Stránky

Nově uveřejněné matriky řádů a vyznamenání

Archiv Kanceláře prezidenta republiky uveřejnil na svých internetových stránkách nové přepisy matrik řádů a vyznamenání. Jedná se o:

a) jmenný rejstřík nositelů Řádu bílého lva z let1922 – 1947 (rozsah rejstříku je 181 stran !!!!),

b) přepis matriky Čestného titulu Letec – kosmonaut ČSSR,

c) přepis matriky Čestné standarty bojovníkům práce, a

d) přepis matriky […]

Kolana Řádu Bílého lva aneb hlavy států v řetězech

Kolana Řádu Bílého lva je nejkrásnější a bezporu nejmajestátnější československé vyznamenání. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat . Současně patří, s ohledem na počet udělení a okruh příjemcům k nejvzácnějším dekoracím vůbec.

Přiznejme si, přátelé, většina […]

Co je a co není dekret?

V těchto dnech proběhla na aukčním portálu www.aukro.cz v sekci faleristika aukce dokumentu označeného jako “Řád Klementa Gottwalda – udělovací dekret”. V rámci podrobnějšího popisu bylo uvedeno “Udělovací dekret řádu Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti- uděleno Revolučnímu odborovému hnutí . Podpis presidenta Antonína Novotného. Velikost 62 x 52 cm. v zaskleném rámu.” […]

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce ČSR

Čestný titulu Hrdina práce byl zřízen nařízením vlády č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Dne 20. května 1959, kterým se upravuje udělování čestného titulu “Hrdina socialistické práce”. Ústavním zákonem č. 100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960 […]

Maršál Kiril Semjonovič Moskalenko a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze (autoru těchto stránek byla již předběžně přislíbena možnost pořízení […]

Výstava Československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě prodloužena do 21. března 2010

Výstava Řádů a vyznamenání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je prodloužena o další měsíc a to až do 21. března 2010 !!!!

Zveřejnění matriky Řádu přátelství

Na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republky byl v minulých dnech zveřejněn přepis další matriky řádů a vyznamenání z období před rokem 1989 a sice Řádu přátelství.

Z matriky vyplývá, že v letech 1978 – 1989 bylo uděleno pouze 96 exemplářů řádu. Matriku je možné nalézt zde: http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Je škoda, že archiv v přepisu uvádí pouze […]

Výstava Československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě prodloužena do 21. února 2010

Z informací zveřejněných na stránkách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vyplývá, že výstava řádů a vyznamenání je prodloužena do 21. února 2010. Na stránkách jsou zveřejněny i některé fotografie z výstavy, jež jsou příslibem mimořádného zážitku. Na výstavě tak bude možné vidět zejména kolanu Řádu bílého lva, velkokříže Řádu bílého lva, […]

Výstava československých řádů a vyznamenání v Uherském Brodě

Různá provedení kříže Řádu bílého lva za vítězství fy. Spink

Kříž Řádu bílého lva za vítězství patří k velmi vzácným československým vyznamenáním. Dle názoru autora se jedná o jednu z nejkrásnějších dekorací. Kříže existují ve dvou provedeních, výrobky britské firmy Spink and Son a výroby pražské firmy Karnet a Kyselý, které se liší v některých detailech.

I mezi dekoracemi firmy Spink […]

K vývoji Řádu bílého lva

Původní československý Řád bílého lva byl udělován od roku 1923 do roku 1989. Byl udělován ve typech, první do r. 1961 (na líci se starým státním znakem, na rubu se znaky jednotlivých zemí – Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) a po roce 1961 (na líci již se socialistickým lvíčkem, na rubových ramenech […]

Vrah Erich Mielke a jeho Řád přátelství č. 22

Řád přátelství patří k nejvzácnějším československým dekoracím z období socialismu. Řád byl zřízen v roce 1976 a do roku 1989 bylo uděleno pouze 96 kusů. Řád mohl být udělován pouze cizincům.

