze 96 exemplářů řádu. Matriku je možné nalézt zde: http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Je škoda, že archiv v přepisu uvádí pouze minimum údajů. Zejména u Řádu přátelství by bylo fajn, pokud by bylo uvedeno, kým nebo čím přesně vyznamenaný byl. U většiny vyznamenaných (cizí státní příslušníci) tak badateli pravděpodobně zůstane utajeno,  kým příjemce byla a jakou funkci zastával.

Výstava Československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě prodloužena do 21. února 2010

Z informací zveřejněných na stránkách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vyplývá, že výstava řádů a vyznamenání je prodloužena do 21. února 2010. Na stránkách jsou zveřejněny i některé fotografie z výstavy, jež jsou příslibem mimořádného zážitku. Na výstavě tak bude možné vidět zejména kolanu Řádu bílého lva, velkokříže Řádu bílého lva, unikátní Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR, Řád přátelství a další. Osobně se na výstavu chystám.

Stránky muzea naleznete na http://www.mjakub.cz/index.php?idc=647

Výstava československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě

Od listopadu 2009 od ledna 2010 se v Uherském Brodě koná výstava řádů a vyznamenání Československa. Zatím jsem neměl možnost výstavu navštívit, ale bude to určitě zajímavé.

Různá provedení kříže Řádu bílého lva za vítězství fy. Spink

Kříž Řádu bílého lva za vítězství patří k velmi vzácným československým vyznamenáním. Dle názoru autora se jedná o jednu z nejkrásnějších dekorací. Kříže existují ve dvou provedeních, výrobky britské firmy Spink and Son a výroby pražské firmy Karnet a Kyselý, které se liší v některých detailech.

I mezi dekoracemi firmy Spink lze nalézt drobné odlišnosti. Na níže uvedených snímcích je např. patrný rozdíl ve velikosti šupinek v ramenech kříže, kteér jsou u pravé dekorace výrazně jemnější. Při výrobě zřejmě bylo používáno více forem pro kovové části ramen kříže.

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink
Kříž III. stupně revers - výroba SpinkKříž III. stupně revers - výroba Spink

K vývoji Řádu bílého lva

Původní československý Řád bílého lva byl udělován od roku 1923 do roku 1989. Byl udělován ve typech, první do r. 1961 (na líci se starým státním znakem, na rubu se znaky jednotlivých zemí – Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) a po roce 1961 (na líci již se socialistickým lvíčkem, na rubových ramenech bez zemských znaků).

V prvního typu udělovaného v letech 1923 – 1961 lze vysledovat některé odchylky. Řádové hvězdy obsahovaly na rubovém medailonu označení výrobce “Karnet Kyselý Praha”, po znárodnění podniku již označení “Zukov – Praha XI”.

Hvězda I. stupně revers, výroba KARNET KYSELY PRAHA, detail reversuHvězda I. stupně revers, výroba ZUKOV PRAHA, detail reversu

Kromě různých variant puncovních značek lze u jednotlivých dekorací v průběhu let vysledovat i odchylky v provedení smaltu. U řádů lze nalézt např. prvorepublikové dekorace s tmavě červeným smaltem, případně pozdější dekorace se světle červeným až oranžovým smaltem. Na níže uvedených obrázcích jsou za shodných světelných podmínek dvě dekorace ŘBL druhého stupně, kde je rozdíl v barevném odstínu smaltu více než patrný.

Dekorace II. stupně v etujích, vlevo výroba Karnet Kyselý, vpravo ZUKOV Praha

Dekorace II. stupně v etuji, výroba Karnet KyselýDekorace II. stupně v etuji výroba ZUKOV Praha

Kříž II. stupně, výroba Karnet KyselýKříž II. stupně, výroba ZUKOV Praha

Vrah Erich Mielke a jeho Řád přátelství č. 22

Erich Mielke

Řád přátelství patří k nejvzácnějším československým dekoracím z období socialismu. Řád byl zřízen v roce 1976 a do roku 1989 bylo uděleno pouze 96 kusů. Řád mohl být udělován pouze cizincům.

Řád patří mezi sběrateli k neprávem opomíjeným dekoracím. Řada z nich dokonce prohlašuje, že tento řád do sbírky dokonce “vůbec nechtějí”. Je pravdou, že řád nepatří k tomu nekrásnějšímu, co bylo kdy stvořeno, ale je otázkou, do jaké míry se na tom skutečně podílí design dekorace a do jaké finanční náročnost jeho pořízení. V současné době se v českých aukcích či nabídkách internetových obchodníků objevují neudělené dekorace pocházející z aukcí puncovního úřadu a o to za cenu okolo 160.000 tis. Kč.

Původní do zahraničí udělené dekorace jsou v České republice téměř nesehnatelné.  Před několika roky byla ve Spojených státech amerických nabízena dekorace udělená generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Turecka, avšak pouze jako součást rozsáhlé skupiny dalších vyznamenání. V posledních dvou letech bylo dále možné zachytit výskyt 3 dekorací v aukcích zahraničních aukčních domů. V září letošního roku byla v Německu dražena dekorace č. 22, udělená dlouholetému ministru státní bezpečnosti Německé demokratické republiky, a jednomu z nejmocnějších a nejobávanějších představitelů státní moci v NDR, Erichu Mielkemu.

Životní a kariérní dráha Ericha Mielkeho nechť je připomenutím skutečnosti, koho komunistický režim považoval za vhodného příjemce vysokého státního vyznamenání.

