Stránky

Odchylné provedení rubu hvězd hrdiny socialistické práce z roku 1975

V souvislosti s možností srovnání několika exemplářů Zlatých hvězd hrdiny socialistické práce si autor těchto stránek dovoluje upozornit na odchylné provednení rubové strany dekorací udělovaných v roce 1975, u nichž provedení rubové strany zlaté hvězdy vykazuje některé odlišnosti.

Snímky rubových stran dvou hvězd udělených v roce 1975:

Oproti jiným hvězdám je výrazně odlišné provedení linky lemující vnitřní okraj hvězdy mezi jejími rameny. Zatímco u všech ostatních (zatím autorem shlédnutých) hvězd – z let 1973, 1982, 1983, 1986 a 1988 včetně jednoho neuděleného exempláře, vytváří linka mezi rameny hvězdy části kružnice, u hvězd z roku 1975 kopíruje linka tvar hvězdy. Útvar, v němž je umístěno matriční číslo, je rovněž užší než u hvěz z jiných let.

Pro srovnání několik obrázků hvězd z jiných let:

Je možné, že podobné odchylné provedení vykazují i další hvězdy. Hvězda č. 40 udělená v roce 1973 však odpovídá ostatním dekoracím, stejně jako hvězda č. 67 vyobrazená v aukčním katalogu Aurea Praha z prosince 2007, která byla dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky udělena v roce 1976.

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 52 (1975)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 52 udělené v roce 1975 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu:

Dekret z roku 1975 se liší svým zněním od dekretů z ostatních let. Namísto obvyklé formulace “Propůjčuji … prezident” bylo použito “President … propůjčuje” a dekret byl podepsán předsedou tehdejší federální vlády, Lubomírem Štrougalem. Jedná se již o druhý autorem dokumentovaný dekret z roku 1975.

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 20,8 g. Linka lemující vnitřní okraj rubu hvězdy má (podobně jako u další hvězdy z roku 1975) má odlišný tvar než dekorace z jiných let. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na závěsu hvězdy: punc “750” a punc AU “kohoutek 3”,

b) na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “8”,

c) na závěsném kroužku: výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “8”,

d) na závěsné oušku hvězdy: punc “750” a punc AU “kohoutek 3”..

Etuje je opatřena kovovým zavíráním, jak bylo obvyklé u etují z 2. poloviny 70. let (etuje z počátku 80. let již byly vyráběny ve zjednodušené formě, na lícové straně byl umístěn pouze státní znak, etuje neměly žádný zavírací mechanismus):

Aktualizace 19.04.2008

Doplněny nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny 52