Řád patří mezi sběrateli k neprávem opomíjeným dekoracím. Řada z nich dokonce prohlašuje, že tento řád […]

Řády udělené komunistickému deníku Pravda

V minulých dnech se v nabídce jednoho z tuzemských obchodníků objevil soubor řádů udělených před rokem 1989 slovenskému deníku Pravda, tehdejšímu orgánu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Soubor sestává z Řádu republiky, Řádu Vítězného února a Řádu práce, prvním dvěma řádům jsou k dispozici velké dekrety ve slovenské verzi, k Řádu práce je […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům – upozornění sběratelům

V minulých týdnech byl autor informován o případu, kdy byla mezi sběrateli nabízena dekorace udělená před rokem 1989 vojenskému útvaru tehdejší Československé lidové armády. Na základě udání byl vlastník dekorace vyzván orgány Policie České republiky k vydání věci, neboť Vojenský historický ústav po téměř 20 letech uplatnil k dekoraci práva s tím, že […]

Zveřejnění matriky Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil v minulých dnech další matriku řádů a vyznamenání minulého režimu. Z výroční zprávy archivu vyplývá, že přepis matriky za účelem zveřejnění byl dokončen (spolu s dalšími matrikami) již v minulém roce, je proto trochu zarážející, proč vše trvá tak dlouho a proč nebyly zveřejněny i další matriky. Soubor […]

Hvězda Řádu bílého lva

Hvězda Řádu bílého lva – výroba Karnet a Kyselý – prodáno

Jedná se o vzácnou hvězdu první výrobní série s menší hmotností (ca o 10g lehčí než pozdější hvězdy). Stříbro a smalt, značeno na rubové upínací jehle “KK” a 2x “c”

Velmi vzácné.

[…]

Prototyp Řádu republiky z roku 1951

Na aukci České numismatické společnosti v prosinci 2002 byl pod položkou č. 2197 dražen Řád republiky, I. typ ČSR s odlišným provedením rubové strany. Namísto běžného označení výrobce “KK” byla dekorace označena písmeny “KŠ” a opatřena pouze jednou číslicí “5” namísto běžného tříciferného číslovače.

Dekorace byla popsána v článku Josefa Kounovského […]

Aktualizace stránek 21. března 2009 – Řád socialismu

Přidána nová stránka o Řádu socialismu:

Řád socialismu byl založen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Řád Socialismu se měl propůjčovat za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v […]

Aktualizace stránek 16. března 2009

Na stránkách ohledně čestného titulu Hrdina socialistické práce byly přidány nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 34 udělené v roce 1972 a Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988.

Dále byly přidány obrázky dekretů z let k čestnému […]

Krása evropské faleristiky – výstava řádů a vyznamenání

V únoru letošního roku se v prostorách Hrzánského paláce v Praze konala výstava řádů a vyznamenání členských států Evropské unie. Věřejnost i sběratelé měli mimořádnou příležitost prohlédnout si některé skvosty a to zejména následující:

1.) Český šlechtický kříž

2.) Řád bílého lva ČSR

Vystavena bylo kromě jiného […]

Kříž Řádu bílého lva za vítězství, vydání Spink

Na stránce Řádu bílého lva za vítězství byly přidány nové obrázky kříže III. stupně, vydání Spink:

Stuha londýnského vydání má mírně odchylné rozměry a vykazuje jemnější tkaní.

[…]

Aktualizace stránek 1. února 2009

Byla doplněna nová stránka ohledně Československé revoluční medaile.

Na stránce ohledně Československého válečného kříže 1939 byly doplněny snímky dekorace pražského vydání 1945-1946.

Matrika Řádu 25. února 1948

Matriky řádů a vyznamenání udělených do roku 1989 jsou, alespoň co se týče civilních řádů a vyznamenání, uloženy v Archivu Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě. Jak již bylo zmíněno v několika příspěvcích, přístup archivu ohledně poskytování údajů z matrik je více než zdrženlivý. V posledních letech není umožněno nahlížení do matrik […]

Archiv KPR zveřejnil matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil první matriku udělených vyznamenání, a to matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Matrika nebyla digitalizována, nýbrž byl zveřejněn její částečný přepis ve formátu pdf. Soubor je možné získat na stránkách archivu http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9.