ŽIVOTOPIS:

Erich Fritz Emil Mielke se narodil 28. prosince 1907 v Berlíně v dělnické rodině. Jeho rodiče patřili v roce 1918 k zakladatelům Komunistické strany Německa. Sám Erich Mielke vstoupil v roce 1921 do Komunistického svazu mládeže a v roce 1925 do komunistické strany.

V letech 1928 – 1931 působil jako místní reportér komunistických novin „Rothe Fahne“ a byl příslušníkem stranické paravojenské ozbrojené složky strany T-Apparat. Dne 9. srpna 1931 Erich Mielke a jeho stranický spolubojovník Erich Wichert ze zálohy zastřelili policisty Puala Anlaufa a Franze Lenka.

Erich Mielke následně uprchl do Sovětského svazu, kde v letech 1932 a 1936 prodělal politické a vojenské vzdělání na Leninově škole. V letech 1936 až 1939 bojoval pod krycím jménem Fritz Leissner ve španělské válce jako příslušník mezinárodních brigád. Zde dosáhl hodnosti kapitána a jako politický důstojník byl kromě jiného zodpovědný i za realizaci stalinských čistek v těchto jednotkách.

Po skončení občanské války se skrýval pod jménem Richard Hebel (jako údajný Lotyš) v Belgii a Francii, od března 193í do května 1940 byl spolupracovníkem novin Neue Rheinische Zeitung, od roku 1940 byl činný pro informační listy belgické emigrace.

Od května 1940 do dubna 1941 byl internován ve Francii, poté byl do prosince 1943 činný v jižní Francii. V letech 1940 až 1943 se podílel na ilegálním vedení komunistické strany ve Francii. V prosinci 1943 byl zatčen a (pod svou lotyšskou identitou) byl od ledna do prosince 1944 totálně nasazen u Todtovy organizace. Od ledna do května 1945 se zdržoval na území pozdější francouzské a americké zony.

Po skončení druhé světové války se Erich Mielke vrátil do Berlína a stal se velitelem policejní inspekce Berlin-Lichtenberg. Kromě toho mu byly v Ústředním výboru Komunistické strany Německa svěřena funkce vedoucího oddělení pro policii a justici. Od července 1946 byl viceprezidentem Německé správy vnitra, předchůdce Ministerstva vnitra. Při zřízení Ministerstva státní bezpečnosti v roce 1950 se Erich Mielke stal jedním ze státních tajemníků ministerstva.V roce 1957 byl Erich Mielke pověřen vedením ministerstva a tuto funkci vykonával až do 7. listopadu 1989. V letech 1958 – 1989 byl poslancem parlamentu. Od roku 1971 byl kandidátem a od roku 1976 členem politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Německa. V letech 1960 až 1989 byl členem Národní rady obrany, od roku 1980 měl hodnost armádního generála.

V roce 1993 byl odsouzen za vraždu policistů z roku 1931 k šesti letům odnětí svobody, v roce 1995 byl podmínečně propuštěn ze zdravotních důvodů. Je příznačné, že původní policejní spisy z roku 1931 byly nalezeny v jeho soukromém trezoru při domovní prohlídce. Zemřel 21. května 2000 ve věku 92 let.

Erich Mielke patřil k nejmocnějším, nejobávěnějším a nejnenáviděnějším představitelům představitelům komunistického režimu v NDR. V posledních 20 letech byl formálně mužem č. 2 v NDR, údajně byl přezdíván “malý Erich” (“velkým Erichem” byl pak Erich Honecker). Lze si jen domýšlet, jakými informacemi za dobu svého více jak třicetiletého šéfování tajné policii disponoval, včetně kompromitujících údajů na své politické protivníky, lze tento termín vůbec použít. Jeho bezohlednost a špiclování všech a všude připomíná vedoucího řísského bezpečnostního úřadu nacistické režimu Reinharda Heydricha.

Erich Honecker a Erich Mielke aneb “Malej a Velkej” – Erich Honecker gratuluje Erichu Mielkemu při příležitosti 30. výročí Ministerstva státní bezpečnosti.

Erich Honecker a Erich Mielke

Dekorace byla vydražena zájemcem z České republiky. Tato skutečnost je potěšující, protože v posledních letech lze vysledovat trend, kdy se cenné dekorace po letech jejich vývozu začínají vracet zpět do České republiky, aby se staly součástí tuzemských sbírek. Doufejme, že tato situace vydrží a nebudeme svědky dalšího výprodeje cenných vyznamenání do zahraničí, tentokrát na východ.

Díky laskavému svolení majitele může autor těchto stránek přinést podrobnější popis vydražené dekorace. Dle informací zveřejněných aukčním domem pochází řád z pozůstalosti Ericha Mielkeho a dle sdělení Archivu Kanceláře Prezidenta republiky byl Řád přátelství č. 22 skutečně udělen Erichu Mielkemu, a to rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 17.12.1982 (na návrh ministerstva vnitra).

Řád přátelství č. 22 aversŘád přátelství č. 22 revers
Řád přátelství č. 22 etueŘád přátelství č. 22 dekorace v etui
Řád přátelství č. 22 revers

Průměr medailonu 41,8 mm, tloušťka 4,5 mm. Závěs s nápisem ČSSR o rozměrech 26,7 x 7,3 mmm. Hmotnost dekorace se stuhou je 28,3 g.

Řády udělené komunistickému deníku Pravda

V minulých dnech se v nabídce jednoho z tuzemských obchodníků objevil soubor řádů udělených před rokem 1989 slovenskému deníku Pravda, tehdejšímu orgánu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Soubor sestává z Řádu republiky, Řádu Vítězného února a Řádu práce, prvním dvěma řádům jsou k dispozici velké dekrety ve slovenské verzi, k Řádu práce je pak k dispozici kopie novinové strany deníku Pravdy z 18. září 1955, v němž je hrdě oznamováno udělení řádu, a potvrzení Kanceláře prezidenta republiky z roku 1. října 1973 o udělení řádu.

Pravda byla před rokem 1989 hlavním komunistickým deníkem na Slovensku, jednalo se o obdobu českého Rudého práva.

K historii Pravdy (následující informace je převzata ze slovenské Wikipedie):

“Titul Pravda sa na Slovensku prvýkrát objavil 15. septembra 1920, kedy začal v Ružomberku pod názvom Pravda chudoby vychádzať týždenník Československej sociálnodemokratickej strany na Slovensku. V rokoch 1921 až 1923 vychádzal dvakrát týždenne, v roku 1924 skrátili noviny svoje meno na Pravda. V októbri 1925, už ako periodikum Komunistickej strany Československa, sa Pravda stala denníkom.

V rokoch 1922-26 mala Pravda nedeľnú prílohu Proletárska nedeľa, v ktorej uverejňovala svoje príspevky mladá slovenská inteligencia. Napríklad Ján Poničan, Eduard Urx, Peter Jilemnický, Fraňo Kráľ a iní. Od 4. septembra 1924 vychádza pod názvom Pravda. V polovici dvadsiatych rokov dosahuje náklad 1500 až 2000 kusov. Redakcia sa pre problémy s vtedajšou vládou presťahovala vo februári 1930 z Prahy do Bratislavy, no tlačila sa naďalej v Prahe.

V polovici júla 1934 bolo vydávanie na pol roka prerušené, redaktori prešli do nového periodika s názvom Ľudový denník. V čase Slovenského štátu bol pokračovateľom týchto novín ilegálny Hlas ľudu. Od 9. septembra 1944 krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania začala vychádzať v Banskej Bystrici povstalecká Pravda. Po oslobodení začala postupne vychádzať Východoslovenská a Stredoslovenská Pravda.

V rokoch 1948 až 1989 bola Pravda tlačovým orgánom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Na Slovensku mal denník výsadné postavenie a informoval najmä v línii komunistickej ideológii. Štátne podniky museli povinne denník odoberať.

Šéfredaktorom Pravdy bol od polovice roku 1947 až do konca roku 1951 Eduard Friš, po ňom do roku 1953 A. Nedvěd, ktorého vystriedal Miloš Marko. Od roku 1958 viedol redakciu Ondrej Klokoč, od roku 1968 Mária Sedláková, po nej krátko Luboš Podstupka a od roku 1969 Bohuš Trávniček. [1]

Od 1. januára 1959 vychádza denník Pravda vo svetovom formáte, ako prvé slovenské noviny. V tomto formáte vychádza až do roku 1989. Od 1. novembra 1968 má prílohu Pravda na weekend a od 8. januára 1971 vychádza Nedeľná Pravda. Od roku 1990 prestala byť Pravda orgánom ÚV KSS a vydáva ju zamestnanecká akciová spoločnosť Perex. Zároveň sa zmenil formát novín na berlínsky. Od roku 1995 ja majoritným vlastníkom vydavateľstva podnikateľ Juraj Široký a jeho Harvardská investičná spoločnosť. Široký v júli 2006 predal celý podiel vo vydavateľstve Perex anglickej spoločnosti Northcliffe International, ktorú vlastní anglická mediálna skupina Daily Mail and General Trust.”

Řád práce:

Jako první byl deníku udělen Řád práce č. 581 udělený 17. září 1955 při příležitosti Dne československého tisku a 35. výročí založení deníku. V průběhu let zřejmě došlo ke ztrátě dekorace i dekretu, neboť součástí souboru je Řád práce s č. 581, avšak jedná se o model dekorace udělovaný po roce 1960 (na rubu jsou písmena ČSSR). U dekorace se tedy jedná o dodatečně předaný duplikát za původní (ztracenou dekoraci). S ohledem na potvrzení prezidentské kanceláře z 1. října 1973 jsem se domníval, že, že dekorace byla vydána právě v této době. Tuto domněnku mi následně potvrdil i Archiv Kanceláře prezidenta republiky, který mi sdělil : “V roce 1973 se uvedené noviny obrátily na KPR se žádostí o vydání duplikátu řádového odznaku i diplomu. Žádost byla odůvodněna ztrátou řádu i diplomu. KPR žádosti vyhověla a zaslala Pravdě nový řádový odznak a potvrzení o udělení řádu již v roce 1955. Potvrzení byla náhrada za diplom.


Duplikát Řádu práce (model ČSSR opatřený v roce 1973 matričním číslem původní dekorace 581 udělení v roce 1955).


 

Řád republiky:

Dalším řádem uděleným deníku Pravda byl Řád republiky č. 616 udělený 14. září 1970 za “zásluhy o šíření komunistických ideí a výstavbu socialismu v Československu”. K řádu se docho val velký dekret ve slovenské verzi o rozměrech 523 x 369 mm. Dekret byl zjevně roky vystaven spolu v dekorací (nalepena přímo na dekretu), zřejmě v síni tradic či na jiném veřejném místě, neboť je (kromě dekorace) značně vybledlý:

V září 1973 byl pak deníku Pravda udělen i Řád Vítězného února (č. 53) a sice za “dlouholetou politicko-výchovnu práci, za zásluhy o politickou konsolidaci po krizových letech a za vysokou angažovanou publicistickou činnost”. Dekret má rozměry 550 x 379 mm.