Přehled obsahuje informace o číslu dekorace, vyznamenané […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům III

Díky laskavému přispění pana Mgr. Květoslava Growky rád zveřejňuji další snímekdekorace udělené vojenskému útvaru s praporovou stuhou. Jedná se o Řád rudé hvězdy. U praporové stuhy se ve skutečnosti jedná o stuhu k medail Za zásluhy o obranu vlasti.

Nádherný snímek zaslal pan Mgr. Květoslav Growka, kterému touto cestou ještě jednou […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům II

. V minulých dnech proběhla na internetovém portálu aukro.cz další aukce dekorace udělené vojenskému útvaru opatřenou velkou stuhou k připevnění na bojovou zástavu a sice Medaile za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně udělená dne 9. května 1986 2. samostatnému raketometnému oddílu. Autor těchto stránek měl možnost si tuto dekoraci prohlédnout.

Stuha […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 178 (1983):

Na stránce http://www.vyznamenani.net/?page_id=9 byly přidány nové fotografie kZlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 178 udělené v roce 1983 sestávající ze zlaté hvězdy a původní etue:

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími značkami:

a) na horním závěsu hvězdy: […]

Poslední vývoj ohledně digitalizace matrik KPR

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu ohledně digitalizace matrik bylo sděleno, že k 1.1.2009 se plánuje zprovoznění nových internetových stránek Pražského hradu a v jejich rámci i nových stránek archivů.

Od 1. ledna 2009 by tak měly být na internetu dostupné přinejmenším některé matriky řádů a vyznamenání uložené v Archivu kanceláře prezidenta […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům

Řada řádů a vyznamenání mohla být udělována nejen jednotlivcům, ale i vojenským útvarům. Zřejmě pro účely připevnění k bojové zástavě takové dekorace vybaveny nejen obvyklou stužkou ale i velkou stuhou. Sada obdobných dekorací byla v minulých dnech dražena na aukčním serveru aukro.cz a sice Řád rudé hvězdy, Vyznamenání za vynikající prácii a Medaile […]

Digitalizace matrik řádů a vyznamenání Kanceláře prezidenta republiky

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu bylo sděleno, že v brzké době, max. v horizontu několika týdnů, bude zveřejněna přinejmenším část matrik řádů a vyznamenání uložených v jejím archivu. Přepisy matrik jsou již prý hotové a vše závisí na informaticích, kteří zprovoznění příslušné stránky slibuji “každým dnem”.

Řád bílého lva po francouzsku

Jedním z nejbližších spojenců Československé republiky byla od jejího vznikú až do druhé světové války Francie. Tato skutečnost se projevila v i tom, že českolovenský stát odměňoval příslušníky a zástupce svého spojence dekoracemi Řádu bílého lva.

Jedna z takových dekorací – Řád bílého lva IV. třídy, vojenské skupiny je vyobrazena na […]

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce č. 173 (1983)

Autor těchto stránek děkuje za možnost zveřejnit snímky další Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce – č. 173 udělené v roce 1983. Nositelem dekorace byl člen předsednictva ÚV KSČ a 1. tajemník ÚV KSS Josef Lenárt:

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 21,8 g. Hvězda je opatřena […]

Etue k Řádu přátelství

Kúpim etue na Rád priateľstva,prípadne kontakt,kto vyrobí takuto etue.