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům – upozornění sběratelům

V minulých týdnech byl autor informován o případu, kdy  byla mezi sběrateli nabízena dekorace udělená před rokem 1989 vojenskému útvaru tehdejší Československé lidové armády.  Na základě udání byl vlastník dekorace vyzván orgány Policie České republiky k vydání věci, neboť Vojenský historický ústav po téměř 20 letech uplatnil k dekoraci práva s tím, že by se mělo jednat o majetek státu, neboť se původně mělo jednat o majetek Československé lidové armády.

Řízení ve věci zatím stále probíhá.

Jste-li majiteli obdobných řádů a vyznamenání, lze doporučit zvýšenou opatrnost při jejich nabízení, neboť opakování obdobného případu nelze zcela vyloučit. Při zveřejnění snímků dekretu je vhodné zakrýt údaj o příjemci dekorace, jinak nelze vyloučit,  že se stejný případ může opakovat a nabízená dekorace vzbudí nežádoucí pozornost orgánů Police České republiky či Vojenské policie.

 

Zveřejnění matriky Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil v minulých dnech další matriku řádů a vyznamenání minulého režimu. Z výroční zprávy archivu vyplývá, že přepis matriky za účelem zveřejnění byl dokončen (spolu s dalšími matrikami) již v minulém roce, je proto trochu zarážející, proč vše trvá tak dlouho a proč nebyly zveřejněny i další matriky. Soubor je opět “uzamčen”, takže běžný uživatel nebude schopen soubor vytisknout. Já to prostě nechápu :-(

Matriku lze nalézt zde:

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Z matriky vyplývá, že celkem byla medaile za dobu své existence udělena 373x.  Jedná se tak o dekoraci relativně vzácnou.

Hvězda Řádu bílého lva

Hvězda Řádu bílého lva – výroba Karnet a Kyselý – prodáno

Jedná se o vzácnou hvězdu první výrobní série s menší hmotností (ca o 10g lehčí než pozdější hvězdy). Stříbro a smalt, značeno na rubové upínací jehle “KK” a 2x “c”

Velmi vzácné.

Řád bílého lva za vítězství II. stupně – vydání SPINK

Řád bílého lva za vtězství – hvězda II. stupně, vydání SPINK LONDON – PRODÁNOHvězda Řádu bílého lva za vítězství II. stupně, londýnské vydání firmy SPINK AND SON. Mimořádně vzácné

Prototyp Řádu republiky z roku 1951

Na aukci České numismatické společnosti v prosinci 2002 byl pod položkou č. 2197 dražen Řád republiky, I. typ ČSR s odlišným provedením rubové strany. Namísto běžného označení výrobce “KK” byla dekorace označena písmeny “KŠ” a opatřena pouze jednou číslicí “5” namísto běžného tříciferného číslovače.

Dekorace byla popsána v článku Josefa Kounovského v Numismatických listech č. 5/2003 na str. 142-143, ze kterého vyplynulo, že se jedná o jeden z devíti prototypů vyhotovený pro vládní komisi, která v roce 1951 projednávala a schvalovala návrhy nových státních vyznamenání. Díky laskavému svolení majitele dekorace bvlo autorovi umožněno pořídit a uveřejnit snímky tohoto vzácného prototypu.

Prototyp Řádu republiky aversPrototyp Řádu republiky revers

Prototyp Řádu republiky detail reversuPrototyp Řádu republiky detail reversu

Aktualizace stránek 21. března 2009 – Řád socialismu

Přidána nová stránka o Řádu socialismu:

Řád socialismu byl založen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Řád Socialismu se měl propůjčovat za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v boji s reakcí nebo při obraně státu.

Shora uvedeným nařízením byl kromě jiného zřízen i čestný titul Hrdina práce. Shora uvedené nařízení a stanovy stanovily, že hrdinovi práce, jehož zevním označením je zlatá hvězda Hrdiny práce, propůjčí president republiky zároveň Řád Socialismu.
 
Řád Socialismu propůjčoval na návrh vlády president republiky. Zároveň s řádem měl vyznamenaný dostat diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.
 
Řád Socialismu tvoří vavřínový věnec o průměru 37 mm se stuhou, jejíž volné konce jsou shrnuty pod jeho dolní částí. Uvnitř věnce je v dolní polovině panorama Hradčan. Na modře smaltované obloze vybíhá za Hradčany pět paprsků, které zčásti přesahují věnec; na středním paprsku spočívá rudá pěticípá hvězda. Kolem věnce mezi paprsky je vsazeno 20 českých granátů. Na rubu řádu je srp a kladivo, pod nimi vavřínová ratolest a matriční číslo. Řád socialismu je ražen ze zlata, panorama Hradčan je z bílého zlata. Zlatým závěsem, vytvořeným lipovými ratolestmi a stužkou s písmeny ČSR, je zavěšen na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je rudá s 15 mm širokým tmavorudým pruhem uprostřed. Řád Socialismu se nosil na levé straně prsou přede všemi československými řády a vyznamenáními. Nosila-li se pouze stužka řádu, byla napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.
 
Řád socialismu bylo možné propůjčit i po smrti; v takovém případě se řád a doklady měly doručit rodině vyznamenaného. Zemřel-li vyznamenaný, ponechal se řád a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesměl nosit. Nebylo-li nikoho z rodiny zesnulého, měl být Řád socialismu a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.
 
Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným  řádu nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu byl řád propůjčen nezaslouženě, řád ztrácel. Úřadu předsednictva měl být Řád socialismu a doklady vráceny rovněž v případě při odsouzení ke ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem. V případě ztráty, odcizení a pod. mohl úřad předsednictva vlády vydat náhradní řád za úhradu, kterou sám stanovil. Ztrátu a odcizení byl vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády.
 
Řád socialismu byl nezcizitelný.
 
Řád bylo možné propůjčit i a) souboru osob, které tvořily pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci; b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů mělo určit delegaci velitelství útvaru; dekorování se mělo provádět před nastoupeným útvarem; c) podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl delegací určit příslušný orgán.
 
Věci Řádu socialismu měl podle stanov spravovat předseda vlády.

Řád socialismu byl udělen pouze několikrát. Od roku 1953 byl nahrazen Řádem budování socialistické vlasti a od roku 1955 pak Řádem Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti.  Formálně byl Řád socialismu zrušen až nařízením vlády č. 34/1959 Sb. s účinností k 18. červnu 1959.

Na níže uvedených snímcích je zachycen jeden z návrhů Řádu socialismu ze soukromé sbírky v České republice. Dle informací jeho majitele se má jednat o jeden z exemplářů připravených pro výběrovou komisi.

Návrh Řádu socialismuNávrh Řádu socialismu

Návrh Řádu socialismu

V níže uvedené příloze k vládnímu nařízení zveřejněné ve sbírce zákonů je zachycena oficiální podoba Řádu socialismu:

Aktualizace stránek 16. března 2009

Na stránkách ohledně čestného titulu Hrdina socialistické práce byly přidány nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 34 udělené v roce 1972 a Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988.

Dále byly přidány obrázky dekretů z let k čestnému titulu Hrdina socialistické práce z roku 1983 a 1988.

Na stránce ohledně Řádu bílého lva za vítězství byly aktualizovány snímky kříže III. stupně londýnského vydání Spink.

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink

Krása evropské faleristiky – výstava řádů a vyznamenání

V únoru letošního roku se v prostorách Hrzánského paláce v Praze konala výstava řádů a vyznamenání členských států Evropské unie. Věřejnost i sběratelé měli mimořádnou příležitost prohlédnout si některé skvosty a to zejména následující:

 

1.) Český šlechtický kříž

Český šlechtický kříž

2.) Řád bílého lva ČSR 

Vystavena bylo kromě jiného i kolana Řádu bílého lva s dekorací civilní skupiny. Jedná se o jedno z nejkrásnějších dekorací vůbec. 

Řád bílého lva ČSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSR - detail kolany

3.) Řád bílého lva ČSSR

Vystavena byla rovněž kolana Řádu bílého lva – model z období 1960-1989. Ve dvou vitrínách tak bylo možné vidět oba modely řádové kolany (plus současnou kolanu Řádu bílého lva České republiky. Vystaveny byly rovněž řádové hvězdy a dekorace III. stupně vojenské a civilní skupiny.

Řád bílého lva ČSSR - velkokříž na stuzeŘád bílého lva ČSSR - hvězda řádu

Řád bílého lva ČSSR - dekorace III. stupně aversŘád bílého lva ČSSR - dekorace III. stupně revers

Řád bílého lva ČSSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSSR - detail kolany

4.)  Ŕád bílého lva ČSFR

Autor těchto stránek, nemaje výraznějšího výtvarného talentu, upřímně obdivuje kohokoliv, kdo dokáže něco nakreslit, namalovat, vymodelovat čijinak vytvořit.  Přes tento respekt si stojím za tím, že ač je prvorepublikový Řád bílého lva možné považovat za jeden z nejkrásnějších řádů vůbec, je to, co se mělo udělovat v letech 1990-1992 ostuda a hnus. Níže uvedený snímek snad není třeba dále komentovat.

Řád bílého lva ČSFR

5.) Řád bílého lva České republiky

Oproti federálnímu modelu Řádu bílého lva jednoznačný posun k lepšímu (hezčí je cokoliv), ale ve srovnání s prvorepublikovým a dokonce i socialistickým modelem působí řád příliš moderně a stroze a trochu “plastově”. Jak provedení jednotlivých dekorací tak i řádového řetězu prostě není ono.  Zejméa u kolany lze namísto do detailu jemně provedených článků nalézt moderní mohutné součástky připomínající spíše soukolí převodovky než jemnou klenotnickou práci.

 

Řád bílého lva ČR - hvězda řáduŘád bílého lva ČR - hvězda řádu

Řád bílého lva ČR - kolana řáduŘád bílého lva ČR - detail kolany řádu

Koupím kolanu Řádu bílého lva, model do roku 1960 nebo model z období 1960-1989 a dekorace Řádu bílého lva – model z let 1960-1989, kterýkoliv model. Cena dohodou, diskrétní jednání. Kontakt 603 492 329 nebo info@vyznamenani.net

Kříž Řádu bílého lva za vítězství, vydání Spink

Na stránce Řádu bílého lva za vítězství byly přidány nové obrázky kříže III. stupně, vydání Spink:

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink
Detail medailonu - výroba SpinkDetail rubu medailonu - výroba Spink

Stuha londýnského vydání má mírně odchylné rozměry a vykazuje jemnější tkaní.