Adresa:Ing.Ivan Chyla, P.O.BOX 29,

763 31 Brumov – Bylnice 1

Tel.:+421 32 6491 649 ,mob.+421 905 308 601

[…]

Velkokříže Řádu bílého lva udělené do Bulharska

Dle sdělení Kanceláře prezidenta republiky byly v letech 1945-1961 uděleny do Bulharska následující velkoříže Řádu bílého lva, civilní skupiny:

Obbov Alexandr Christov, náměstek předsedy bulharské vlády, 6.5.1947 Dimitrov Georgi, předseda bulharské vlády, 23.4.1948 Kolarov Vasil, bulharský ministr zanraničních věcí, 23.4.1948

Trajkov Georgi, bulharský ministr zemědělství, 23.4.1948

Červenkov Vlko, předseda komitétu pro vědu a umění, Bulharsko, […]

Nový velkokříž Řádu bílého lva v České republice

V minulých dnech byl tuzemským sběratelem do České republiky ze zahraničí dovezen velkoříž Řádu bílého lva, civilní skupiny, vyrobený firmou Karnet a Kyselý. Podle puncovních značek se pravděpodobně jedná o dekoraci vyrobenou po druhé světové válce.

Dekorace byla získána z Bulharska, údaje o nositeli zatím nejsou známy. Níže uveřejňujeme několik prvních […]

Komunistické návrhy Řádu bílého lva

Nastolení totalitního režimu v Československu po roce 1948 s sebou přineslo i zásadní změnu v systému řádů a vyznamenání. V průběhu několika let byl zaveden systém civinlních i vojenských vyznamenání kopírující do jistné míry sovětské řády (viz. např. i názvy jako “Řád rudé hvězdy”, “Řád rudé zástavy” apod.

Autorovi těchto stránek […]

Sdělení Kanceláře prezidenta republiky ohledně matrik řádů a vyznamenání

Níže si dovoluji zveřejnit odpověď Kanceláře prezidenta republiky ohledně řádů a vyznamenání. Vedle vstřícného přístupu a podrobného vysvětlení stávajícího stavu, který oceňuji, je mimořádně zajímavá informace, že v současné době se matriky řádů a vyznamenání převádějí do elektronické podoby a připravuje se zveřejnění seznamů řádů a vyznamenání na stránkách hradu. Máme se tedy […]

Ročenky vyznamenaných osobností

Přinejmenším v 70. a 80. letech byly při příležitosti udělování vyznamenání v předvečer Svátku práce vydávány knižní publikace, v nichž byli všichni vyznamenaní vyfotografováni se svými dekoracemi. Měl bych zájem o zakoupení kterékoliv z nich s výjimkou roku 1985.

Kontakt:

Email: info@vyznamenani.net

Tel.: 603 492 329

Hvězdy Hrdiny socialistické práce

Koupím Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce, nejraději v původní etuji a s udělvacími dokumenty, případně možno i bez, samotné dekrety či etuje. Platí stále. Zaručuji diskrétní a solidní jednání.

Email: info@vyznamenani.net

Tel. 603 492 329

Matriky řádů a vyznamenání

Často je kladen dotaz, zda resp. kde lze získat informace o udělených řádech a vyznamenáních, t.j. zejména, zda či kdy byl řád udělen, kdo byl nositelem řádu určitého čísla atd.

Většina těchto informací je dostupná v Archivu Kanceláře Prezidenta republiky na Pražském hradě. V archivu jsou uložena matriky většiny civilních řádů […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 279 (1988)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu (slovenská verze):

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na horním […]

Odchylné provedení rubu hvězd hrdiny socialistické práce z roku 1975

V souvislosti s možností srovnání několika exemplářů Zlatých hvězd hrdiny socialistické práce si autor těchto stránek dovoluje upozornit na odchylné provednení rubové strany dekorací udělovaných v roce 1975, u nichž provedení rubové strany zlaté hvězdy vykazuje některé odlišnosti.

Snímky rubových stran dvou hvězd udělených v roce 1975:

Oproti jiným hvězdám je výrazně odlišné provedení […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 52 (1975)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 52 udělené v roce 1975 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu:

Dekret z roku 1975 se liší svým zněním od dekretů z ostatních let. Namísto obvyklé formulace “Propůjčuji … prezident” bylo použito “President … propůjčuje” a […]