Aktualizace stránek 1. února 2009

Byla doplněna nová stránka ohledně Československé revoluční medaile.

Na stránce ohledně Československého válečného kříže 1939 byly doplněny snímky dekorace pražského vydání 1945-1946.

 

Matrika Řádu 25. února 1948

Matriky řádů a vyznamenání udělených do roku 1989 jsou, alespoň co se týče civilních řádů a vyznamenání, uloženy v Archivu Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě. Jak již bylo zmíněno v několika příspěvcích, přístup archivu ohledně poskytování údajů z matrik je více než zdrženlivý. V posledních letech není umožněno nahlížení do matrik a v posledních měsících někdy nejsou vyřizovány ani některé emailové dotazy ohledně udělený jednotlivých dekorací a to s odkazem na plánované (avšak stále více zdržované) zveřejnění matrik na internetu.

Archiv nemá ve svém držení matriky vojenských řádů a vyznamenání. V archivu KPR se nenachází ani matriky některých civilních řádů – např. Matrika Řádu 25. února 1948. Dle sdělení paní Mgr. Evy Jarovské z Archivu Kanceláře prezidenta republiky měla být tato matrika původně v držení ministerstva vnitra a měla by proto být v držení Národního archivu ČR.

Autorovi je však známo, že tato matrika se přinejmenším několik let nachází v soukromých rukách. V nedávné době mi umožněno prohlédnutí této matriky a proto rád přináším několik informací, které jsou jinak širšímu okruhu osob nedostupné.

Matrika obsahuje 13.969 položek, z nichž však některé z nich nejsou obsazeny. Zatímco matriky většiny řádů a vyznamenání obsahují poměrně dost údajů (zpravidla číslo dekorace, jméno a příjmení, datum narození nebo bydliště či funkci vyznamenaného a datum předání), je matrika Řádu 25. února 1948 na údaje výrazně skoupější. Obsahuje číslo matriky, jméno a příjmení vyznamenaného, číslo jednancí spisu  a poznámku (např. údaje o odejmutí řádu apod.).

Ačkoliv Řád 25. února 1948 měl 3 stupně (hvězda, stříbrná medaile a bronzová medaile) nejsou tyto třídy v matrice rozlišeny. Nelze proto zjistit, jaký stupeň byl konkrétní osobě udělen.

V úvodu matriky je (bez uvedení čísla matriky) uvedeno 55 osob, kterým byl řád udělen pod č. spisu 0001-0003. Jedná se o tehdejší předstdavitele komunistického režimu. Prvním v pořadí je uveden sám Klement Gottwald, dále zde nalezneme jména jako Václav David, Karel Bacílek, Josef Frank (později popraven v procesu s Rudolfem Slánským, ještě později vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR),  Božena Machačová-Dostálová, Josef Smrkovský, Antonín Zápotocký, Viliam Široký, Zdeněk Fierlinger, Jaromír Dolanský, Vladimr Clementis (rovněž později popraven a ještě později in memoriam “odměněn” Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR), Ludvík Svoboda, Václav Nosek, Prof. Zdeněk Nejedlý, Václav Kopecký, Karel Šmidke, Gustav Husák a další.

Matrika dále po několika stranách poněkud nelogicky pokračuje od čísla matriky 33 (Bedřich Reicin). Následuje Čeněk Hruška, gen. Zdeněk Novák, gen. Jan Satorie, gen. František Janda, gen. Šimon Drgač, gen. Karel Klapálek, gen. Drnec, gen. Škvařll a gen. Bulandr, vše pod číslem spisu 0004. Položky 043 – 050 matriky jsou prázdné.

Od čísla 51 jsou již zápisy víceméně kontinuální, i když jsou zde výjimky. Např. mezi položkami 1300-1500 je řada mezer, na některých stránkách je třeba polovina kolonek nevyplněná. U položek matriky č. 2801-2890 jsou naopak pod každým čísem uvedeni dva různí nositelné řádu.

Mezi nositeli lze nalézt jména jako Vítězslav Nezval (089), Viliam Šalgovič (100), Jindřich Honzl (109), E.F. Burian (110), Jindřich Plachta (111), Bruno Köhler (171), Ivan Olbracht (295) nebo Eduard Manďák, kterému byl téměř o 40 let později udělen Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti.

Řád byl udělen i útvarům – např. Útvar 9600 SNB (191), Osadní lidová milice obce  Libá, okr. Cheb (946), Závodní milice stanice Mariánské Lázně (946), Jednotka lidové milice ze závodu “Rüttgera” n.p. Ostrava-Zábřeh (948), Příslušníkům LM továrňa na výrobu Jehel, n.Č. Budějovice (3197).

V poznámkách lze nalézt zejména zápisy o nedoručení dekretu či vydání dvou dekretů, ale jsou tu např. i následující jiné zajímavé zápisy:

č.. matriky 186 – Jaroslav Lindauer: “Jmenovaný obdržel Řád 25. února I. stupně. Dekret II. stupně vrácen, viz. spis strana 49“,

č. matriky 267 – Dr. Václav Vacek: “Vzhledem k tomu, že jde o dva dekrety stejného čísla matr., nebyl tento dekret doručen”,¨

č. matriky 270 – Oskar Valeš: “Dekret odňat na základě soudního rozsudku.”

č. matriky 317 – Josef Goldmann – “Dekret nebyl doručen, protože jmenovanému byl doručen dekret č. matr. 95 I. stupně (Josef Goldmann je skutečně uveden v matrice i pod. č. 95)

č. matriky 967 – Ján Schlosser: “V důsledku rozsudku vrchního vojenského rozsudku v Bratislavě byl zbaven českých práv občanských”,

č. matriky 983 – Jaroslav Dočekal: “1.4.65 nákup. povolení na miniaturu – sv. 875/07-65″

č. matriky 1245 – Josef Půček: “Byl mu omylem vystaven dekret I. stupně. Po opravení byl doručen dekret II. stupně a dekret I. stupně  byl vrácen. Viz. spis strana 50″

č. matriky 1353 – Otomar Nevyjel: “doplněo při vydání náhradní miniatury dne 18.1.1968″

č. matriky 1744 –  Vladislav Sedláček: “vydáno nákupní povolení na stužku s miniaturou sv. – 999/07-65″

č. matriky 1977 – Jaroslav Beran: “President republiky dnem 6.1.1971 zrušeno rozhodnutí o odnětí Řádu 25. února 1948 – II. stupeň – KPR 8450/70-65 6.1.1971″

č.matriky 2223 Eduard/Josef Frank: “Byl vystaven nový dekret a opraven z Josefa na Eduarda. Starý dekret byl rácen. Viz. spis strana 51″

č.matriky 9780 Vladimír Klein: “Dle telef. hovoru ÚV-KSČ nebyl jmenovanému doručen dekret”.

č.matriky 11.851 – Vojtech Smolák / Jan Anděra: “Oba mají č.matr. 11.851. Se spisu není možné zjistit č.matriyk Vojtecha Smoláka a Jana Anděry.

Archiv KPR zveřejnil matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil první matriku udělených vyznamenání, a to matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Matrika nebyla digitalizována, nýbrž byl zveřejněn její částečný přepis ve formátu pdf. Soubor je možné získat na stránkách archivu http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9.

Přehled obsahuje informace o číslu dekorace, vyznamenané fyzické či právnické osobě, u fyzických osob datum narození a rok udělení.

Je škoda, že oproti nebyla zvolena metoda kompletní digitalizace, neboť z vlastní zkušenosti vím, že matriky obsahují řadu dalších zajímavých informací, např. informace o odejmutí či vrácení řádů či informace o funkci či postavení vyznamenaných. Řada jmen z matrik dnešnímu badateli nic neříká a tak vlastně není jasné, o koho se vlastně jednalo.

Je poněkud zarážející,i když s ohledem na dosavadní přístup archivu snad ani ne zase tak překvapivé,  že soubor ve formátu pdf je zamčený a proto ho po stažení např. není možné ani vytisknout. Tento problém je ovšem řešitelný. Na internetu lze relativně snadno během několika minut nalézt návody, jak takový soubor vytisknout resp. odemknout – např. pomocí programu “Freeware PDF Unlocker”, který je volně ke stažení na http://www.slunecnice.cz/sw/freeware-pdf-unlocker/ . Nevíte-li si s tím rady, napište mi na info@vyznamenani.net

Na stránce věnované Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti byly doplněny některé informace o počtu udělených řádů a jejich nositelích.

Řád přátelství

Řád přátelství č. 87 – cena 160.000,– Kč

dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky byl řád udělen v roce 1989 a jeho nositelkou byla generální tajemnice Strany kongresu nezávislosti Madagaskaru paní Gisele Rabesahala:

Řád přátelství č. 87 avers

Řád přátelství č. 87 revers

Na rozdíl od v současné době nabízených exemplářů ze státních zásob pocházejících z aukce Puncovního úřadu se jedná o jeden z udělených exemplářů. Tyto jsou velmi vzácné a jen velmi obtížně sehnatelné, neboť řád byl udělován poměrně krátkou dobu a výlučně cizincům nebo do ciziny. V tuzemsku je proto téměř nesehnatelný.

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům III

 Díky laskavému přispění pana Mgr. Květoslava Growky rád zveřejňuji další snímekdekorace udělené vojenskému útvaru s praporovou stuhou. Jedná se o Řád rudé hvězdy. U praporové stuhy se ve skutečnosti jedná o stuhu k medail Za zásluhy o obranu vlasti.

Nádherný snímek zaslal pan Mgr. Květoslav Growka, kterému touto cestou ještě jednou děkuji.

Aktualizace webu 4. ledna 2009 – přehled změn

Ve dnech 3.-4. ledna 2009 byly na stránkách provedeny následující aktualizace:

– přidána stránka o Československém válečném kříži 1914-1918,

– přidána stránka o Československé medaili za chrabrost před nepřítelem,

– přidána stránka o Pamětní medaili československé armády v  zahraničí,

– podstatně rozšířeny stránky o Čs. válečném kříži 1939 a doplněny snímky některých variant.

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům II

. V minulých dnech proběhla na internetovém portálu aukro.cz další aukce dekorace udělené vojenskému útvaru opatřenou velkou stuhou k připevnění na bojovou zástavu a sice Medaile za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně udělená dne 9. května 1986 2. samostatnému raketometnému oddílu. Autor těchto stránek měl možnost si tuto dekoraci prohlédnout. 

Stuha je 100 mm široká a 950 mm dlouhá. Na jedné straně je opatřena ozdobným střapcem, na druhém konci pak mašlí a zlatými tkaničkami pro přivázání k bojové zástavě. Dekret má rozměry  425 x 297 mm
 


Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 178 (1983):

Na stránce http://www.vyznamenani.net/?page_id=9 byly přidány nové fotografie kZlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 178 udělené v roce 1983 sestávající ze zlaté hvězdy a původní etue:

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími značkami:

a) na horním závěsu hvězdy: punc AU “kohoutek 3”, výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel (detaily bohužel nezřetelné)

b) na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném kroužku: jehle: výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném oušku hvězdy: “kohoutek 3”.

Provedení etuje je typické pro etuje z druhé poloviny sedmesátých a první poloviny let osmdesátých. Etuje o rozměrech 138x92x30 mm je temně rudá se zlatým státním znakem na vrchní straně. Narozdíl o starších etují již nenese nápis “Hrdina socialistické práce”.

Nové snímky Řádu přátelství

Na stránce věnované Řádu přátelství – http://www.vyznamenani.net/?page_id=19 – byly zveřejněny nové snímky Řádu přátelství – dekorace č. 42.

Poslední vývoj ohledně digitalizace matrik KPR

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu ohledně digitalizace matrik bylo sděleno, že k 1.1.2009 se plánuje zprovoznění nových internetových stránek Pražského hradu a v jejich rámci i nových stránek archivů.

Od 1. ledna 2009 by tak měly být na internetu dostupné přinejmenším některé matriky řádů a vyznamenání uložené v Archivu kanceláře prezidenta republiky.

S odkazem na plánované zveřejnění již také v současné době nejsou vyřizovány dotazy ohledně udělení řádů a vyznamenání prostřednictvím emailu, na které pracovníci archivu doposud odpovídali víceméně obratem.

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům

Řada řádů a vyznamenání mohla být udělována nejen jednotlivcům, ale i vojenským útvarům. Zřejmě pro účely připevnění k bojové zástavě takové dekorace vybaveny nejen obvyklou stužkou ale i velkou stuhou. Sada obdobných dekorací byla v minulých dnech dražena na aukčním serveru aukro.cz a sice Řád rudé hvězdy, Vyznamenání za vynikající prácii a Medaile za upevňování přátelství ve zbrani.

Žádnou z aukcí se mi bohužel nepodařilo vyhrát – konec první jsem “prošvihl” a v druhých dvou byl poražen. Vítězi, kterého dokonce osobně znám, tímto blahopřeji, neboť se mu podařilo získat do své sbírky všechny tři dekorace. Takže pro potěchu oka a sběratelských srdcí alespoň fotografie (převzaty z aukro.cz):Digitalizace matrik řádů a vyznamenání Kanceláře prezidenta republiky

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu bylo sděleno, že v brzké době, max. v horizontu několika týdnů, bude zveřejněna přinejmenším část matrik řádů a vyznamenání uložených v jejím archivu. Přepisy matrik jsou již prý hotové a vše závisí na informaticích, kteří zprovoznění příslušné stránky slibuji “každým dnem”.

Řád bílého lva po francouzsku

Jedním z nejbližších spojenců Československé republiky byla od jejího vznikú až do druhé světové války Francie. Tato skutečnost se projevila v i tom, že českolovenský stát odměňoval příslušníky a zástupce svého spojence dekoracemi Řádu bílého lva.

Jedna z takových dekorací – Řád bílého lva IV. třídy, vojenské skupiny je vyobrazena na níže uvedených snímcích. Dekorace je opatřená závěsem typicky užívaným právě ve Francii a z Francie byla do České republiky také dovezena.

Dle puncovních značky by se mělo jednat o dekoraci uvedenou do oběhu po 1. lednu 1929:

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce č. 173 (1983)

Autor těchto stránek děkuje za možnost zveřejnit snímky další Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce – č. 173 udělené v roce 1983. Nositelem dekorace byl člen předsednictva ÚV KSČ a 1. tajemník ÚV KSS Josef Lenárt:


 
Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 21,8 g. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na horním závěsu hvězdy: výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2” a punc AU “kohoutek 3”,

b) na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném kroužku: na připínací jehle: výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném oušku hvězdy: “kohoutek 3”.

Etue k Řádu přátelství

Kúpim etue na Rád priateľstva,prípadne kontakt,kto vyrobí takuto etue.

Adresa:Ing.Ivan Chyla, P.O.BOX 29, 

763 31 Brumov – Bylnice 1

Tel.:+421 32 6491 649 ,mob.+421 905 308 601 

Velkokříže Řádu bílého lva udělené do Bulharska

Dle sdělení Kanceláře prezidenta republiky byly v letech 1945-1961 uděleny do Bulharska následující velkoříže Řádu bílého lva, civilní skupiny:

Obbov Alexandr Christov, náměstek předsedy bulharské vlády, 6.5.1947
Dimitrov Georgi, předseda bulharské vlády, 23.4.1948
Kolarov Vasil, bulharský ministr zanraničních věcí, 23.4.1948

Trajkov Georgi, bulharský ministr zemědělství, 23.4.1948

Červenkov Vlko, předseda komitétu pro vědu a umění, Bulharsko, 23.4.1948

Mitovski Zdravko, bulharský ministr práce a sociální péče, 23.4.1948

Simov Stefan, bulharský vyslanec v Praze, 23.4.1948

Ganev Dimitru, bulharský ministr zahraničního obchodu, 19.4.1949

Nikolaev Nenčo, bulharský vyslanec v Praze, 19.4.1949.